Blog

Toimijakuvailupalvelu

 • Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämät ulkomaalaiset henkilöt on kuvailtu Asteriin. Työ jatkuu luettelon sisältämien ulkomaalaisten yhteisöjen kuvailulla.
  • Kansalliskirjasto on jo aiemmin kuvaillut luettelossa olevat suomalaiset tekijät Asteriin.
  • Ulkomaalaisten yhteisöjen kuvailu valmistunee lähiviikkoina.
 • Toimijakuvailuasiantuntijaverkosto on käynyt valmiiksi uudistetun RDA-säännöstön linjauksia ennen kesälomien alkua.
 • Asterissa olevien henkilöiden datan avaamista avoimena datana valmistellaan. Data avataan yhteisöjen tavoin Fintossa. Lisätietoja myöhemmin.

 • ISNI-projektin kuulumisia:
  • Henkilöihin liittyvät ISNI-tunnukset näkyvät nyt Asterissa.
  • Kansainväliseen ISNI-tietokantaan alkukesästä vietyjen Asterin tietueiden jälkikäsittely jatkuu: väärin yhdistyneitä tietueita erotetaan ja epävarmat tapaukset mahdollisesti samoista identiteeteista yhdistetään.
  • Loppuvuoden aikana valmistellaan käytäntöjä Asterin toimijoiden säännölliseen ja jatkuvaan vientiin ISNI-tietokantaan.

Nimitietopalvelu

 • Nimitietopalvelun tietomallin keskeiset luokat ja ominaisuudet on julkaistu  Digi- ja väestötietoviraston yhteentoimivuusalustalla
  • Mallin seuraavaan versioon lisätään kaikki tietomallin luokat ja ominaisuudet syksyn aikana.

Toimijakuvailupalvelu

 • Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämien ulkomaalaisten tekijöiden kuvailu jatkuu Kansalliskirjastossa. Kirjaimilla A-P alkavat ulkomaalaiset henkilöt ovat nyt kuvailtu Asteriin.
 • Toimijakuvailuasiantuntijaverkosto on käynyt ahkerasti läpi uudistetun RDA-säännöstön linjauksia, työ on melkein valmis.
 • ISNI-projektin kuulumisia:
  • Henkilötietueiden ajo Asterista kansainväliseen ISNI-tietokantaan toteutettiin toukokuun lopulla. ISNI-tietokantaan vietiin 137 575 henkilötietuetta Asterista ja tietueajon seurauksena voi 124 258 henkilötietueeseen nyt liittää ISNI-tunnuksen. ISNI-tunnukset näkyvät Asteri-tietueissa lähiaikoina. Lukua voi pitää kaiken kaikkiaan hyvänä ja ISNI-tunnusten määrä tulee vielä hieman nousemaan erilaisten jälkikorjausten ansiota.
  • Pohjoismainen ISNI-tapaaminen järjestetään etäkonferenssina ke 10.6. Kansalliskirjasto esittelee tilaisuudessa oman ISNI-projektinsa etenemistä ja Ruotsin Kungliga biblioteket ja Norjan kansalliskirjasto, kertovat omat kuulumiset. Kokoukseen osallistuu myös ISNI International Agencyn ja British Libraryn edustajat, jotka kertovat ISNI-toiminnan kehittämisestä laajemmin.

Nimitietopalvelu

 • Nimitietopalvelun tämän vuoden suunnitelmaa on tarkennettu ja se löytyy projektin wikistä.
 • Nimitietopalvelun tietomallia on kehitetty tiiviisti kevään aikana ja malli alkaa olla valmis
  • Nyt eristetään keskeisimmät ominaisuudet, jotka muodostavat mallin ytimen omaksi kokonaisuudekseen
 • Wikibase-alustaa halutaan kokeilla yhtenä Nimitietopalvelun toteutusmahdollisuutena ja sen pystytys Kansalliskirjaston konttiympäristöön etenee. Kesän aikana tietomallin ydin toteutetaan Wikibase-testialustaamme, minkä jälkeen alustaa voidaan testata toimijatiedoilla.
 • Eri sektorien toimijatietojen yhdistelyn testaamista varten Kansalliskirjastoon toimitetaan otokset eri sektorien toimijatietojärjestelmistä. Yhdistelyn tuloksista saadaan tietoja syksyllä.


 • Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämien ulkomaalaisten tekijöiden kuvailu aloitettiin Kansalliskirjastossa. Kirjaimilla A-F alkavat ulkomaalaiset on kuvailtu Asteriin.
 • Henkilöauktoriteettien takautuva rikastaminen jatkuu. Asterissa oleviin auktoriteettitietueisiin tehdään viimeisiä täydennyksiä ennen varsinaista loadia kansainväliseen ISNI-tietokantaan.
 • ISNI-projektin kuulumisia:
  • Kansalliskirjasto on solminut ISNI-IA:n (ISNI International Agencyn) kanssa sopimuksen, jonka myötä Kansalliskirjasto voi ensimmäisenä suomalaisena organisaationa toimia ISNIn rekisteröintitoimistona (ISNI Registration Agency = ISNI RAG). ISNI rekisteröintitoimisto voi välittää ISNI-tunnusten hakemuksia muiden organisaatioiden puolesta kansainväliseen tietokantaan, jossa ISNI-tunnukset generoidaan. Sopimus astuu voimaan 1.5. ja toiminta aloitetaan pilotoinnilla tämän vuoden aikana.
  • Kansalliskirjaston loppukeväälle suunniteltu ISNI-aiheinen seminaari tekijänoikeusjärjestöille ja kustantajien edustajille siirtyy toistaiseksi tuntemattomaan ajankohtaan.
  • Henkilötietueiden ajo Asterista kansainväliseen ISNI-tietokantaan toteutetaan toukokuussa.
  • Huhtikuun loppupuolelle suunniteltu pohjoismainen ISNI-tapaaminen peruuntui koronapandemian takia.

Asteri on nyt yli 2600 henkilöauktoriteettia rikkaampi!

Asteriin on viety Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Arsca-tietokanassa olevat (ja Asterista ennestään puuttuvat) auktoriteettitietueet ulkomaalaisista musiikintekijöistä. Kiitämme yhteistyöstä! Erityisesti musiikkikirjastoille tämä on hyvä uutinen. Paketissa oli mukana paljon Hankalat musiikkinimet -luettelossa olevista ulkomaalaisista tekijöistä. 

Tuodut auktoriteettitietueet tunnistaa siitä, että 040-kentässä on tunnus ”FI-TaiY”. Nimet ovat haettavissa Asterin tekijäindeksistä. Auktoriteetteja ei toistaiseksi olla automaattisesti linkittämässä Melindan bib-tietueissa oleviin tekijäkirjauksiin virheellisten linkkausten välttämiseksi.

