Blog

YSOon 94 uutta käsitettä

Vuoden 2022 lopulla 1.12. pidettiin vuoden neljäs ja viimeinen YSO-kokous. Avaammekin taas blogissa kokouksessa tehtyjä muutoksia laajemmalle yleisölle. Tämä oli pitkästä aikaa ensimmäinen lähikokous. Osallistujia oli Kansalliskirjaston auditoriossa 15 henkeä. Asialistalla oli 237 käsitettä, joista lähes kaikki ehdittiin käsitellä. Uusia käsitteitä otettiin 94. Muutoksia käsiteltiin 53 ja alustavasti ongelmattomiksi oli katsottu 27 uutta ehdotusta. Kokouksessa käsitellyistä termiehdotukseksi tai ilman muutoksia jäi lopulta 20 ehdotusta. Kolme käsitettä poistettiin, ja erilaisia muutoksia ja tarkenteita kertyi runsaasti.

Kokonaan uusia käsitteitä ovat muun muassa lainelaudat, metsävaratieto, kahlekuninkaat, vegaanit, afrosuomalaiset ja fennougristiikka. Jonkin verran mukana oli taas jo aiemmissa kokouksissa vastaan tulleita käsitteitä, joiden perusteluja ja käytön yleisyyttä puntaroitiin taas uudessa valossa. Samaten joitain käsitteitä siirrettiin myöhemmin käsiteltäviksi, sillä ne vaativat pidempää mietintää ja tutkimustyötä. Näitä olivat esimerkiksi muutosehdotukset käsitteisiin miinakoirat, kertomarunot ja atk-järjestelmät.

Usein lisäyksiä tai muutoksia ei otettu YSOon juuri ehdotetussa muodossa. Esimerkiksi aluevaltuustot sai tarkenteen aluevaltuustot (Suomi). Ehdotus säteilynkesto otettiin muodossa säteilynkestävyys. Vaihtoehtoisia muotoja lisätään harkinnan mukaan ohjaustermeiksi. Ohjaustermien määrää ei tällaisessa pikaisessa katsauksessa voidakaan käsitellä, sillä ne tarkentuvat lopullisesti vasta myöhemmässä editointityössä.

Seuraava YSO-kokous on maaliskuussa.

KOKO päivitetty

Yleisontologia YSO:n ja erikoisontologiat yhdistävästä ontologiapilvi KOKO:sta on julkaistu uusi versio.

http://finto.fi/koko/

Tämänkertaisessa päivityksessä on korjailtu automaattisesti yhteen romahtanaita mutta keskenään samankaltaisia käsitteitä vuosien varrelta. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa KOKO:sta, otamme palautetta mieluusti vastaan sähköpostitse [email protected] .

Tässä päivityksessä uudet KOKOn käsitteet ovat peräisin uudistetusta YSOsta, KAUNOsta, MAO/TAOsta ja OMAsta. Tarkempi muutosloki löytyy täältä: KOKOn muutokset 27.12.2022

HKLJ-luokitus on päivitetty

HKLJ-luokituksen hakemistoa on täydennetty ja luokkaotsikoille on lisätty englanninkieliset nimet. Päivityksen myötä HKLJ-luokitus saavuttaa aiempaa laajemman käyttäjäkunnan.

Finto-palvelussa suunnitellaan aktiivisesti vuoden 2023 toimintaa. Palvelun yksi keskeisimmistä työkohteista on Finto.fi-alustan ylläpito ja kehitys. Finto.fi perustuu Finto-palvelussa kehitettävään avoimen lähdekoodin Skosmos-ohjelmistoon.


Laadimme parhaillaan tiekarttaa Finto.fi:n vuoden 2023 kehitykselle, ja kuulisimme mielellämme käyttäjien näkemyksiä siitä mihin suuntaan Finto.fi:tä tulisi kehittää. Toivotko uudenlaisia hakuominaisuuksia? Nopeusparannuksia? Miten olemassaolevia ominaisuuksia voisi kehittää entistä paremmin käyttäjin tarpeisia vastaaviksi? Voit visioida suurempia kehityslinjoja tai ehdottaa pieniä parannuksia.


