Päivitetty 10/2019

70X-75X Lisäkirjauskentät#700 70X-75X Lisäkirjauskentät#710 70X-75X Lisäkirjauskentät#711 70X-75X Lisäkirjauskentät#720 70X-75X Lisäkirjauskentät#730 70X-75X Lisäkirjauskentät#740 70X-75X Lisäkirjauskentät#751 70X-75X Lisäkirjauskentät#752 70X-75X Lisäkirjauskentät#753 70X-75X Lisäkirjauskentät#754 70X-75X Lisäkirjauskentät#758

Lisäkirjaukset kentissä 700, 710, 711 ja 730

Lue myös osio Pääkirjaukset kentissä 100, 110, 111 ja 130


RDA 9 Henkilöiden identifiointi ; RDA 10 Sukujen identifiointi RDA 18 Yleiset suositukset suhteiden merkitsemisestä teokseen, ekspressioon, manifestaatioon tai kappaleeseen liittyviin toimijoihin ; RDA 19 Teokseen liittyvät toimijat  ; RDA 20 Ekspressioon liittyvät toimijat ; RDA 21 Manifestaatioon liittyvät henkilöt, suvut ja yhteisöt ; RDA 22 Kappaleeseen liittyvät toimijat ; Luvut 24-28 Teosten, ekspressioiden, manifestaatioiden ja kappaleiden välisten suhteiden merkitseminen ; Liite C Artikkelit ; Liite F Lisäohjeita henkilönnimien merkitsemisestä (etuliitteet) ; Liite I  Suhteen määritteet

700/710/711-kenttiin merkitään lisäkirjauksia aineistoihin liittyvistä toimijoista. Lisäkirjauksia voi tehdä kaikista muista aineistoon liittyvistä henkilöistä, suvuista ja yhteisöistä kuin teoksen päävastuullisesta tekijästä, joka merkitään kenttään 100/110/111. Toimijoiden nimet tallennetaan ensisijaisesti auktoriteettitietokanta Asteriin tallennetussa muodossa. Muita kuin suomalaisten toimijoiden auktorisoituja nimimuotoja tarkistetaan eri maiden kansallisbibliografioista ja Viafista. Jos aineistoon liittyvän toimijan auktorisoitua nimimuotoa ei löydy auktoriteettitietokannoista, toimijan ensisijainen nimimuoto muodostetaan Toimijakuvailuohjeen mukaan. Epävarmoissa tapauksissa nimelle voi pyytää auktorisointia Toimijakuvailupalvelusta toimijakuvailu-posti@helsinki.fi. Tarkempia tietoja toimijoiden kuvailusta ja auktorisoiduista nimimuodoista Toimijakuvailuohjeessa.

Ohje RDA hakutiedoista täällä

1) Lisäkirjaukset teoksen tekijöistä (creator) RDA 19 

Teoksen tekijä - Ydinelementti

Lisäkirjaukset teoksen muista tekijöistä (creator) kuin teoksen päävastuullisesta tekijästä kentässä 100/110/111.

Silloin kun creator-roolissa olevia tekijöitä on useita, kuvailija voi harkintansa mukaan tehdä suoraan lisäkirjauksia 700/710/711-kenttiin ja jättää merkitsemättä tekijöiden nimiä vastuullisuusmerkintöön 245‡c-osakentässä.

ESIMERKKI

100 1# ‡a Koivisto, Satu, ‡d 1980- ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Näin motivoin yhteistyöhön : ‡b ryhmän johtamisen käsikirja / ‡c Satu Koivisto, Ritva Ranta.
700 1# ‡a Ranta, Ritva, ‡e kirjoittaja.

100 1# ‡a Ihantola, Eeva-Mari, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Yrityksen kirjanpito : ‡b perusteet ja sovellusharjoitukset / ‡c Eeva-Mari Ihantola [ja kolme muuta].
700 1# ‡a Kuhanen, Hanna, ‡e kirjoittaja.
700 1# ‡a Leppänen, Pasi, ‡e kirjoittaja.
700 1# ‡a Sivonen, Irene, ‡e kirjoittaja.

