Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjaston siirtymisestä kohaan on kirjoitus Kreodissa: https://www.kreodi.fi/en/30/Uutta/542/Diak-siirtyi-Kohaan-nopealla-aikataululla.htm