Jätä perusteltu ehdotuksesi Flinga-tauluun 15.1.2023 mennessä: 

https://edu.flinga.fi/s/ELDUNUR

Voit myös kannattaa muiden jättämiä ehdotuksia.Finto.fi:n/Skosmoksen vuoden 2023 Roadmap julkaistaan Skosmoksen GitHubin Wikissä alkuvuodesta 2023.

YKL päivitetty

YKL-luokitusta on jälleen päivitetty. Päivitys sisältää täydennyksiä useisiin eri luokkiin. Esimerkki uudesta hakusanasta on "porokilpailut (79.9)".

finto.fi/ykl/fi/

Finto AI:n automaattisessa asiasanoituksessa käyttämät koneoppimismallit on jälleen päivitetty. Päivityksessä on tavan mukaan käytetty laajempaa ja tuoreempaa aineistoa mallien koulutuksessa. Lisäksi käytössä on tästä lähtien YSO:n versio päivämäärältä 2.11.2022  (ml. YSO-paikat). Päivityksen myötä Finto AI:ssa otettiin käyttöön automaattisen asiasanoittajan Annifin versio 0.59.

Finto AI:n käyttämät, valmiiksi koulutetut mallit tarjotaan ladattavina tiedostoina niille, jotka haluavat pystyttää vastaavan palvelun paikallisesti, ks. https://annif.org/download/models/

Olemme myös suunnitelleet toimintaamme automaattisen kuvailun osalta vuodelle 2023. Jatkamme automaattisen asiasanoituksen kehittämistä ja laadun parannusta. Tähtäimessämme on julkaista Annifin versio 1.0. Tarkoituksemme on myös laajentua luokitusten (YKL, Thema) puolelle. Uudistamme myös Finto AI:n toiminnallisuuksia ja päivitämme palvelun visuaalista ilmettä! Julkaisemme varsinaisen suunnitelman sen valmistuttua.

Ruotsin kansalliskirjasto on ottanut automaattisen kuvailun työkalun Annifin käyttöön SwePub-julkaisurekisterissä (https://swepub.kb.se/).

Tässä käyttötapauksessa Annifin tehtävä on antaa ehdotuksia julkaisun tieteenalaluokasta pohjautuen alan ruotsalaiseen luokitukseen (Standard för svensk indelning av forskningsämnen). Käyttöönotosta voit lukea lisää ruotsiksi Ruotsin kansalliskirjaston verkkosivuilta (kohta Ämnesklassificering) ja sen tekninen toteutus on kuvattu GitHubissa. Annif korvasi SwePubin aiemman automaattisen luokituksen järjestelmän.

Annifista löytyy tuttuun tapaan lisätietoja esimerkiksi asiakaswikistä.

Mediataiteen erikoisontologia OMA on päivitetty. Päivityksessä lisättiin 40 uutta käsitettä. Näihin kuuluvat muun muassa laitehakkerointi, väriavainnus ja videotietokannat. Ontologiaa voit tarkastella täällä.

Finto AI:n käyttöohje

Finto AI -palvelun käytöstä puoliautomaattisessa sisällönkuvailussa on julkaistu ohje asiakaswikissä (https://www.kiwi.fi/x/6QAnEg).  Ohje kuvaa kohta kohdalta, miten verkkolomakkeen kautta saa tekstille asiasanaehdotuksia. Samassa yhteydessä esitellään lyhyesti Finto AI -palvelua sekä puoliautomaattista ja automaattista sisällönkuvailua yleensä. Ohjeen on tuottanut Sisällönkuvailun asiantuntijarymä Finto AI:n kehittäjien kanssa.

JUHO päivitetty

Julkishallinnon erikoisontologia JUHO on päivitetty. Päivityksessä päähuomio oli JUHOn ja YSOn välisten suhteiden ajantasaistamisessa sekä näiltä osin tietomallin parantamisessa. Muun muassa YSOon suuntautuvan owl:equivalentClass-suhteen sisältävät JUHO-käsitteet deprekoitiin ja niissä olevat ekvivalenssi-suhteet muutettiin ysometa:deprecatedReplacedBy-suhteiksi. Deprekoitavien käsitteiden alakäsitteiden uusiksi yläkäsitteiksi määriteltiin aiemmassa ekvivalenssisuhteessa ollut YSO-käsite. Lisäksi poistettiin tarpeeton hasPoiminta-property ja sen käyttötapaukset. Päivitykseen sisältyy myös sekä uusia että päivitettyjä käsitteitä ja joitakin deprekointeja.