110 2# ‡a Suomen betoniyhdistys, ‡e kirjoittaja, ‡e julkaisija.
245 10 ‡a Betonilattiat 2018 / ‡c Suomen Betoniyhdistys, Suomen betonilattiayhdistys.
710 2# ‡a Suomen betonilattiayhdistys, ‡e kirjoittaja.
Sisältää yhteisöjen toimialaan liittyviä ohjeita, ensimmäinen yhteisötekijä 110 kenttään, yhteisvastuullinen kenttään 710.


2) Lisäkirjaukset ekspression tekijöistä (toimittajat, kääntäjät, esittäjät …) RDA 20

Ekspression tekijä - Ydinelementti 

Ekspression tekijä on toimija, joka on osallistunut ekspression toteuttamiseen, kuten esimerkiksi toimittajat, kääntäjät, musiikin sovittajat, esittäjät jne. Suomalaisen linjauksen mukaan (lisä)ydinelementtejä ovat toimittaja, kääntäjä, sanoittaja, pääesittäjä ja sovittaja. Kuvittaja on lisäydinelementti silloin, kun kuvitus on keskeinen, mutta ei ainoa teoksen sisältö (kuvateokset). Kuvateoksissa kuvien tekijä on teoksen tekijä eli roolissa taiteilija ja merkitään tapauskohtaisesti joko kenttään 100/110/111 tai 700/710/711.

Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, merkitään lisäkirjaus 700/710/711-kenttään ainakin ensimmäisestä. Muista ekspression tekijöistä merkitään lisäkirjaukset, kun ne katsotaan tärkeiksi eli kaikista vastuullisuusmerkintöön kentässä 245‡c kirjatuista ekspression tekijöistä ei ole välttämätöntä tehdä lisäkirjausta.

ESIMERKKI

245 00 ‡a Kaikenlaista rohkeutta / ‡c toimittaneet Ilari Hetemäki, Hannu Koskinen, Tuija Pulkkinen, Esa Väliverronen ; tekijät: Pekka Aula [ja 44 muuta].
700 1# ‡a Hetemäki, Ilari, ‡e toimittaja.
700 1# ‡a Koskinen, Hannu, ‡e kirjoittaja, ‡e toimittaja. 
700 1# ‡a Pulkkinen, Tuija, ‡e toimittaja.
700 1# ‡a Väliverronen, Esa, ‡e toimittaja.
700 1# ‡a Aula, Pekka, ‡e kirjoittaja.
Kaikista toimittajista on tehty lisäkirjaus 700-kenttään.

245 00 ‡a Kaikenlaista rohkeutta / ‡c toimittaneet Ilari Hetemäki, Hannu Koskinen, Tuija Pulkkinen, Esa Väliverronen ; tekijät: Pekka Aula [ja 44 muuta].
700 #1 ‡a Hetemäki, Ilari, ‡e toimittaja.
700 1# ‡a Aula, Pekka, ‡e kirjoittaja.
Sama esimerkki kuin yllä, mutta vain ensimmäisestä toimittajasta on 700-kenttä.

3) Lisäkirjaukset muista aineistoihin liittyvistä toimijoista

Teokseen liittyvä muu toimija RDA 19.3

eli toimija, jonka suhde teokseen on muu kuin tekijä-suhde (creator-rooli), esimerkiksi asiantuntija tai julkaisija.
KUMEAn ohje: Lisäkirjauksia näistä tehdään tapauskohtaisesti kuvailijan harkinnan mukaan.
Kansallisbibliografisessa kuvailussa julkaisija merkitään, jos tämä rooli on mainittu aineistossa. Julkaisija voi olla myös projekti, hanke, työryhmä tms. Julkaisija merkitään, vaikka se olisi sama kuin kustantaja.

