Yliopistokirjastot
LY - Lapin yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
JY - Jyväskylän yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
ÅA - Åbo Akademi

AMK-kirjastot
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
SYKE - Suomen ympäristökeskus
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
MML - Maanmittauslaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
TTL - Työterveyslaitos
GTK - Geologian tutkimuskeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
Kela - Kansaneläkelaitos
Luke - Luonnonvarakeskus
IL - Ilmatieteen laitos