Konversio-ohjelma tuottaa raportin sellaisista kentistä, joiden termit eivät suoraan konvertoidu yso- tai slm-termeiksi.  Tällaisia tapauksia tullee virhelokiin esimerkiksi silloin, kun ysa-käsitteen termi on muuttunut, mutta muutosta ei ole viety bib-tietueisiin, johon on jäänyt käytöstä poistettu termi. Koska tällaisia on todennäköisesti kohtalaisen paljon, on luultavasti mielekkäämpää odottaa korjauslistaa.  

Konversio-ohjelma käsittelee tapauksia mm. seuraavasti

Esimerkki hankalasta tapauksesta, jossa konversiota ei voi tehdä automaattisesti:

Siirtymän myötä asiasanoituksen ylläpito on helpompaa, koska URIt eivät muutu.


Konversio-ohjelman virheraportit tulevat olemaan todennäköisesti seuraavassa muodossa, jossa kustakin konversiovirheen tuottaneesta kentästä tuotetaan rivi

virhekoodivirheen aiheuttanut termitietueen tunnistevirheen aiheuttanut kenttä kokonaisuudessaan MARC21 muodossa

 

kts. Bibiliografisten tietueiden konversiosäännöt YSAsta ja Allärsistä YSOon