Tälle sivulle voi lisätä erilaisia kyselyitä raportteja varten. Kyselyyn kannattaa lisätä selite ja omat tiedot, jos joku haluaa kysyä lisätietoja.

KOHAn valmiita raporttikyselyitä löytyy paljon täältä https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Library

KOHA Suomen kyselyitä löytyy täältä: https://tiketti.koha-suomi.fi:83/projects/koha-suomen-dokumentaatio/wiki/Valmiita_SQL-raportteja

Alkujaan Jyväskylän Kohaa varten kirjoitettuja kyselyitä löytyy täältä: https://gist.github.com/mjlassila/cb97c8d5be61962c755bcda83211bae1

Lainaukseen liittyviä kyselyitä

KyselySeliteLähde

select borrowers.cardnumber as "Asiakas", items.barcode as "Viivakoodi", items.homebranch as "Toimipiste", issues.date_due as "Eräpäivä", issues.timestamp as "Lainausaika" from issues

left join items using(itemnumber) left join borrowers using(borrowernumber) where items.location="REF"

Lista voimassaolevista käsikirjastolainoista, kun käsikirjastolle on oma hyllypaikka. Voisi käyttää myös nidetyyppiä. Silloin loppu voisi olla esimerkiksi: where items.itype="LAINA0"HAMK/Minna

select biblio.title, items.barcode, items.onloan, borrowers.cardnumber, reservedate, reserves.branchcode, reserves.timestamp from reserves left join biblio using(biblionumber)
left join borrowers using(borrowernumber) left join items using(itemnumber) where found="T" and (items.onloan is Not NULL)

Kuljetustilaan jääneet varatut niteetHAMK/Minna
select issues.date_due,borrowers.cardnumber,borrowers.categorycode,items.barcode,items.itemcallnumber from issues inner join borrowers on issues.borrowernumber=borrowers.borrowernumber inner join items on issues.itemnumber=items.itemnumber where issues.date_due < date_add(current_date(), interval -21 day)Kadonneet lainatHAMK/MinnaKokoelmiin liittyviä kyselyitä
select biblionumber, biblionumber2, title, author, Niteet, Holdingit
from (SELECT DISTINCT b.biblionumber, b.title, b.author, aineisto.aineistolaji, aineisto.eaineisto, aineisto.biblionumber2, count(i.biblionumber) AS "Niteet", count(h.biblionumber) as "Holdingit"
FROM biblio b left join (select items.biblionumber from items where items.notforloan not in (-1,-2)) i USING(biblionumber) left join (select * from holdings where holdings.deleted_on is null) h USING(biblionumber)
left join
(SELECT biblionumber, substring( ExtractValue(metadata,'//leader'), 7,2) AS 'aineistolaji',
substring(ExtractValue(metadata,'//controlfield[@tag="007"]'), 1,2) as 'eaineisto', substring(ExtractValue(metadata,'//datafield[@tag="035"]/subfield[@code="a"]'),1,12) as biblionumber2
FROM biblio_metadata) aineisto
using (biblionumber)
GROUP BY biblionumber
ORDER by Niteet ASC) nidemaara where (Niteet = 0 and aineistolaji="am" and eaineisto="") or (Holdingit = 0)

Bib-tietueet, joilla ei niteitä ja holdingeja. E-aineisto ja lehdet eivät tule listalle.

Kommentti 021220, DIAK/Hanna:
Listalle näkyvät kuitenkin tulostuvan kausijulkaisut (aineistolaji="as") ja e-aineistoa, jolla holding. On niin kompleksinen kysely, etten keksi, miten muokata. 
HAMK/Minna
select b.title, b.author, b.biblionumber, i.barcode from reserves r left join biblio b using(biblionumber) left join items i using(biblionumber) where i.notforloan="-2"Aineistot, joihin on varauksia ja jotka ovat "in process" -tilassa. (nopeutetaan uusien aineistojen käsittelyä varatulle aineistolle).HAMK/Minna

SELECT d.biblionumber AS BIB, d.title AS Nimeke, d.copyrightdate AS Julkaistu, d.timestamp AS Muokattu

FROM deletedbiblio d
ORDER BY d.timestamp DESC

Kertoo käsittääkseni kaikki Kohassa poistetut Bib-tietueet muokkauspäivämäärän mukaan laskevassa järjestyksessä. Helpottaa massapoistoissa.DIAK/Hanna