ESIMERKKI

245 00 ‡a Kaikenlaista rohkeutta / ‡c toimittaneet Ilari Hetemäki, Hannu Koskinen, Tuija Pulkkinen, Esa Väliverronen ; tekijät: Pekka Aula [ja 44 muuta].
710 2# ‡a Tieteellisten seurain valtuuskunta, ‡e julkaisija.

Myös juhlakirjojen kunnianosoituksen kohteena oleva henkilö tallennetaan 700-kenttään (RDA, luku 18.5.1; Hakutiedot, luku 21.34.6) roolinaan "teoksella kunnioitettu" (RDA, liite I). Jos omistuksen kohteena olevaa henkilöä käsitellään juhlakirjassa aiheena, häntä käsitellään samaan tapaan kuin muitakin aiheena olevia henkilöitä.

ESIMERKKI

245 00 ‡a Remota relata : ‡b essays on the history of Oriental Studies in honour of Harry Halén = Ремота релата: сборник научных статей по истории востоковедения к шестидесятилетию Г. Т. Галена ‡c edited by Juha Janhunen and Asko Parpola.
600 14 ‡a Halén, Harry, ‡d 1943-
Harry Halén aineiston kohdehenkilönä (aineisto käsittelee Halénia)
700 1# ‡a Halén, Harry, ‡d 1943- ‡e teoksella kunnioitettu.

Harry Halén aineistoon liittyvänä henkilönä (aineisto on laadittu Halénin kunniaksi)

Manifestaatioon liittyvät toimijat RDA 21

Manifestaatioon liittyviä toimijoita ovat esimerkiksi kustantaja, jakaja ja valmistaja.
Kustantajasta tehdään lisäkirjaus kansallisbibliografiakuvailussa (SKL 2019), muussa kuvailussa tapauskohtaisesti kuvailijan harkinnan mukaan.
Kansallisbibliografisessa kuvailussa kustantaja merkitään, kun kyseessä on sellainen yhteisö, jonka pääasiallinen toimi ei ole kustantaminen (esim. erilaiset yhdistykset ja seurat). Kaupallisessa roolissa olevaa kustantajaa (esim. Otava, WSOY) ei pääsääntöisesti merkitä. RDA 21.

ESIMERKKI

100 1# ‡a Hakamäki-Stylman, Veera, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Ammatillinen osaaminen hevostalouden perustutkinnossa / ‡c Veera Hakamäki-Stylman.
264 1# ‡a Helsinki : ‡b Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, ‡c [2019]
710 2# ‡a Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, ‡e kustantaja. 

Kappaleeseen liittyvät toimijat RDA 22

Kappaleeseen liittyviä toimijoita ovat omistaja tai aineiston säilyttäjä. Muita kappaleisiin liittyviä toimijoita ovat kuraattorit, kirjansitojat, restauroijat jne.
KUMEAn ohje: Lisäkirjauksia kappaleeseen liittyvistä toimijoista tehdään tapauskohtaisesti kuvailijan harkinnan mukaan.

(question)ESIMERKKI

4) Suhteiden ilmaiseminen muihin teoksiin tai ekspressioihin

Teosten suhteiden ilmaisemisessa käytetään teoksen auktorisoitua hakutietoa, joka muodostuu teoksen päävastuullisesta tekijästä ja teoksen ensisijaisesta nimekkeestä. Ekspressioiden suhteiden ilmaisemisessa käytetään ekspression auktorisoitua hakutietoa, joka sisältää teoksen auktorisoidun hakutiedon ja ekspression kielen. MARC 21 -formaatilla kuvailtaessa teosten ja ekspressioiden suhteet merkitään bibliografisen tietueen kenttiin 700/710/711 ja 730, koska erillisiä teos- tai ekspressiotietueita ei vielä ole käytössä. Kenttää 730 käytetään teoksen ja ekspressioen suhteiden merkitsemiseen silloin, kun teoksella ei ole päävastuullista tekijää. Jos manifestaatioon sisältyy useita teoksia, lisäkirjaukset niistä voidaan merkitä analyyttisinä kirjauksina kenttiin 700/710/711 tai 730.

