Blog

Ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa (15.9.2022) käsitellään mm. ohjausryhmän kokoonpanomuutoksia ja keskustellaan konsortion lehtipakettineuvotteluiden tavoitteista vuonna 2022.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät Konsortion toiminta -sivuilta FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).

FinELibin aineistovalinnan työkaluja ja prosesseja on uudistettu ja kirjastot voivat jälleen ehdottaa uusia tuotteita ja palveluja konsortioneuvotteluihin. Ehdottamiselle ja äänestämiselle ei ole enää varattu tiettyä ajankohtaa, vaan ehdotuksia voi tehdä silloin kun haluaa ja äänestää voi heti kun ehdotus on tehty, eli tuotteen tai palvelun tiedot on tallennettu ohjeiden mukaan.

Aineistohankintaan liittyvien tietojen vaihtoa varten on lisäksi perustettu keskustelualue ja tarvittaessa voimme perustaa ad hoc -ryhmän tietojen keräämiseen.

Tärkeimmät muutokset entiseen aineistovalintaprosessiin verrattuna:

  • Aineistoja voi ehdottaa ja äänestää läpi vuoden.
  • Äänestystilanne tarkistetaan kahdesti vuodessa ja lisäksi, mikäli joku aineisto on kerännyt merkittävästi ääniä.
  • Neuvotteluja voidaan käynnistää missä vaiheessa vuotta tahansa (resursseista riippuen).
  • Uuden tuotteen tai palvelun ensimmäinen sopimus voi alkaa kesken vuoden.


Ohjeet ja työalue FinELibin ekstranetissä: Uusien aineistojen valinta.


FinELib-konsortion uusien aineistojen valinnan työkalujen ja prosessien uudistustyö

FinELib-konsortion palveluvision yhtenä päämääränä on monipuolinen ja ketterä aineistohankinta, johon yhtenä tavoitteena sisältyy uusien ja uudentyyppisten aineistojen hankkiminen nykyistä nopeammalla aikataululla.

Viime vuoden aikana Aineistovalinnan uudistaminen -projektissa työstettiin projektityöryhmän ja FinELib-toimiston kanssa tapoja valintaprosessin nopeuttamiseksi ja joustavoittamiseksi, uudentyyppisten aineistojen saamiseksi konsortiohankinnan piiriin, sekä aineistojen valintaan ja tarjontaan liittyvän viestinnän ja tiedonkulun kehittämiseksi.

Uudistettu prosessi ja keskustelualue on nyt otettu käyttöön – kokemuksia ja palautetta prosessista voi laittaa FinELib-toimistolle sähköpostitse!

FinELibin vuosi 2021

Mitä konsortiossa tapahtui viime vuoden aikana? Mitä saatiin aikaiseksi ja mihin suuntaan ollaan menossa? Mm. näihin kysymyksiin löytyy vastaus FinELib-konsortion vuosi 2021 -raportista.

Tiivistelmä konsortion vuodesta alla:


Kesäajan yhteystiedot

Kesälomakausi on alkanut! Muistutamme siis tuttuun tapaan, että kiireelliset asiat kannattaa näin loma-aikana laittaa henkilökohtaisen sähköpostiosoitteen lisäksi myös FinELib-postiin. FinELib-toimisto on tavoitettavissa koko kesän arkisin palveluosoitteessa [email protected].

Värikästä kesää kaikille!

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 2/2022 (1.6.2022) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2022 -sivulla (vaatii kirjautumisen). 

Ohjausryhmän kesäkuun kokouksessa (1.6.2022) esityslistalla on päätösasioina FinELibin uudet lisensiointiperiaatteet ja lehtipakettineuvottelujen tavoitteet. Lisäksi käsitellään mm. konsortion viime vuoden vuosikertomusta.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät Konsortion toiminta -sivuilta FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).

Yleisten kirjastojen konsortion ja FinELibin yhteistyössä tekemä elokuvapalveluiden (VoD) kilpailutus on edennyt tarjouspyynnön laatimiseen. Tarjouspyyntö on tarkoitus saada valmiiksi kesäkuussa ja varsinainen tarjouskilpailu, tarjousten arviointi ja hankintapäätös tehdään elo-syyskuussa.

Ennen tarjouspyynnön julkaisemista kirjastoilta pyydetään sitoumus hankintaan. Tarjouspyyntö sekä ohjeet ja aikataulu sitoumusten jättämisestä lähetetään kirjastoille kesäkuussa.

