Blog

ISBN-käyttöopas

ISBN-käyttöopas (PDF)

ISBN-käyttöopas on käännetty englanninkielisestä ISBN User’s Manualista, joka löytyy kansainvälisen ISBN-keskuksen sivuilta:

https://www.isbn-international.org/content/isbn-users-manual

Uusittu ISBN-standardi ilmestyi joulukuussa 2017. Käyttöopas esittelee ISBN-järjestelmän toiminnan ja ohjeistaa ISBN-tunnuksen oikeaan käyttöön.

Koska ISBN-käyttöopas on suora käännös kansainvälisestä oppaasta, osa kansallisista linjauksista saattaa poiketa käyttöoppaassa mainituista ohjeista. Tarkempia tietoja kansallisista linjauksista saatte Suomen ISBN-keskuksesta.

Julkaisemme osana Kansalliskirjaston verkkosivustouudistusta organisaatioasiakkaille suunnattujen palveluiden uudet asiakaswikisivustot. Palveluiden wikisivustot korvaavat aiemmin kansalliskirjasto.fi-pääsivustolla olleet palveluiden tiedot sekä vaiheittain aiemmat käytössä olleet julkiset palveluwikit.

Palveluiden asiakaswikit ovat julkisia kaikille käyttäjille. Wikien rakennetta on yhdenmukaistettu, jotta tarjottu tieto olisi helpommin saavutettavissa ja wikien ristikkäinen käyttö vaivatonta.

Osasta asiakaswikejä tuotetaan täydet kieliversiot ruotsiksi, kieliversiot pyritään julkaisemaan helmi-maaliskuun aikana 2016.

Kansalliskirjaston verkkosivustouudistuksessa kansalliskirjasto.fi-pääsivustollemme tuotetaan kaikista palveluista helposti silmäiltävät, yhdenmukaiset palvelukuvaukset. Nyt julkaistut asiakaswikit täydentävät näitä palvelukuvauksia tarjoamalla yksityiskohtaisempaa tietoa palveluista ja niiden käytöstä. Kaikilla palveluilla ei tule jatkossakaan olemaan erillistä asiakaswikiä, vaan verkkosivustolla tarjottavat tiedot kattavat palvelun käyttöön liittyvät tiedontarpeet.

Anna palautetta asiakaswikeistä, käytämme sitä palveluidemme jatkokehitykseen:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/66777/lomake.html

1960 luvun puolivälissä Isossa Britanniassa otettiin käyttöön ISBN-tunnus (Standard Book Number), josta sai alkunsa tällä hetkellä noin 160 maassa käytetty ISBN-tunnus (International Standard Book Number). Suomessa ISBN-tunnusten jakelu aloitettiin vuonna 1972.

ISBN-tunnus on yleisesti hyväksytty kustantajien julkaisuilleen antama tunnus, jota käytetään laajasti koko julkaisualalla. Nykyisin 13-merkkinen ISBN-tunnus palvelee edelleen koko jakeluketjua ja on laajentunut kirjan tunnuksesta myös sähköisten kirjankaltaisten julkaisujen tunnukseksi.