 • Toimijakuvailupalvelu valmistelee ahkerasti uudistuneen RDA:n linjauksia Toimijakuvailuasiantuntijaverkoston käsittelyyn. Verkosto kokoontuu säännöllisesti kahden viikon välein koko kevään ajan. Verkostossa on edustettuna kirjastosektorin toimijakuvailusta kiinnostuneet erityyppiset kirjastot ja arkisto. Verkostoon voi edelleen tulla mukaan, lisätietoja saa kysymällä (toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi).
 • Toimijakuvailupalvelun ylläpitämän toimijakuvailuohjeeseen on lisätty Asterin toimintaperiaatteet (katso tarkemmin asiakaswikistä).
 • Asterin tietueiden rikastaminen ja niissä olevan datan yhdenmukaistaminen jatkuu. Työn alla tiedon (mm. ammattitermit, toimiala, arvonimet) poimiminen huomautuskentistä ja siirtäminen 3XX-kenttiin. Lisäksi työn alla on edelleen suhdemääritteiden takautuva täydentäminen.
 • Toimijakuvailupalvelu on sopinut Muusa-kuvailuryhmän kanssa jäljellä olevien Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämien ulkomaalaisten toimijoiden kuvailusta Asteriin. Huhtikuussa järjestetään koulutusta työhön lupautuneille kuvailijoille. Tavoitteena on kuvailla puuttuvat nimet tämän vuoden aikana.
 • ISNI-projektin kuulumisia:
  • Loppukeväälle on suunnitteilla Kansalliskirjaston järjestämä ISNI-aiheinen seminaari tekijänoikeusjärjestöille ja kustantajien edustajille.
  • ISNIn kanssa solmittavaa RAG-sopimusta on edistetty mm. selvittämällä tietosuojaan liittyviä kysymyksiä. RAG-sopimuksen myötä Kansalliskirjasto voi välittää ISNI-tunnisteita muille organisaatioille. Kansalliskirjaston tavoitteena on allekirjoittaa sopimus ennen kesää.
  • Henkilötietueiden ajo Asterista kansainväliseen ISNI-tietokantaan valmistellaan aktiivisesti.
  • Huhtikuun loppupuolella järjestetään Trondheimissa pohjoismainen ISNI-tapaaminen, johon Kansalliskirjastokin osallistuu.
 • Asterin tietueisiin on tehty massakorjauksia, joiden tavoitteena oli rikastaa ja yhtenäistää toimijoihin liittyviä kuvailutietoja. Esimerkiksi 046-kentässä olevat ajankohdat on muutettu edtf-formaatin mukaiseksi, 372-kentässä olevat YSA- ja musa-termit on konvertoitu YSO-termeiksi ja 374-kentässä olevat ammattinimet on linkitetty metatietosanastoon.
  • Työn alla on vielä tekijän nimenmuotoihin liittyvien suhdemääritteiden rikastaminen huomautuskentissä olevan tiedon perusteella.
 • Valmistelu Asterin henkilöihin liittyvän kuvailutietojen avaamista avoimena datana Fintossa on alkanut auktoriteettitietueessa olevien elementtien mäppäyksestä.
  • Tiedottamme suunnitelmasta ja sen toteuttamisesta tarkemmin keväämmällä 2020.
 • Toimijakuvailupalvelu neuvottelee Muusa-kuvailuryhmän kanssa Hankalien musiikkinimien luettelon sisältämien ulkomaalaisten toimijoiden kuvailusta Asteriin.
  • Hankalat musiikkinimet -luettelon sisältämät suomalaiset toimijat ovat kuvailtu Asteriin Violan auktoriteettiprojektin yhteydessä tänä vuonna.
 • Perusteella olevan Toimijakuvailuverkoston ensimmäinen kokous järjestetään näillä näkymin joulukuun puolessa välissä.
  • Kysy tarvittaessa lisää toimijakuvailupalvelusta (toimijakuvailu-posti ( at ) helsinki.fi).
 • ISNI-projektin kuulumisia: Kansalliskirjasto on osallistumassa Consultation group for libraries -nimiseen kansainväliseen työryhmään, joka on tarkoitettu kirjastoille ja kirjastoverkoille, jotka käyttävät ISNI tunnusta tietokannoissaan.
  • Ryhmän tarkoitus on viestittää kirjastojen tarpeita ISNIn ylläpitäjien suuntaan ja edistää kirjastojen välistä yhteistyötä ISNI tunnukseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Noin puolet ISNIn tiedontuottajista on kirjastoja, joten kirjastoilla on tarve luoda yhteisiä käytänteitä ISNIn suhteen, koska muiden tiedontuottajien metadata saattaa poiketa kirjastojen toimittamista tiedoista.


 • Perusteilla olevan Toimijakuvailuverkoston ensimmäinen kokous järjestetään marraskuun puolella. Vielä ehtii ilmoittautua mukaan! Verkosto aloittaa uuden RDA:n tekstin ja linjausten läpikäymisellä toimijakuvailun näkökulmasta. Lisäksi pitäisi käydä läpi Hankalien musiikkinimet -luetteloon sisältyviä nimiä ja kuvailla puuttuvat Asteriin (luettelossa 2577 nimeä ja nimenmuotoa, työ tehty suomalaisten tekijöiden osalta).
 • Violan auktoriteetit ovat nyt Asterissa. Auktoriteettitietueiden linkkaaminen Melindassa oleviin Violan bib-tietueisiin on aloitettu, mutta suurin osa tekijöistä on edelleen linkkaamatta.
 • Asterin henkilöihin liittyvän kuvailutietojen avaamista avoimena datana Fintossa suunnitellaan ja valmistellaan. Asiasta tiedotetaan erikseen.
 • ISNI-projektin kuulumisia: Asteri-toimijatietokannan henkilötietueille tehdyn ISNI-koelähetyksen perusteella tietueita on muokattu eteenpäin ja tavoitteena on, että saamme ISNI-tunnisteet henkilöille vielä tämän vuoden aikana.


