Jos tiedät mielenkiintoisen jutun, artikkelin, videon tms. jaa se tässä muille strategiatyöhön osallistuville.

Nykyiset palvelustrategiat

Finna: finna-strategia.pdf

FinELib: https://www.kiwi.fi/x/4wZyAg

OKM strategia 2030

OKM-strategia-2030.pdf

Kungliga biblioteket

Demokratins_skattkammare_forslag-till-en-nationell-biblioteksstrategi.pdf

Reformpaket_nationell_biblioteksstrategi.pdf

Laki yleisistä kirjastoista

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161492

OKM Visio 2030

Ehdotus-Suomelle-Suomi-100+-visio.pdf

Korkeakoulutus-ja-tutkimus-2030-visiotyön-projektisuunnitelma.pdf

Vision-toimeenpanosuunnitelma.pdf

OKM Museopoliittinen ohjelma 2030

Mahdollisuuksien-museo-OKM-museopoliittinen-ohjelma-2030.pdf

OKM Kulttuuripolitiikan strategia 2017-2025

okm-kulttuuripolitiikan-strategia-2017-2025.pdf

YK 2030 Agenda for Sustainable Development

UN-2030-Agenda-for-Sustainable-Development.pdf

UNESCO 2030 Agenda for Sustainable Development

UNESCO-moving-forward-the-2030-Agenda-for-Sustainable-Development.pdf