Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut

Jarmo Saarikko, Alex Kourijoki, Mikko Lappalainen, Ulla Ikäheimo, Mirja Anttila, Okko Vainonen


Muutokset:

v1.01 2019-04-09:  Lisätty käsittelysääntö kenttä 648 1. indikaattorin arvolle 1.

v1.02 2019-04-17:  Lisätty käsittelysääntö kenttä 650 - kun termiä ei löydy sanastosta, mutta termi löytyy sulkutarkenteellisena muotona

v1.03 2019-05-02:  Muutettu luku 1.1 Konversion kohdistuminen. Näiden sääntöjen mukaan käsitellään kaikki muut kuin musiikki- ja elokuva-aineistot (kirjallisuus, äänikirjat, kartat, pelit, konsolipelit, jne jne)

v1.04 2019-05-08: Muutettu luku 1.3 ja 1.4 Melindassa talletetaan yso- ja slm-käsitteiden termit alkuperäisen termin kielellä

v1.05 2019-05-22: Lisätty lukuun 1.1 huomautus $0 osakentän poistamisesta

v2.00 2019-05-23: Sääntöihin yhdistetty musiikki- ja elokuva-aineistojen konversiosäännöt. 884 kentän tulostus poistettu.

v2.01 2019-05-24: lisätty virhekoodi 9. Täydennetty kohtaan 1.2 maininta musa ja cilla sanastojen kuulumisesta konversion piiriin.

v2.02 2019-05-28: korjattu "NOT_ANALYZED" virhekoodiksi 1 kohtaan 1.4

v2.03 2019-05-29: Luku 2.1 kenttä 358 osakenttä 2 poistetaan, jos termi ei löydy ysa tai allars sanastosta. Luku 2.3 yksinkertaistettu vuosilukujen poimintasääntöä

v2.04 2019-06-04 Luku 2.3  kenttä 648 osakenttä z:  Tarkennus: ei etsitä paikkaketjuja. Luku 2.4.2 poistettu alusta turha lause 651 kenttään sijiottamisesta. Muutettu 650-kentän osakenttien käsittelyjärjestystä loogisemmaksi. HUOM! 650-kentän käsittely kesken

v.2.05 2019-06-05 Luku 2.4.2 650-kenttään lisätty musiikin käsittelyä.  HUOM! yhä kesken

v2.06 2019-06-06 Luku 1.2 Lisätty kuvaus soitinkokoonpanojen käsittelystä sekä musiikin genren ja kohderyhmän tunnistamisesta. Luku 2.4.2 650 Osakenttä $a $b $x $z (aihe) - muokattu esiintymiskokoonpanojen käsittelyä. Lisätty ruotsinkielisten seko-termien käsittely.  Muutettu käsitteen konversiokäsittelyä niissä tapauksissa, joissa yhtä ysa-käsitettä vastaa useampi yso-käsite, mutta yksi yso-termeistä on identtinen ysa-termin kanssa. Tällöin konversio tehdään suoraan tähän käsitteeseen ilman tyypin 5 virheilmoitusta. HUOM! yhä kesken.1 Käsiteltävä aineisto

1.1 Johdanto

Musiikki-ja elokuva-aineistojen konversiosäännöt on laadittu erillisessä valmisteluryhmässä, joka kokoontui 4 kertaa 18.4.2019 - 2.5.2019.  Ryhmässä käsiteltiin kaunokin genre- ja paikka-termien konvertoimista tämän konversion yhteydessä. Projektiryhmä totesi, ettei kaunokki-ketjuja oteta käsittelyyn, sillä samalla pitäisi käsitellä koko ketjun kaikki osat, muuten tietueisiin jäisi vaillinaisia ja rikkinäisiä ketjuja (esim. ketju ilman $a osakenttää).

1.2 Konversion kohdistuminen

 

Elokuva-aineistojen tunnistaminen

Musiikkiaineistojen tunnistaminen ja käsittely

Soitinkokoonpanot

Musiikkiaineiston genren ja kohderyhmän tunnistaminen

Kaunokirjallisen aineiston tunnistaminen

Käsitellään vain ysa ja allars

Korjaukset

1.3 Poimituista tietueista käsiteltävät kentät

Konversiossa siirretään ketjuissa olevia termejä muihin osakenttiin

1.4 Muunnosprosessi

1.4 Sanastojen ja termien järjestys tietueessa

1.5 Ketjujen käsittely

1.6 Tarkistetaan onko kenttä keepattu/dropattu

1.7 Tarkistuslista ja virhekoodit

1.8 Konversiosäännöt taulukkona liitetiedostossa

2 Kenttien käsittely

2.1 Kenttä 385 Kohderyhmä

Käsitellään vain sellaiset 385-kentät, joissa on $2 -osakentässä arvo ‘ysa’ tai ‘allars’

385 osakenttä $a

385 osakenttä muut

2.2 Kenttä 567 Metodologia

Käsitellään vain sellaiset 567-kentät, joissa on $2 -osakentässä arvo ‘ysa’ tai ‘allars’

567 osakenttä $a

567 osakenttä $b

Osakenttä muut

2.3 Kenttä 648 (aika)

 648 osakenttä $a

648 osakenttä $x (aihe)

648 osakenttä $y (aika)

648 osakenttä $z (paikka)

648 osakenttä $v  (muoto)

648 muut osakentät

2.4 Kenttä 650 (aihe)

Käsitellään vain sellaiset 650-kentät, joissa on $2 -osakentässä arvo ysa, allars, musa tai cilla

Kun kyseessä on musiikkiaineisto (LDR/06 c,d,j) tai elokuva LDR/06 g ja 007/00 on v, niin samaan ketjuun kuuluneet termit, jotka siirtyvät eri kenttiin merkitään yhteisellä arvolla osakentässä $8 ja tarkenteella \u.

2.4.1  Indikaattorien tarkistus

650-kentän indikaattoreita ei tarkisteta. Mahdolliset virheelliset indikaattorit korjautuvat tulostettaessa.

2.4.2 Käsitellään osakentät

650 Osakenttä $a $b, $c, $d, $v, $x, $y, $z (paikkaketjut)

650 Osakenttä $a $b $x $z (aihe)

 

650 Osakenttä $y, $d (aika)

650 Osakenttä $v (muoto)

6650 Osakenttä $c (tapahtuman paikka)

650 Osakenttä $d (tapahtuma-aika)

650 osakenttä $e (suhdetermi)

650 osakenttä $g (muut tiedot)

650 Muut osakentät

Jos löytyy näitä osakenttiä

2.5 Kenttä 651 (paikka)

651 Osakenttä $a, $v, $x, $y, $z (paikkaketjut)

651 osakenttä $a, $x, $z

651 osakenttä $y (aika)

651 osakenttä $v (muoto)

651 muut osakentät

2.6 Kenttä 655 (muoto)

 

Termi tarkistetaan vain slm- tai seko-sanastosta, ei katsota lainkaan ysa tai allärs.

655 osakenttä $a, $x, $v

655 Osakenttä $b

655 Osakenttä  $y

655 Osakenttä $z