 • Toimijakuvailuverkostoon houkutellaan asiantuntioita eri kirjastosektoreista. Kesälomien jälkeen verkoston on tarkoitus kokoontua säännöllisesti ja käydä uuden RDA:n tekstiä ja linjauksia läpi toimijakuvailun näkökulmasta ja sopia yhteisistä kuvailutavoista.
 • Metatietosanastoa on päivitetty laajasti oppiarvojen, arvonimien ja ammattien osalta KAM-ryhmän toiveesta (katso Metatietosanasto).
 • ISNI-tunnusten osalta tilanne ja työt etenevät:
  • Asterissa oleviin Fennican ja Violan yhteisötietueisiin on viety noin 31 000 ISNI-tunnistetta (ovat tallennettuna MARC 21 -kenttään 024). Tunnukset ovat nyt nähtävissä myös Finton Suomalaiset yhteisönimet -sanastossa. Asiasta tiedotetaan vielä tarkemmin erikseen.
  • ISNIn jäsenorganisaatioista on noin puolet kirjastoja (Kansalliskirjasto on yksi niistä). ISNI-tunnisteita käyttäville kirjastoille järjestetään ISNI-tapaaminen kesäkuun lopulla Pariisissa, Ranskan kansalliskirjaston tiloissa. Kansalliskirjastosta osallistuu useampi henkilö. Tilaisuus on hyvä mahdollisuus verkostoitua ja kuulla, miten muualla ollaan ratkaistu mm. yhteisöjen nimenmuutoksiin liittyvät ristiriitaisuudet. Kööpenhaminassa huhtikuussa pidetty pohjoismainen ISNI-seminaari oli vuorostaan hyvä alku pohjoismaisten kansalliskirjastojen ISNI-yhteistyölle. 
  • Asterissa olevista henkilötietueista on lähetetty koelähetys ISNI-tietokantaan toukokuussa. Koelähetyksen avulla saa tarkempaa tietoa vientiin liittyvistä mahdollisista ongelmista. Henkilötietueiden osalta esim. pseudonyymien ja todellisten nimien väliset viittaukset voivat olla haasteellisia, varsinkin kun joillakin kirjailijoilla on ollut käytössä kymmenenkin pseudonymiä.

Viime kuukausina Toimijakuvailupalvelu on yhdessä Metadata- ja Melinda-palvelun kanssa ahkeroinut Violan henkilöauktoriteettien viennissä Asteriin. Myös ISNI-asiat ovat työllistäneet meitä.

 • Kansallisdiskografia Violan henkilöauktoriteettien vienti Asteriin on alkanut viime vuoden puolella. Violan auktoriteetteja viedään Asteriin ja yhdistetään Fennican henkilöauktoriteettien kanssa sen mukaan, kun niiden tarkistus ja täydentäminen on valmis Violan puolella. Tällä hetkellä Asteriin on viety noin 6 000 Violan auktoriteettitietuetta, joista täysin uutena on Asteriin tallentunut noin 4 800. Violan nimenmuodot ovat RDA:n mukaisia. Violassa odottaa edelleen vähän yli 10 000 auktoriteettitietuetta henkilöistä. Työn toivotaan valmistuvan kesään mennessä.
 • ISNI-projektin yhteydessä tehdyn tietueajon tuloksena on n. 32 000 uutta ISNI-tunnistetta Asterissa oleville yhteisötietueille. Tietueajon jälkeisiä manuaalisia korjauksia tehdään kevään aikana. ISNI-tunnisteet liitetään Asterissa olevien yhteisöjen kuvailutietoihin korjausten valmistuttua. ISNI-kantaan lähetettiin n. 47 000 tietuetta syyskuussa 2018. Niiden käsittely kesti odotettua pidempään, mikä on osoitus siitä että yhteisöt ovat haasteellinen alue pysyvien tunnisteiden kannalta. Yhteisöjen nimenmuutokset, organisaatiomuutokset, yhdistymiset, jakaantumiset jne. tekevät yhteisönimien käsiteelystä haastavan.
 • ISNI-projektin työ jatkuu yhteisötietueiden parissa, mutta myös Asterin henkilötietueista pyritään toteuttamaan koe-lähetys ISNI-tietokantaan kevään aikana.
 • Kansalliskirjaston ISNI-toiminta kiinnostaa naapurimaissa. Etenkin Ruotsin ja Norjan kansalliskirjastoissa ollaan kiinnostuneita kuulemaan tarkemmin Kansalliskirjaston ISNI-työstä. Pohjoismainen ISNI-tapaaminen jäjestetään Kööpenhaminassa huhtikuussa 2019.