KOKO päivitetty

Yleisontologia YSO:n ja erikoisontologiat yhdistävästä ontologiapilvi KOKO:sta on julkaistu uusi versio.

http://finto.fi/koko/

KOKOn rakentamislogiikkaa on paranneltu käsittelemään paremmin vanhojen YSO-versioiden sisältämiä käsitehierarkioita, mm. parantelemalla KOKOon aikanaan otettujen mutta käytöstä poistettujen käsitteiden korvaavuustietoja. Kokoon otettiin mukaan uutena tulokkaana mediataiteen ontologia OMA. Jos teillä on kysyttävää tai kommentoitavaa KOKO:sta, otamme palautetta mieluusti vastaan sähköpostitse [email protected] .

Tässä päivityksessä uudet KOKOn käsitteet ovat peräisin uudistetusta YSOsta ja OMAsta. Tarkempi muutosloki löytyy täältä.

Kansalliskirjaston Finto-palvelu on julkaissut uuden version Finto.fi:n taustaohjelmisto Skosmoksesta.


Skosmoksen uusi versio 2.16 päivittää ohjelmiston JavaScript-kirjastoja (erit. jQuery), parantaa sanastojen edistyneiden ominaisuuksien (SKOS-XL) tukea ja korjaa havaittuja virheitä esimerkiksi etusivun yhteishaussa. Osa selainpuolen JavaScript-toteutuksista on korvattu kokonaan CSS-säännöillä. Ohjelmiston käyttöliittymään on lisätty pohjoissaamen tuki, joka tullaan ottamaan käyttöön finto.fi:ssä vuoden 2023 alussa.


Tarkemmat tiedot uudesta julkaisusta löydät Skosmoksen Github-sivulta:https://github.com/NatLibFi/Skosmos/releases/tag/v2.16

Githubin wiki-sivulta löydät ohjeet uuden version asennukseen ja päivitykseen: https://github.com/NatLibFi/Skosmos/wiki.


Skosmos 2.16 on saatavilla avoimena lähdekoodina MIT-lisenssillä.

Uutta Skosmos-versiota koskevaa palautetta voi lähettää osoitteeseen [email protected], ja aiheeseen liittyvään keskusteluun voi osallistua skosmos-users -listalla.


Skosmos-ohjelmiston kehitystä tehdään kuukausittaisissa sprinteissä. Skosmoksen koko kehitysjonon ja aktiivisena olevien sprinttien kehitysjonot löydät täältä: https://github.com/NatLibFi/Skosmos/projects

Annif 0.59 julkaistu

Annif 0.59 on julkaistu! Tähän julkaisuun sisältyy suuria monikielisyyttä helpottavia muutoksia sanastojen käsittelyyn. Erikieliset projektit voivat käyttää samaa sanastoa samalla vocabulary id -tunnuksella ilman erillistä kielitunnistetta (esim. pelkästään yso eikä vaikkapa yso-fi). Sanastosta haluttava kieli määräytyy projektin kieliasetuksen perusteella, mutta tämän oletusasetuksen voi halutessaan kiertää. 

Sanaston lataamisessa käytetään uutta komentoa `load-vocab`, jolle annetaan argumentiksi ladattavan sanaston eikä projektin nimi. Käytettävissä olevat sanastot voi listata komennolla `list-vocabs`. Tiedot Annifi komentorivikomennoista siirtyvät pois Annifin GitHub-wikistä ReadTheDocs-sivulle (https://annif.readthedocs.io/en/stable/source/commands.html).
Annifin kehitysasennuksissa on siirrytty käyttämään Poetryä (https://python-poetry.org/) Python-riippuvuuksien hallinnassa.

Olemme myös valmistautumassa Annif 1.0 -version julkaisuun! Käyttäjät voivat keskustella GitHubissa semanttisesta versionumeroinnista ja odotuksistaan Annifin versioiden taaksepäin yhteensopivuudesta (https://github.com/NatLibFi/Annif/issues/616). 

