Esityslista

Aika: 31.1.2019 klo 10 - 12

Läsnä: 

Poissa:


Esityslista

1. Kokouksen avaus

 

2. Sihteerin valinta

Esitys:

 

3. Yhteenliittymän kokoonpano

Yhteenliittymään on liittynyt mukaan Maanpuolustuskorkeakoulu.


4. Kustannustyöryhmän esitys vuoden 2019 kustannusten jaosta

Kustannustyöryhmä esittelee tähänastisen työnsä tulokset. Tästä lähetetään kokouksen osallistujille erillinen liite.

Esitys: Hyväksytään kustannusten jako vuodelle 2019 vietäväksi yleiskokoukseen hyväksymistä varten.

 

5. CSC:n palvelintilanne


6. Käyttöönottojen tilannekatsaus ja aikataulu

HAMK

Jyväskylä

Tilastokirjasto

Muiden kirjastojen aikataulut, aikataulutilanne

 

7. Pääkäyttäjäryhmän asiat

 

8. Viestintä

 

9. Seuraavan yleiskokouksen asialista

Katsotaan, mitä asioita pitää viedä seuraavan yleiskokouksen käsiteltäväksi.

 

10. Muut asiat

 

11. Seuraavat kokoukset

Ohjausryhmän kokous

Seuraava yleiskokous on 12.2.2019 klo. 13.

 

12. Kokouksen päätös