→ Suhteiden merkitsemisestä tarkemmin (plus) LINKKI suhde-ohjeet

SKL:

Teosten väliset johdannaissuhteet ja kokoomateosten osa-kokonaisuussuhteet merkitään tapauskohtaisesti kuvailijan harkinnan mukaan.

Ekspressioiden väliset johdannaissuhteet (esim. käännökset) ja osa-kokonaisuussuhteet merkitään tapauskohtaisesti kuvailijan harkinnan mukaan.


ESIMERKKI

700 1# ‡i Teoksen perustana: ‡a Kivi, Aleksis, ‡d 1834-1872. ‡t Nummisuutarit.

100 1# ‡a Taylor, Kenneth N., ‡e kirjoittaja. 
240 14 ‡a The new Bible in pictures for little eyes, ‡l suomi
245 10 ‡a Ensi askel Raamattuun / ‡c Kenneth N. Taylor ; kuvitus: Annabel Spenceley ; suomalainen käännös: Mervi Pöntinen.
730 0# ‡i Lastenversio teoksesta: ‡a Raamattu
-240 kenttä ilmaisee manifestestaation sisältämän teoksen ja ekspression, ekspression kieliversio on osakentässä 240‡l
-730 kentässä on teosten välinen johdannaissuhde

730 4# ‡i Videopelisovituksen perustana (teos): ‡a The hobbit (Elokuva)

245 00 ‡a Avaa suusi, pääskysen poika : ‡b Lars Levi Laestadius, sananjulistaja ja luonnontutkija / ‡c toimittanut Olli Lohi ; kuvat: Erkki Alasaarela [ja muita].
730 0# ‡i Teoksen perustana: ‡a Laestadiuksen jalanjäljillä.

245 00 ‡a Valtaa ja oikeutta : ‡b kuvallisten symbolien voima / ‡c toimittaja: Virpi Harju ; käännökset: Käännös-Aazet Oy = Makt och rätt : visuella symbolers kraft / redaktör: Virpi Harju ; översättning: Käännös-Aazet Oy.
730 0# ‡i Jatkoa teokselle: ‡a Oikeuden näyttämöt.

Analyyttiset kirjaukset

Kun lisäkirjauksen mukainen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen, voidaan tehdä analyyttinen kirjaus. Analyyttisessa kirjauksessa kenttien 700/710/711 ja 730/740 2. indikaattorin arvo on 2.

ESIMERKKI

1001 ‡a Lehtinen, Tuija, ‡e kirjoittaja. ‡0 (FIN11)000050332
245 10 ‡a Nappeja ja nettirakkautta / ‡c Tuija Lehtinen.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Lehtinen, Tuija, ‡d 1954- ‡t Nappikaupan naiset. ‡0 (FIN11)000050332
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Lehtinen, Tuija, ‡d 1954- ‡t Kolme miestä netissä. ‡0 (FIN11)000050332
740 02 ‡a Nappikaupan naiset.
740 02 ‡a Kolme miestä netissä.

245 00 ‡a Jeremian kirja ; ‡b Jesajan kirja : käännösehdotus. 
730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Raamattu. ‡p Jeremian kirja. 
730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Raamattu. ‡p Jesajan kirja.700 - Lisäkirjaus - henkilönnimi (T)

Kenttään 700 merkitään henkilön tai suvun nimi, joka on muu kuin teoksen päävastuullinen tekijä 100/110/111-kentässä.

Toimijoiden nimet tallennetaan ensisijaisesti auktoriteettitietokanta Asteriin tallennetussa muodossa. Muita kuin suomalaisten toimijoiden auktorisoituja nimimuotoja tarkistetaan eri maiden kansallisbibliografioista ja Viafista. Jos aineistoon liittyvän toimijan auktorisoitua nimimuotoa ei löydy auktoriteettitietokannoista, toimijan ensisijainen nimimuoto muodostetaan Toimijakuvailuohjeen mukaan. Epävarmoissa tapauksissa nimelle voi pyytää auktorisointia Toimijakuvailupalvelusta toimijakuvailu-posti@helsinki.fi. Tarkempia tietoja toimijoiden kuvailusta ja auktorisoiduista nimimuodoista Toimijakuvailuohjeessa.

