Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokous

Aika: keskiviikko 13.3.2019 klo 13.00–15.30

Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, 2. krs, Fabianian kokoushuone (C222)

Osallistujat: (Päivitetään ilmoitusten mukaan varsinainen osallistuja, nyt tiedoksi osallistujille henkilökohtainen varajäsen)

Kutsutut asiantuntijat:

ESITYSLISTA

1.  Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja esityslistan hyväksyminen

Esitys
Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat ja hyväksytään esityslista.


2. Ohjausryhmän jäsenvaihdokset

Esittely
Erikoiskirjastojen varsinainen jäsen muuttuu. Varsinainen jäsen Outi Örn on virkavapaalla ja hänen tilallaan on ollut Outi Maisalmi, joka ennen toimi varajäsenenä. Nyt varsinaiseksi jäseneksi tulee Katri Koivunen ja Outi Maisalmi palaa varajäsenen tehtävään.

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelujen varajäsen muuttuu. Nykyisen varajäsenen Nina Hyvösen tilalle tulee Lassi Lager.

Esitys 
Vahvistetaan ohjausryhmän jäsenvaihdokset.


3. Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelujen uusi palvelurakenne


Esittely
Kristiina Hormia-Poutanen esittelee Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelujen uuden palvelurakenteen.

Liite 1:  Palveluorganisaatio

Esitys 

 Tiedoksi.
 

4. Helsingin kaupunginkirjaston valtakunnallinen kehittämistehtävä


Esittely

Kehittämispäällikkö Matti Sarmela ja kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen Helsingin kaupunginkirjastosta esittelevät valtakunnallista kehittämistehtävää. 

Liite 10: Valtakunnallinen kehittämistehtävä (VAKE)

Esitys

Tiedoksi.
 


5. Kuvailun automatisointi

 

Esittely

Osma Suominen esittelee kuvailun automatisointia.

Liite 2: Kuvailun automatisointi

Esitys

Tiedoksi ja keskusteluun.

 

6. Melindan sopimusuudistus

 

Esittely

Lassi Lager esittelee Melindan palvelusopimusuudistuksen tilanteen. Tiedonhallinnan ory:ssa 28.11.2018 hyväksytty Melindan Tietosuojaliite otetaan käyttöön keväällä 2019 Muutossopimuksella. Samalla Muutossopimuksella sopimukseen halutaan liittää CC0-lisenssiehdoista kertova liite sekä päivittää muutamia määritelmiä ja vanhentuneita kohtia sopimustekstissä. Sopimuksen muuttamisen ehtoja halutaan yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa Finna-palvelusopimuksen ehtojen kanssa. Annetaan tiedoksi myös Asteri-tiedontuottajille tarkoitettu laajempi palvelusopimus, jossa on pieniä lisäyksiä Melindan yleiseen palvelusopimukseen.

Liite 3: Melindan sopimusuudistus

Liite 4: Melindan palvelusopimuksen muutossopimus 

  Liite 5: Melindan palvelusopimus, muutosmerkinnöt

Esitys

Hyväksytään muutossopimuksessa listatut muutokset. Lähetetään Muutossopimus liitteinen saatteella varustettuna lyhyelle komenttikierrokselle asiakkaille ja hyväksytään se lopullisesti seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa.


Jaloittelutauko


7. Kuvailustandardiryhmän esittely ja Tiedonhallinnan ohjausryhmän alaisten asiantuntijaryhmien raportit vuodelta 2018 ja toimintasuunnitelmat vuodelle 2019


7.1. Kuvailustandardiryhmän esittely 

 

Esittely
Marja-Liisa Seppälä esittelee

Liite 6: Ajankohtaista Kuvailustandardiryhmästä

Esitys 
Tiedoksi.


7.2. Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä 

 

Esittely
Ulla Ikäheimo esittelee vuoden 2018 raportin ja vuoden 2019 toimintasuunnitelman.

Liite 7Kuvailevan metatiedon ja musiikin metatiedon asiantuntijaryhmät   

Esitys 
Tiedoksi.


7.3. Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä 


Esittely
Ulla Ikäheimo esittelee vuoden 2018 raportin ja vuoden 2019 toimintasuunnitelman.

Liite 7: Ks. edellä

Esitys 
Tiedoksi.

 

7.4. Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä 

 

Esittely
Satu Niininen esittelee vuoden 2018 raportin ja vuoden 2019 toimintasuunnitelman.

Liite 8: Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä 2019

Liite 9: Toimintakertomus 2018

Esitys 
Tiedoksi.

 

8. Tiedotusasiat


9. Muut asiat


10. Kokouksen päättäminen