ISNI-tunnusten käyttöönotto Suomessa edistyy. Kansalliskirjaston vuodenvaiheessa käynnistyneen ISNI-projektin myötä Fennica- ja Viola-tietokannan yhteisötietueet (noin 47 500 yhteisöä) on lähetetty kansainväliseen ISNI-tietokantaan syyskuussa. Odotellessamme yhteisöjen ISNI-tunnuksia valmistelemme Fennica-tietokannassa olevien henkilökuvailujen lähettämistä rikastamalla ja yhtenäistämällä dataa.

Kansainvälisestä ISNI-tietokannasta saadut ISNI-tunnukset lisätään yhteisöjen kuvailutietoihin Asteri-auktoriteettitietokantaan, josta ne ovat Melinda-kirjastojen käytössä. ISNI-tunnukset löytyvät myöhemmin myös Fintoon avatuista yhteisökuvailuista (Suomalaiset yhteisönimet). Tarkemmista aikatauluista ei tässä vaiheessa voida luvata mitään, mutta merkittävistä edistysaskeleista tiedotetaan erikseen.

Kansalliskirjasto ottaa ISNI-tunnukset käyttöön toimijoiden kuvailussa sitä mukaan, kun tunnukset on tarkistettu ja lisätty toimijoiden kuvailutietoihin. ISNI-tunnuksen merkitsemiseen liittyvät ohjeet päivitetään toimijakuvailuohjeeseen lähiaikoina.

ISNI-tunnuksesta puhutaan myös Kuvailun tiedotuspäivillä, jossa aiheesta tietoisku.

Mikä on ISNI-tunnus?
Kansainvälisen ISNI-tunnuksen (International Standard Name Identifier) avulla voidaan identifioida ainutkertaisesti ja pysyvästi henkilöiden ja yhteisöjen (eli toimijoiden) nimet, erottaa samannimiset toimijat toisistaan ja yhdistää samaan toimijaan liittyvät eri nimenmuodot. Toimijaan liittyvä ainutkertainen tunnus mahdollistaa tietojen linkittämistä eri tietokantojen välillä ja näin edistää eri tietokantojen yhteentoimivuutta.

Lisätietoa ISNI-tunnuksesta:
- Toimijakuvailupalvelun sivut: ISNI-tunnus (https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu/ISNI-tunnus).
- ISNI (International Standard Name Identifier): johdatus julkisten toimijoiden tunnistamiseen / Juha Hakala. Tietolinja 2010/1. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201005211890.
- Kansallinen ISNI-hanke: Nimien kansainvälisen standarditunnuksen käyttöönotto / Maarit Huttunen. Tietolinja 2012/2. https://tietolinja.kansalliskirjasto.fi/arkisto/2012-2/1202-isni/.

Kansallisdiskografia Violan yhteisöauktoriteetit on viety Asteriin. Musiikkiyhteisöjen nimenmuodot näkyvät myös Fintossa Suomalaiset yhteisönimet -sanastossa.  Musiikkiyhteisöjen nimenmuodot ovat RDA:n mukaisia.

Translitterointikyselyn tuloksia voi lukea täältä (PDF).

Kansalliskirjaston henkilönnimet on translitteroitu aina kansallisella standardilla. Kyselyn tuloksena toimijakuvailupalvelu muuttaa myös yhteisöjen nimien translitteroinnin kansainvälisestä kansalliseksi. Asteri-tietokannassa on siis jatkossa yhtenäinen käytäntö kaikissa nimissä.

Kansalliskirjaston toimijakuvailupalvelu on julkaissut ohjeen henkilön- ja yhteisönnimien kuvailusta auktoriteettitietueissa: https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu/Toimijakuvailuohje.

Toimijakuvailuohje sisältää ohjeita ja suosituksia henkilöiden ja yhteisöjen kuvailutietojen merkitsemisestä auktoriteettitietojen Marc 21 -formaatissa. Ohje perustuu RDA-kuvailuohjeisiin. Ohjeessa on yhdistetty aikaisemmat erilliset Fennican ja Violan henkilöiden ja yhteisöjen nimien auktorisointia koskevat ohjeet. Tämän yhdistämisen tarkoituksena on yhtenäistää toimijakuvailuohje kattamaan eri alojen toimijat selkeäksi kokonaisuudeksi. Ohjeen suosituksia noudatetaan myös Melindan Asteri-ympäristössä. 

