Blog

FinELibin neuvottelut e-lehtipakettien (Elsevier, Wiley, Sage, Taylor & Francis, ACS) tilausten uusinnasta korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille jatkuvat. Nykyiset sopimukset ovat voimassa 31.12.2016 asti. Lehtipakettineuvottelut ovat tärkeitä korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille, koska ne maksavat neuvoteltavista aineistoista sopimuskauden aikana kymmeniä miljoonia euroja. Neuvotteluissa määritellään mm. tulevien vuosien hintataso.

Neuvottelujen tavoitteena on hillitä kustannuksia. Sen lisäksi tavoitteena on edistää merkittävästi suomalaisten tutkijoiden mahdollisuuksia avoimeen julkaisemiseen tieteellisissä lehdissä.

Osalla kustantajista on avoimen julkaisemisen malleja, joiden pohjalta voimme neuvotteluissa edetä. Jotkut kustantajista eivät kuitenkaan ole valmiita etenemään open accessin suhteen. Toistaiseksi esimerkiksi Elsevier-neuvotteluissa FinELibin ja kustantajan näkemykset avoimen julkaisemisen edistämisestä ja sopimuksen kustannustasosta ovat kaukana toisistaan.

Neuvottelut kaikkien kustantajien kanssa jatkuvat.

 

Lisätietoja neuvotteluista:

Suomeksi: Tiedelehtien sopimusneuvottelut

Englanniksi: Scholarly publications - FinELib negotiations

Kansalliskirjaston FinELib-toimisto ja Suomen Kustannusyhdistys järjestivät yhteistyössä FinELibin E-kurssikirjaprojektin päätösseminaarin 8.11.2016 otsikolla "Sähkökirjat kurssikirjoiksi – Uusien jakelumallien mahdollisuudet". Tilaisuudessa kuultiin mm. FinELibin pilottihankkeen tuloksia ja hankkeeseen osallistuneiden kustantajien kokemuksia. Tilaisuuden tallenteet ovat katsottavissa projektisivulta.

 

FinELibin ohjausryhmän 4/2016 kokouksen esityslista on nyt julkaistu.

Esityslista liitteineen löytyy ekstranetista.

Working together is essential in bringing a change to the models of scholarly publishing. The scholarly community all over Europe and the world is working together to make scholarly publishing open and costs sustainable. FinELib consortium is one of the many scholarly organisations which have signed the OA2020 initiative mapping practical steps towards the transition to open access. Other important initiatives for open access are for example LERU’s Christmas is over and EUA’s Roadmap on Open Access to Research Publications.

During the negotiations the big picture of administrative work for open access becomes clearer. The aim is that OA publishing processes work as smoothly as possible. In order to achieve this libraries, researchers, research organisations and publishers need to work together.

In June we had a chat with Dr. Ralf Shimmer, a well-known open access advocate from the Max Planck institute. Watch the second part of the interview below for his view on the role of research organisations and consortia in promoting open access.

More information: Scholarly publications - FinELib negotiations

Research results should be accessible to all, in order to fully benefit researchers and the society as a whole. Currently a big part of the established, esteemed scholarly journals are open only to subscribers. Open availability of research requires that also articles in subscription journals must be turned into open access. This can be done by transition from subscription model to open access model. Transition from subscription to open access is an important topic in FinELib’s renegotiations on journal subscription deals. With negotiations Finland is taking part in a strong worldwide movement towards open access (see e.g. OA2020 - initiative for the large-scale transition to open access).

Since starting current negotiations, FinELib has seen that publishers have different ways of approaching open access issues. Some publishers need to be reassured about moving towards open access, while others already have models for the transition. New models need testing and probably also modifications. It is however important that all new OA models make researcher's work easier, not more complicated. New OA models also need to be cost effective to Finnish research community.

Open access is a goal which benefits from shared experiences and shared vision. In June we had a chat with Dr. Ralf Shimmer, a well-known open access advocate from the Max Planck institute. Watch the interview below for his view on why open access is now more relevant than ever.

More information: Scholarly publications - FinELib negotiations

(Originally published 28 September 2016)

FinELib negotiations are ongoing and the big questions – price and open access -  are on the table (more information about our goals here). FinELib has presented the difficult financial situation in research organizations to publishers, but the renewal offers haven't so far reflected the severeness of the situation. 