Hankintamenettelynä on yhden toimittajan hankintasopimus ja tarjoukset pyydetään TVoD-mallilla (maksu käytön mukaan (pay per view)). 

FinELibin ohjausryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin maaliskuussa 2022 vararehtori Kalle-Antti Suominen Turun yliopistosta. Puheenjohtajan vaihdos tuli ajankohtaiseksi, kun puheenjohtajana aiemmin toiminut Helsingin yliopiston vararehtori Paula Eerola valittiin Suomen Akatemian pääjohtajaksi.

Ohjausryhmällä on keskeinen merkitys FinELibin toiminnassa. Se päättää strategisen tason linjauksista ja ohjaa palvelun kehittämistä yhdessä Kansalliskirjaston kanssa. Ohjausryhmä myös arvioi konsortion toiminnan tuloksia ja edistää konsortion sisäistä ja sidosryhmien välistä yhteistyötä.   

Avoimen julkaisemisen myötä FinELib-konsortion toiminta koskettaa yhä laajemmin koko suomalaista tutkijayhteisöä ja tiedekenttää. Syksyllä 2021 nelivuotisen toimikautensa aloittaneen FinELibin ohjausryhmän edustusta haluttiinkin laajentaa keskeisiin sidosryhmiin. Uusimpina ryhmään tulivat mukaan Suomen Akatemian edustus sekä tutkijajäsen.

FinELibin palveluvisio tähtää monipuoliseen ja ketterään aineistojen hankintaan, avoimeen tieteelliseen julkaisemiseen, yhteistoiminnan lisäämiseen sekä datan entistä parempaan hyödyntämiseen konsortion toiminnassa. Ohjausryhmän lähiajan tehtävinä on mm. päättää konsortion uusista lisensiointiperiaatteista sekä vuoden 2022 lehtipakettineuvottelujen tavoitteista. 

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa. Jäsenet, kokousajat, esityslistat ja pöytäkirjat löydät Ohjausryhmä-sivulta. Esityslista julkaistaan noin viikkoa ennen kokousta ja noin kolme viikkoa kokouksen jälkeen sivulla kannattaa käydä lukemassa kokouksen pöytäkirja.

Ryhmän jäseniin voi olla yhteydessä esimerkiksi omaan sektoriin liittyvissä ajankohtaisissa asioissa.

Lisensiontiperiaatteiden uudistamisen tarkoituksena on varmistaa, että solmittavat sopimukset vastaavat edelleen konsortion jäsenten tarpeita mahdollisimman hyvin ja että sopimukset sisältävät jatkossakin asiat, joita konsortiossa pidetään ehdottoman tärkeinä.

FinELib-toimistossa on laadittu luonnos uusista lisensiointiperiaatteista ja konsortion jäsenorganisaatiot voivat kommentoida luonnosta pe 6.5. saakka.


Lisätiedot ja ohjeet kommentointiin FinELibin ekstranetissä.

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 1/2022 (18.3.2022) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2022 -sivulla (vaatii kirjautumisen). 

Ohjausryhmän vuoden ensimmäisen kokouksen 1/2022 (18.3.2022) esityslistalla on päätösasioina FinELibin palveluvision toimenpideohjelma vuosille 2021 - 2025 ja keskusteltavana vuoden 2022 lehtipakettineuvotteluiden tavoitteet.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät Konsortion toiminta -sivuilta FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).

Oletko data-analyytikko tai tiedätkö data-analyytikon, joka haluaa olla toteuttamassa avoimen julkaisemisen tavoitteita erilaista julkaisemiseen ja sen kustannuksiin liittyvää dataa keräämällä ja analysoimalla ja joka jäsentää dataa, tunnistaa yhteyksiä ja trendejä sekä viestii tuloksista ketterästi?

FinELibissä on 3.3.2022 saakka haettavana mielenkiintoinen työ data-asiantuntijalle – vinkkaa kaverille tai lähetä hakemus!

 Data-asiantuntija Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalveluihin

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 3/2021 (14.12.2021) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2021 -sivulla (vaatii kirjautumisen). 


kuva: Erik Lindgren


ps. Muistattehan tuttuun tapaan lomien ajan laittaa tärkeät viestit henkilökohtaisten sähköpostiosoitteiden lisäksi myös toimiston palveluosoitteeseen [email protected]!

Ohjausryhmän vuoden viimeisen kokouksen 3/2021 (14.12.2021) esityslistalla on mm. syksyn aineistoneuvotteluiden hinnoittelumallit, konsortion nykyisen aineistohankinnan tulevat muutokset, sekä palveluvision toimenpideohjelma.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).