Indikaattorit ja osakentät

Indikaattorit

 Osakenttäkoodit (lyhennetty lista)

Osakenttien järjestys ja välimerkit

Osakenttäjärjestys: ‡a Henkilönnimi, ‡c Muut lisäykset ‡q (Henkilönnimen täydellisempi muoto), ‡d Aikamääreet, ‡e Suhdetermi. ‡0 Auktoriteettitietueen kontrollinumero 

Osakenttien ‡c, ‡d ja ‡e eteen merkitään pilkku.
Osakentät ‡t eteen merkitään piste.
Osakentän ‡q sisältö merkitään sulkuihin.
Osakenttä ‡0 on aina viimeinen osakenttä.
700-kenttä päättyy pisteeseen Loppupisteohjeen mukaisesti (jos mukana osakenttä ‡0, piste merkitään ennen sitä)
Jos osakenttä ‡d päättyy välimerkkiin, osakenttiä ‡e ja t edeltävä välimerkki jätetään pois (ks. esimerkit alla)


ESIMERKKI

700 1# ‡a Huhtala, Timo ‡c (kuvittaja), ‡e kuvittaja. ‡0 (FIN11)000114625
700 1# ‡a Perttula, Pirkko-Liisa, ‡e toimittaja. ‡0 (FIN11)000129279
700 1# ‡a Huhtala, Timo ‡c (kuvittaja), ‡e kuvittaja. ‡0 (FIN11)000114625
700 1# ‡i Teoksen perustana: ‡a Kivi, Aleksis,  ‡d 1834-1872. ‡t Nummisuutarit.
700 1# ‡i Parodia (teos): ‡a Carroll, Lewis, ‡d 1832-1898. ‡t Alice's adventures in Wonderland.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Lehtinen, Tuija, ‡d 1954- ‡t Kolme miestä netissä. ‡0 (FIN11)000050332
HUOM! Ei pilkkua osakentän ‡t eteen, koska osakenttä ‡d päättyy välimerkkiin
700 1# ‡a Halén, Harry, ‡d 1943- ‡e teoksella kunnioitettu. ‡0 (FIN11)000043174
Harry Halén aineistoon liittyvänä henkilönä (aineisto on laadittu Halénin kunniaksi)
HUOM! Ei pilkkua osakentän ‡e eteen, koska osakenttä ‡d päättyy välimerkkiin710 - Lisäkirjaus - yhteisönnimi (T)

Kenttään 710 merkitään yhteisön nimi, joka on muu kuin teoksen päävastuullinen tekijä 100/110/111-kentässä. Kun yhteisötekijänä on kokous, näyttely tai taphtuma käytetään lisäkirjaukseen kenttää 711. Mutta jos kokouksen nimi on yhteisön alahierarkiana, käytetään kuitenkin kenttää 710.

Toimijoiden nimet tallennetaan ensisijaisesti auktoriteettitietokanta Asteriin tallennetussa muodossa. Muita kuin suomalaisten toimijoiden auktorisoituja nimimuotoja tarkistetaan eri maiden kansallisbibliografioista ja Viafista. Jos aineistoon liittyvän toimijan auktorisoitua nimimuotoa ei löydy auktoriteettitietokannoista, toimijan ensisijainen nimimuoto muodostetaan Toimijakuvailuohjeen mukaan. Epävarmoissa tapauksissa nimelle voi pyytää auktorisointia Toimijakuvailupalvelusta toimijakuvailu-posti@helsinki.fi. Tarkempia tietoja toimijoiden kuvailusta ja auktorisoiduista nimimuodoista Toimijakuvailuohjeessa. Yhteisön kuvailuun liittyviä termejä löytyy Metatietosanastosta.

