AikaKäsiteltävä asia
sovitaan erikseen
 • Edellisvuodelta siirtyneitä asioita:
  • Finna ja avoimet aineistot
  • RDAn rakenneuudistus 3R
  • Kuvailun ekosysteemi
  • Avoimen datan palvelun kehittäminen
  • Korkeakoulukirjastojen tilastoinnin (erit. KITT) jatko
  • Kansalliskirjaston kokonaisarkkitehtuuri
  • Kansalliskirjaston tietopalvelualan verkkostandardityöryhmän (Katve) toiminta
  • Melindan alustan vaihtaminen
  • RDAn rakenneuudistus 3R
  • Metatietopalvelukokonaisuus
  • Opinnäytetöiden arkistointi (PAS)
 • Vuoden 2019 viimeisessä kokouksessa ehdotettuja aiheita:
  • Kuvailun ekosysteemiä

  • Korkeakoulukirjastojen tilastointi (erityisesti KITT:n jatko)

  • Avoimen datan palvelun kehittäminen

  • Opinnäytetöiden arkistoinnin (PAS) edistyminen

maaliskuu
 • Asiantuntijaryhmien raportit
  • Kuvailustardardiryhmän raportti (siirtyy)
  • Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän (KUMEA) raportti vuodelta 2019 ja toimintasuunnitelma 2020
  • Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmän (Muusa) raportti vuodelta 2019 ja toimintasuunnitelma 2020 (siirtyy)
  • Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän raportti vuodelta 2019 ja toimintasuunnitelma 2020
toukokuu
 • Ohjausryhmän seuraava kausi
 • Melindan tavoitteet ja kehittyminen 2021-2024 (ed. kokouksen työpajan tuloksia)
 • Asiantuntijaryhmien raportit
  • Kuvailustandardiryhmä
  • Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä
syyskuu
 • Melindan tilannekatsaus: keskustelua ensi vuoden suunnitelmista
  • ennakkotehtävä elokuussa (suunnitellaan ennen lomia)
 • Ohjausryhmän uudistamiseen liittyvä kysely
 • Tekoäly Kansalliskirjaston palveluissa
 • Kansalliskirjaston metatietovisio
 • BIBFRAME
marraskuu
 • Melindan tilannekatsaus ja projektisuunnitelma 2021
 • Palvelukysely ja ohjausryhmän uudistaminen (kokouksen pääasia)
 • Kuvailun ekosysteemi → siirretään seuraavalle vuodelle

Erikseen työpaja ohjausryhmäuudistuksesta loka-marraskuun vaihteessa.