To get a clear idea of why price is an essential issue in these negotiations, please see the graph below, which compares university index with the cost development of the five largest e-journal packages subscribed via FinELib (2011 = 100).  University index is a tool which is meant to keep universities’ basic funding up-to-date with inflation. However, since its introduction in 2011, the index has mainly been frozen by Finnish government, which means that budgets have been eaten by inflation for several years. At the same time, the costs for the five largest e-journal packages have increased by 25%. It has been getting harder and harder to accommodate these levels of price increases, which is why current negotiations are very important.

More information: Scholarly publications - FinELib negotiations

(Originally published 19 September 2016)

Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia e-kirjojen käytöstä selvitettiin kyselyillä keväällä 2016. Kysely toteutettiin osana FinELib-konsortion e-kurssikirjahanketta, jonka tavoitteena on ollut laajentaa ja parantaa suomalaisten sähköisten kurssikirjojen tarjontaa ja käytettävyyttä korkeakouluissa.

Kyselyn tulokset on nyt julkistettu. Katso lisätietoja:

Uusi FinELibin ajankohtaissivusto tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata mitä suurten tiedelehtisopimusten neuvotteluissa tapahtuu. Erityisesti tutkijoille ja muulle tiedeyhteisölle kohdistettu sivusto sisältää tietoa neuvotteluiden tavoitteista, taustasta ja etenemisestä. Scholarly communications - FinELib negotiations -sivustoa päivitetään aktiivisesti syksyn aikana neuvotteluiden edetessä.

 

FinELibin ohjausryhmän 8.6.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirja on nyt julkaistu.

Kokouksessa käsiteltiin mm. ohjausryhmän valintaprosessia ja sääntöjen muutosehdotusta.

Pöytäkirja liitteineen löytyy ekstranetista.

FinELib-konsortion vuoden 2015 toiminnasta julkaistussa raportissa on kerrottu konsortion kehittämishankkeista, siitä löytyy aineistohankinnan lukuja, käyttötilastoja sekä talouslukuja, ks. raportti 2015

FinELib-toimisto on tavoitettavissa koko kesän joka arkipäivä palveluosoitteessa finelib@helsinki.fi. Kiireelliset asiat kannattaa aina laittaa henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen lisäksi myös finelib-postiin, erityisesti näin loma-aikana.

Mukavaa ja aurinkoista kesää!

Uusimmasta Tietolinjan numerosta löytyy kooste FinELibin aineistopäivän esityksistä. Aineistopäivässä käsiteltiin tänä keväänä erityisesti e-kirjoja ja tiedelehtien avoimuutta. Aiheet ovat ajankohtaisia erityisesti liittyen parhaillaan käynnissä olevaan e-kurssikirjaprojektiin sekä isojen lehtipakettien uusintaneuvotteluihin.

FinELibin ohjausryhmän 3/2016 kokouksen esityslista on nyt julkaistu.

Esityslista liitteineen löytyy ekstranetista.

 

FinELibin ohjausryhmän 15.4.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirja on nyt julkaistu.

Kokouksessa käsiteltiin mm. FinELibin toimintasuunnitelmaa vuodelle 2016.

Pöytäkirja liitteineen löytyy ekstranetista.

 

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 8.6.2016 klo 10.00 -12.00

Avoimen julkaisemisen eli Open Accessin yleistyminen tuo tutkijoille ja tiedeyhteisölle mahdollisuuksia jakaa ja saavuttaa tieteellistä tietoa entistä nopeammin ja joustavammin. Suomalaiset korkeakoulut ja tutkimuslaitokset pyrkivät parhaillaan käytävissä neuvotteluissa tiedekustantajien kanssa parantamaan mahdollisuuksia avoimien julkaisutapojen tehokkaaseen käyttöön. "Tavoitteenamme on samalla varmistaa, etteivät tieteellisen julkaisemisen kokonaiskustannukset kasva", sanoo Mikael Laakso, Svenska Handelshögskolanin apulaisprofessori ja neuvottelujen strategiaryhmän jäsen.

Lue aiheesta laajemmin tiedotteesta: Avoimiin julkaisumalleihin siirryttävä ripeästi

Taustatietoa löytyy osiosta Tiedelehtien sopimusneuvottelut