Indikaattorit ja osakentät

Indikaattorit

 Osakenttäkoodit (lyhennetty lista)

Osakenttien järjestys ja välimerkit

Osakenttäjärjestys: ‡a Yhteisön nimi (Lisäys). ‡b Alayksikkö ‡n (Kokouksen numero : ‡d Aika : ‡c Paikka), ‡e Funktiotermi. ‡0 Auktoriteettitietueen kontrollinumero 

Osakenttien ‡a ja ‡b väliin merkitään piste.
Osakentät ‡n, ‡d ja c  erotetaan toisistaan kaksoispisteellä ja merkitään samojen kaarisulkujen sisään.
Osakentän ‡e eteen pilkku.

Osakenttä ‡0 on aina viimeinen osakenttä.
710-kenttä päättyy pisteeseen Loppupisteohjeen mukaisesti (jos mukana osakenttä ‡0, piste merkitään ennen sitä)


ESIMERKKI

710 2# ‡a Nokia (yhtiö), ‡e julkaisija. ‡0 (FIN11)000027114
710 1# ‡a Nokian kaupunki,  ‡e julkaisija. ‡0 (FIN11)000033093
710 1# ‡a Nokian kaupunki. ‡b Kulttuurilautakunta, ‡e julkaisija. ‡0 (FIN11)000007766
710 1# ‡a Suomi. ‡b Eduskunta. ‡0 (FIN11)000034982

710 2# ‡a Suomen betonilattiayhdistys, ‡e kirjoittaja.
710 2# ‡a Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ‡e kirjoittaja. ‡0 (FIN11)000037145
710 2# ‡a Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. ‡b Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, ‡e julkaisija, ‡e toimeksiantaja. ‡0 (FIN11)000172349
710 2# ‡a Sitowise Oy (yhtiö), ‡e asiantuntija.

710 2# ‡a Alija 2000 (yhdistys) ‡e julkaisija. ‡0 (FIN11)000038841 711 - Lisäkirjaus - kokouksen nimi (T)

Kenttään 711 merkitään kokouksen nimi, joka on muu kuin teoksen päävastuullinen tekijä 100/110/111-kentässä. Kenttää 711 käytetään kokousten ym. ohella myös näyttelyiden ja muiden tapahtumien hakutietojen merkitsemiseen (esim. olympialaiset). Lisäkirjaukset sellaisista yhteisön järjestämistä kokouksista, joissa kokouksen nimi on yhteisön alahierarkiana, merkitään kenttään 710.

Toimijoiden nimet tallennetaan ensisijaisesti auktoriteettitietokanta Asteriin tallennetussa muodossa. Muita kuin suomalaisten toimijoiden auktorisoituja nimimuotoja tarkistetaan eri maiden kansallisbibliografioista ja Viafista. Jos aineistoon liittyvän toimijan auktorisoitua nimimuotoa ei löydy auktoriteettitietokannoista, toimijan ensisijainen nimimuoto muodostetaan Toimijakuvailuohjeen mukaan. Epävarmoissa tapauksissa nimelle voi pyytää auktorisointia Toimijakuvailupalvelusta toimijakuvailu-posti@helsinki.fi. Tarkempia tietoja toimijoiden kuvailusta ja auktorisoiduista nimimuodoista Toimijakuvailuohjeessa. Yhteisön kuvailuun liittyviä termejä löytyy Metatietosanastosta.


Indikaattorit ja osakentät

Indikaattorit

Osakenttäkoodit (lyhennetty lista)

Osakenttien järjestys ja välimerkit

Osakenttäjärjestys: ‡a Kokouksen nimi. ‡e Alayksikkö ‡n (Kokouksen järjestysnumero. : ‡d Aika : ‡c Paikka), ‡j Funktiotermi. ‡0 Auktoriteettitietueen kontrollinumero

Osakenttien ‡a ja ‡e väliin merkitään piste.
Osakentät ‡n, ‡d  ja ‡c erotetaan toisistaan kaksoispisteellä ja merkitään samojen kaarisulkujen sisään. Osakentän ‡j eteen pilkku.