YSOon 70 uutta käsitettä

Jatkamme YSO-kokousten sadon läpikäyntiä Finton blogissa, jotta toimitustyömme olisi seurattavampaa ja avoimempaa aiheesta kiinnostuneille. Vuoden kolmas YSO-kokous kokoontui tiistaina 13.9.2022. Osallistujia oli 14. Asialistalla oli 236 käsitettä, joista käsiteltiin 187. Uusia käsitteitä otettiin 70, erilaisia sulkutarkenteita lisättiin 7 ja termiehdotukseksi jätettiin 19 ehdotusta. Poistettuja käsitteitä kertyi neljä. Erilaisia muutoksia oli hyvin paljon. Muutokset koskivat muun muassa ohjaustermejä, käännöksiä sekä linkityksiä muihin ontologioihin.

Uusia käsitteitä tuli laajalti eri aiheista. Esimerkiksi uusia musiikin käsitteitä ovat gangsta rap, kellopeli ja kosketinsoitinmusiikki. Uusia yhteiskunnallisia käsitteitä puolestaan ovat vertaileva politiikan tutkimus, sosiaalisen läpäisyn teoria sekä tietopyynnöt (julkisuuslaki). Eläinkunnan saralta kokouksessa hyväksyttiin käsitteiksi muun muassa aasiannorsu, afrikannorsut, löytökoirat ja löytökissat.

Poistetut termit liittyivät joko uusien käsitteiden käyttöönottoon tai useamman käsitteen yhdistämiseen. Esimerkkinä poistoista voidaan mainita käsitteiden tarinat ja kertomukset yhdistäminen, jolloin kertomukset valittiin päätermiksi ja tarinat ohjaustermiksi. Tällaisia muutoksia tehtiin tällä kertaa ensisijaisesti sen perusteella, että käsitteiden nykyinen kuvailukäyttö ei ole riittävän selkeästi toisistaan erotettavissa.

Kahdessa tapauksessa käsitteille otettiin määritelmät muista lähteistä. Käsitteen kellopeli määritelmä otetaan SEKOn huomautuksesta ja käsitteen hätärahat määritelmä Tieteen termipankista. Tätä kautta erikoisontologioiden tai eri tieteenalojen sanastojen asiantuntijoiden tarkat kuvaukset auttavat myös YSOn käyttäjiä.

Seuraava YSO-kokous on joulukuussa.


Valotamme tällä tekstillä hieman tarkemmin mitä YSO-kokouksissa tapahtuu, jatkaen viime toukokuun kokouksen katsauksen linjoilla. Vuoden 2022 toinen hankalampiin käsitemuutoksiin keskittyvä YSO-kokous pidettiin aamupäivällä 1.9.2022. Osallistujia oli 15. Asialistalla oli 37 ehdotusta, joista käsittelyyn otettiin tässä kokouksessa 28. Nämä kaikki tiedettiin lähtökohtaisesti haastaviksi muutoksiksi. Kokonaan uusia käsite-ehdotuksia oli käsittelyssä 6, muiden ehdotusten sisältäessä erilaisia muutoksia. Kokouksessa käsiteltiin 19 käsitettä, joten käsittelemättä jäi vielä kaikkiaan 18. Uusia hyväksyttyjä käsitteitä ovat muun muassa pölynsidonta, vihkiminen käyttöön sekä manipulaatio (psykologia). Muutokset koskivat usein tarkenteita, esimerkiksi käsite soidin rajattiin muotoon soidin (linnut), ja muissa tapauksissa ohjeistetaan käyttämään käsitettä lisääntymiskäyttäytyminen. Käsitteet transsendentalismi ja transsendentaalifilosofia täsmennettiin muotoihin amerikkalainen transsendentalismi sekä  transsendentaalinen idealismi.

Kokouksessa poistettuja käsitteitä ovat emigrantit, kansalaismedia ja kohdentaminen. Hierarkian muutoksia aiheitui käsitteestä opiaatit, joka siirrettiin opioidien alakäsitteeksi. Käsitteen avaruusteleskoopit yläkäsite kaukoputket muutettiin muotoon kaukoputket ja teleskoopit. Osa käsitteistä tai niiden tarkenteista jäi vielä myöhempään harkintaan, tällainen oli esimerkiksi seuraavaan ongelmakokoukseen siirretty vihkiminen tehtävään.

Seuraava YSO-kokous on syyskuun puolivälissä.