Soveltamisprofiili (application profile) ja linjaukset paikan identifioinnissa

Soveltamisprofiiliin sisällytetty vain kuvailuelementit, joihin on liitetty linjauksia tai muita ohjeistuksia. Linjaukset on merkitty väliaikaisesti soveltamisprofiiliin. Linjaukset siirretään uuteen RDA Toolkitiin ennen sen käyttöönottoa.

Paikkojen merkitseminen:

Kuvailuprosessi:

Soveltamisprofiilia päivitetään 2020 arkistojen ja museoiden suuntaan tulevaa Paikkatietopalvelua varten

Tarkista ao. vanhojen linjausten soveltuvuus tietomallin ja soveltamisprofiilin valmistuttua:


RDA-elementin nimi (+IRI)RDA-ohjeistukset ja -linjaukset (linkki)Elementin pakollisuus P (ydintaso / perustaso)Elementin merkintätapa Elementin toistettavuus (T / ET)Tietosisältöä määrittävä sanasto tai standardi Muuta

 Name of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70001)


P / P 


Rakenteistamaton kuvailu T

 Preferred name of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70002)

Rakenteistamaton kuvailu: Merkitse paikan ensisijainen nimi YSO-paikat-ontologiaan YSO-paikkojen ohjeiden mukaisesti.

Language-kohta: Noudatetaan YSO-paikkojen monikielisyyslinjauksia eli jokaisella paikalla on yksi ensisijainen nimi jokaisella tuetulla kielellä (tällä hetkellä suomi ja ruotsi). MARC-formaatissa tehdään erilliset tietueet, jos paikalla on useampi erikielinen ensisijainen nimi. Kuvailukieli tietueissa on ensisijaisen nimen mukainen.

Translitterointi: Nimen translitteroinnissa noudatetaan sitä nimen muotoa, joka löytyy hakuteoksista.

P / P  Rakenteistamaton kuvailu T YSO-paikatMerkittävä muutos ensisijaisessa nimessä aiheuttaa uuden YSO-paikan identifioinnin: tämä vielä auki, ei ehkä aiheuta muutosta

 Variant name of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70003)

Rakenteistamaton kuvailu: Merkitse paikan varianttinimi YSO-paikat-ontologiaan YSO-paikkojen ohjeiden mukaisesti.

P / P  Rakenteistamaton kuvailu TYSO-paikat

 Access point for place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70018)

Rakenteistettu kuvailu: Merkitse paikan hakutieto YSO-paikat-ontologiaan YSO-paikkojen ohjeiden mukaisesti.

Lyhenteet: Lyhenteitä ei käytetä.

Artikkelit: Artikkelit jätetään pois.

Laajemmat paikat: Merkitään laajempi paikan nimi vain, jos se tarvitaan erottamaan samannimiset paikat toisistaan. Välimerkkinä ei käytetä pilkkua vaan sulkeita.

 P / P  Rakenteistettu kuvailu TYSO-paikat

Authorized access point for place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70045)

Rakenteistettu kuvailu: Merkitse paikan auktorisoitu hakutieto YSO-paikat-ontologiaan YSO-paikkojen ohjeiden mukaisesti.

Laajemmat paikat: Merkitään laajempi paikan nimi vain, jos se tarvitaan erottamaan samannimiset paikat toisistaan. Välimerkkinä ei käytetä pilkkua vaan sulkeita.

Nimen muutos: Noudatetaan toimijoiden RDA-kuvailun ohjeita, eli paikan nimen merkittävä muutos aiheuttaa uuden auktorisoidun hakutiedon muodostamisen. Paikan nimen muutosta käsittelevä kohta kohta poistunut RDA:sta 2019/04

 P / P Rakenteistettu kuvailu  T YSO-paikatMerkittävä muutos ensisijaisessa nimessä aiheuttaa uuden YSO-paikan identifioinnin: tämä vielä auki, ei ehkä aiheuta muutosta

Variant access point for place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70046)

Rakenteistettu kuvailu: Merkitse paikan varianttihakutieto YSO-paikat-ontologiaan YSO-paikkojen ohjeiden mukaisesti.

 P / P  Rakenteistettu kuvailu T YSO-paikat

Location

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70043)


 -Rakenteistettu kuvailu TNoudatetaan kansainvälisiä standardeja sijaintitiedon merkitsemisestäJos paikan sijainti muuttuu siten, ettei yksikään koordinaattipiste pysy samana, aiheuttaa muutos ehkä uuden YSO-paikan identifioinnin: tämä vielä kesken

Category of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70044)

Rakenteistettu kuvailu: Paikan tyyppi otetaan YSO-paikkoihin Paikannimirekisteristä

P / PRakenteistettu kuvailu  ETLista/ontologia paikantyypeistä tarvitaanMuutos aiheuttaa uuden YSO-paikan identifioinnin tiettyjen tyyppien osalta: tämä vielä kesken

Identifier of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70020)


 P / P IRI TYSO-paikoissa käytössä Finto-palvelun YSO-paikkojen nimialueMuutos aiheuttaa uuden YSO-paikan identifioinnin 

Note on place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70022)


 -Rakenteistamaton kuvailu 

Related place of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70010)


 -Rakenteistettu kuvailu  T YSO-paikat

Part place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70033)

viittaus YSO-ohjeistukseen kun se julkaistaan aswissa

-Rakenteistettu kuvailu T YSO-paikatMapataan YSO-paikkojen isothes-termeihin

Part of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70032)

viittaus YSO-ohjeistukseen kun se julkaistaan aswissa

-Rakenteistettu kuvailuTYSO-paikatMapataan YSO-paikkojen isothes-termeihin

Related timespan of place

(http://rdaregistry.info/Elements/p/P70011)

Rakenteistettu kuvailu: Noudatetaan ISO-standardin 8601 basic-tallennusta (VVVVKKPP).

 -Rakenteistettu kuvailu T

Ajanjakson merkitsemiseen liittyvät ratkaisut vielä auki

Tuleeko aikaontologia?


Ajanjakson liittämistä YSO-paikkojen identifiointiin mietitään Paikkatietopalvelun yhteydessä