YSOn ja erikoisontologiat yhdistävästä ontologiapilvi KOKOsta on nyt julkaistu uusi versio.
http://finto.fi/koko/

Päivityksen pääarkkitehtina toimi Finto-tiimin tietojärjestelmäasiantuntija Joeli Takala. Päivityksessä KOKOn käsitteiden muodostamisen logiikkaa on paranneltu vastaamaan tarkemmin erikoisontologioiden vastaavuussuhteita YSOon. Muutos selkeyttää KOKOn rakennetta ja käsitteiden ryhmittelyä niissä tapauksissa, joissa erikoisontologian hierarkia eroaa merkittävästi YSOn hierarkiasta.

Vanhoista KOKOn ureista on muodostettu uudelleenohjaukset nykyisiin käsitteisiin niissä tapauksissa, joissa jaottelussa on luotu tai yhdistelty aikaisempia KOKOn käsitteitä. Yhtäkään käsitettä ei ole poistettu. Merkittävimmät lisäykset KOKOn käsitteisiin juontuvat MERO-ontologian muuttumisesta ja päivittymisestä Liikenteen ontologia LIIKOksi (n. 800 uutta KOKO-käsitetta) sekä Museoalan ja taideteollisuusalan ontologian MAO/TAOn helmikuussa 2019 valmistuneesta päivityksestä (n. 1700 uutta KOKO-käsitettä). Tämän lisäksi YSOsta on tullut lähes 700 uutta käsitettä KOKOon, mukaan lukien kaikki YSOon vuonna 2018 lisätyt käsitteet. Nyt julkaistu versio korvaa kaikilta osin joulukuussa 2018 julkaistun KOKOn. Alla olevassa linkissä on listattuna KOKOssa tapahtuneet muutokset (käytettävien termien muutokset, uudet käsitteet) verrattuna joulukuuta 2018 edeltäneeseen KOKO-versioon:
https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/KOKOn+muutokset+15.+4.+2019
 
Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa uudesta KOKO-versiosta tai KOKOn rakenteesta, otamme palautetta mieluusti vastaan sähköpostitse:

finto-posti@helsinki.fi