Osakenttä ‡0 on aina viimeinen osakenttä.
711-kenttä päättyy pisteeseen Loppupisteohjeen mukaisesti (jos mukana osakenttä ‡0, piste merkitään ennen sitä)


ESIMERKKI

711 2# ‡a Helsinki Symposium ‡d (2019 : ‡c Helsinki)720 - Lisäkirjaus - kontrolloimaton nimi (T)

MARC 21 -konversiossa siirrettiin 550 kentästä kenttään 720 sellaisia tekijyyteen liittyviä nimiä, joissa tekijätieto ei ole luettelointisääntöjen mukaista.

Kenttään voidaan merkitä tekijän tai julkaisijan nimi siinä muodossa kuin se on julkaisussa.

Kenttää käytetään vain Fennican sarja-aineiston ISSN-toiminnassa. Muussa kuvailussa auktorisoimattomatkin nimet merkitään kenttiin 700/710.730 - Lisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke (T)

Jos teoksella ei ole päävastuullista tekijää, lisäkirjaukset teoksen ensisijaisesta nimekkeestä tehdään kenttään 730.
Kenttää käytetään teoksen ja ekspressioiden suhteiden merkitsemiseen silloin, kun teoksella ei ole päävastuullista tekijää. Jos manifestaation sisältyy useita teoksia, lisäkirjaukset niistä merkitään analyyttisinä kirjauksina kenttiin 700/710/711 tai 730.

Indikaattorit ja osakentät

Indikaattorit


Osakenttäkoodit (lyhennetty lista)


ESIMERKKI

245 00 ‡a Eeppiset naurut : ‡b parhaat koululaisvitsit / ‡c toimittanut Pirkko-Liisa Perttula ; kuvittanut Timo Huhtala.
505 0# ‡t Tarmokas terrieri ; ‡t Vilustunut lumiukko ; ‡t Hamsterin hymypatsas ; ‡t Lunttaava laiskiainen.
700 1# ‡a Perttula, Pirkko-Liisa, ‡e toimittaja. ‡0 (FIN11)000129279
700 1# ‡a Huhtala, Timo ‡c (kuvittaja), ‡e kuvittaja. ‡0 (FIN11)000114625
730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Tarmokas terrieri.
730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Vilustunut lumiukko.
730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Hamsterin hymypatsas.
730 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Lunttaava laiskiainen.
Kokoomateokseen sisältyvien aiemmin ilmestyneiden teosten auktorisoitu hakumuoto on nimeke, koska niillä ei ole päävastuullista tekijää.

100 1# ‡a Taylor, Kenneth N., ‡e kirjoittaja. 
240 14 ‡a The new Bible in pictures for little eyes, ‡l suomi
245 10 ‡a Ensi askel Raamattuun / ‡c Kenneth N. Taylor ; kuvitus: Annabel Spenceley ; suomalainen käännös: Mervi Pöntinen.
700 1# ‡a Spenceley, Annabel, ‡e kuvittaja. 
700 1# ‡a Pöntinen, Mervi, ‡e kääntäjä. 
730 0# ‡i Lastenversio teoksesta: ‡a Raamattu
Tässä on tulkittu, että kuvailtavana on uusi teos, lastenversio Raamatusta
-kuvailtavan manifestaation sisältämän teoksen ensisijainen nimeke merkitään kenttään 240
-johdanaissuhde toiseen teokseen merkitään 730 kenttään

100 1#  |a Lin, Grace, |e kirjoittaja.
240 10 |a Mulan: before the sword, |l suomi
245 10 |a Mulan : |b miekan voima / |c Grace Lin ; suomentanut Karoliina Timonen.
730 0#  |i Mukaelman perustana (teos): |a Mulan (elokuva : 2020)
Teosten välinen suhde, romaani perustuu elokuvaan.740 - Lisäkirjaus - kontrolloimaton nimeke (T)

Kenttään merkitään lisäkirjaukset kuvailun kohteeseen sisältyvistä tai liittyvistä nimekkeistä, jota ei ole auktorisoitu. Tällaisia ovat esimerkiksi koosteeseen sisältyvien käännösteosten suomenkieliset nimekkeet. Tähän merkitään myös teos-viittausten nimekkeet 700t-osakentästä, jos se on tarpeen kirjastojärjestelmässä.