Toimijakuvailuohjeeseen on koottu runsaasti esimerkkejä helpottamaan ohjeen käyttöä. Ohjetta päivitetään tarpeen mukaan ja palautetta voi lähettää osoitteeseen toimijakuvailu-posti@helsinki.fi. Ohjetta voi myös kommentoida suoraan verkkosivuilla.

Lisätietoja toimijakuvailupalvelusta löytyy verkkosivuilta: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/tiedonkuvailun-asiantuntijapalvelut/toimijakuvailupalvelu.

Kansalliskirjaston tekemä kysely on tarkoitettu kirjastojen eri sektoreille, arkistoille ja museoille. Siinä selvitetään käytössä olevia tapoja henkilöiden ja yhteisöjen nimenmuotojen translitteroinnissa sekä auktoriteetti- että bibliografisissa tietueissa. Sen lisäksi selvitetään mahdollisuuksia yhtenäisten translitterointikäytäntöjen muodostamiseen.

Kyselyyn pääsee tästä linkistä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/83080/lomake.html.

Vastauksia toivotaan jokaisen organisaation kuvailun vastuuhenkilöltä. Jos kysely ei kuulu työkuvaasi, ole ystävällinen ja siirrä se eteenpäin oikealle henkilölle.

Kysely koostuu kahdesta osiosta: ensimmäisessä kysytään ensisijaisten nimien translitterointiin liittyvistä tavoista auktoriteettitietueissa, toisessa puolestaan kysytään bibliografisissa tietueissa käytetyistä translitteroinnin tavoista. Vastauksia auktoriteettitietueiden osalta käsitellään Toimikuvailupalvelussa, bibliografisiin tietueisiin liittyvät vastaukset hyödynnetään esimerkiksi Melinda-tietovarannon translitterointikäytäntöjen yhtenäistämiseksi kuvailussa.

Kysymyksiin vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia riippuen siitä, vastataanko kyselyn molempiin osioihin. Vastaukset kyselyyn toivotaan 25.10.2017 mennessä.

Lisätietoja selvityksestä saa Toimijakuvailupalvelun osoitteesta toimijakuvailuposti@helsinki.fi.

Kiitos vastauksestasi

Toimijakuvailupalvelu on Kansalliskirjaston vuonna 2017 perustama palvelu, joka tarjoaa ohjeistusta sekä suomalaisten että ulkomaisten henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen kuvailussa. Palvelua tarjotaan erityisesti kirjastojen toimijakuvailujen yhteistuotantoon mukaan tuleville kirjastoille sekä myös arkistoille ja museoille RDA:n käyttöönoton myötä.

Palvelun tavoitteena on yhtenäistää henkilöistä, suvuista ja yhteisöistä käytettäviä nimimuotoja ja siten helpottaa tiedonhakua. Yhteentoimivuutta edistetään mm. muodostamalla kirjastojen yhteistyöverkosto. Tavoitteena on saada aluksi yhteistyökumppaneita yliopisto- ja vapaakappalekirjastoista ja myöhemmin laajentaa yhteistyötä myös muille sektoreille. Toimijakuvailuyhteistyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen: toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.

Asiantuntijapalvelun tavoitteena on auttaa kirjastoja, arkistoja ja museoita tuottamaan toimijakuvailuja yhtenäisin periaattein. Tätä edistetään mm. yhtenäistämällä RDA-pohjaiset ohjeet henkilöiden ja yhteisöjen kuvailutietojen merkitsemisestä. Toimijakuvailupalvelu ylläpitää henkilöiden ja yhteisöjen auktoriteettikuvailuun liittyvät MARC 21 -formaatin sovellusohjetta. Toimijakuvailuohje julkaistaan Toimijakuvailupalvelun sivuilla lokakuussa 2017.

Kuvailuneuvonnan lisäksi annetaan tietoa toimijakuvailusta tiedonhakijoille ja muille toimijatietojen hyödyntäjille. Palveluun sisältyy toimijoihin liittyvien tunnisteiden (mm. ISNI) käytön ohjeistus.

Lisätietoja toimijakuvailupalvelusta löytyy verkkosivuilta: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/tiedonkuvailun-asiantuntijapalvelut/toimijakuvailupalvelu.

26.9.2017