Indikaattorit ja osakentät

Indikaattorit

Osakenttäkoodit (lyhennetty lista)


ESIMERKKI

100 1# ‡a Gavalda, Anna, ‡e kirjoittaja. 
245 10 ‡a Ihanaa elämää /  ‡c Anna Gavalda ; suomentanut Lotta Toivanen. 
250 ## ‡a Yhteisniteen ensimmäinen painos. 
505 0# ‡a Lempi ei ole leikin asia - - Parempaa elämää.
700 1# ‡a Toivanen, Lotta, ‡d 1965-  ‡e kääntäjä. 
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Gavalda, Anna. ‡t Billie, ‡l  suomi.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Gavalda, Anna. ‡t Vie en mieux, ‡l  suomi.
740 02 ‡a Lempi ei ole leikin asia. 
740 02 ‡a Parempaa elämää.
Kentässä 700 ja 740 2. indikaattorin arvo = 2, kyseessä analyyttiset kirjaukset (lisäkirjauksen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen).

130 #0 ‡a Olaf's frozen adventure, ‡l suomi.
245 10 ‡a Lumiukon seikkailut / ‡c kuvitus: Disneyn taiteilijat ; suomennos: Tanja Falk.
505 00 ‡t Erilaisia perheitä / ‡r John Edwards. ‡t Olafin koulupäivä / ‡r John Edwards. ‡t Olafin jouluinen seikkailu / ‡r Amy Sky Koster.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Edwards, John. ‡t Family matters, ‡l suomi.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Edwards, John. ‡t Snow-and-tell, ‡l suomi.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Koster, Amy Sky. ‡t Olaf's frozen adventure, ‡l suomi.
700 1# ‡a Falk, Tanja, ‡e kääntäjä. ‡0 (FIN11)000129507
740 02 ‡a Erilaisia perheitä.
740 02 ‡a Olafin koulupäivä.
740 02 ‡a Olafin jouluinen seikkailu.
Kentässä 700 ja 740 2. indikaattorin arvo = 2, kyseessä analyyttiset kirjaukset (lisäkirjauksen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen).

245 00 ‡a Suomen kirjallisuuden valiot. $n 4.
505 0# ‡a Kuun maisema / Waltari, Mika -- Havukka-ahon ajattelija / Huovinen, Veikko -- Manillaköysi / Meri, Veijo -- Juhannustanssit / Salama, Hannu -- Maa on syntinen laulu / Mukka, Timo K.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Waltari, Mika. ‡t Kuun maisema.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Huovinen, Veikko. ‡t Havukka-ahon ajattelija.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Meri, Veijo. ‡t Manillaköysi.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Salama, Hannu. ‡t Juhannustanssit.
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Mukka, Timo K. ‡t 
Maa on syntinen laulu.
740 02 ‡a Kuun maisema.
740 02 ‡a Havukka-ahon ajattelija.
740 02 ‡a Manillaköysi.
740 02 ‡a Juhannustanssit.
740 02 ‡a Maa on syntinen laulu.751 - Lisäkirjaus - maantieteellinen nimi (T)


Indikaattorit ja osakentät

Indikaattorit

Osakenttäkoodit (lyhennetty lista)

ESIMERKKI

751 ## ‡a Suistamo

751 ## ‡a Roma ‡0 (DE-101b)1030696-1 ‡2 gkd ‡4 evp

751 ## ‡0 (DE-588)4036729-0 ‡0 http://d-nb.info/gnd/4036729-0 ‡a Luxemburg ‡g Stadt ‡4 dbp ‡2 gnd

 


752 - Lisäkirjaus - hierarkkinen paikan nimi (T)

 


753 - järjestelmäkohtaiset yksityiskohdat (T)

 


754 - Lisäkirjaus - taksonominen tunnistus (T)758 - Aineiston tunniste (T)