Blog

Kansalliskirjasto järjestää syksyn aikana kolme Finna-koulutusta:
  • Finnan peruskoulutuksen 23.11, 
  • Finnan hallintaliittymän koulutuksen 24.11. ja
  • Finnan syventävän hallintaliittymän koulutuksen 29.11.
 
Kaikki koulutukset järjestetään Kansalliskirjaston tiloissa Leipätehtaalla (Kaikukatu 4, Helsinki), kokoushuone Kaneli, 5. krs.
 
Hallintaliittymäkoulutuksiin on suositeltavaa osallistua paikan päällä (oma kone mukaan). Kaikkiin koulutuksiin on kuitenkin myös etäosallistumismahdollisuus. 
Etäyhteys Adobe Connectilla. Kokeile hyvissä ajoin, että sinulla on päivitetty versio tai Add-in-lisäosa.
 
Koulutuskohtaiset lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet alla.
 
FINNAN PERUSKOULUTUS
23.11.2017  klo 10.00 - 15.00
 
Peruskoulutus on tarkoitettu kaikille, joille Finna melko uusi asia: uusille Finnaan mukaan tulijoille ja liittymistä vasta harkitseville, erityisesti uuden Finna-organisaation mukaantulon vastuuhenkilöille, myös Finnaan jo liittyneen organisaation uudelle henkilökunnalle.
 
Ilmoittautumiset ma 21.11. mennessä:
 
 
 
HALLINTALIITTYMÄN KOULUTUS
pe 24.11.2017 klo 10.00 - 15.15
 
Hallintaliittymän koulutus on tarkoitettu kaikille oman Finna-näkymän tekemistä suunnitteleville ja erityisesti niille, joiden vastuulla näkymän tekeminen käytännössä on. Koulutus soveltuu myös Finnaan jo liittyneen organisaation uudelle henkilökunnalle tai henkilökunnalle, joiden vastuulle hallintaliittymään liittyvät asiat ovat siirtymässä.
 
Ilmoittautumiset ma 21.11. mennessä:
 
Tarkempi ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=86970950
 
 
HALLINTALIITTYMÄN SYVENTÄVÄ KOULUTUS
keskiviikko 29.11.2017 klo 10 - 16
 
Koulutus on tarkoitettu kaikille omaa Finna-näkymäänsä kooditasolla räätälöiville. Osallistuminen edellyttää html/css-koodauksen perustaitoja.
Huom! Suosittelemme paikan päälle osallistumista. Hallintaliittymän syventävän koulutuksen harjoitusosuuksissa etäosallistujille ei ole mahdollista tarjota tukea.
Huom! Klo 10 - 11.00 Ulkonäköuudistuksen ohjeistus: Adobe Connect -etäyhteys vain tässä osiossa.
 
Ilmoittautumiset pe 24.11. mennessä:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/84037/lomake.html
Tarkempi ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=86970953
 
Huom!
Mikäli tarvitset tietokonetta lainaksi koulutukseen, ota yhteyttä: anne.m.jarvinen [at]helsinki.fi 
 
Tervetuloa!

On aika antaa palautetta, kehuja, moitteita ja kehitysehdotuksia Kansalliskirjastolle: toivommekin mahdollisimman monen vastaavan Finna-organisaatioiden vuoden 2017 palautekyselyyn

Voit vastata kyselyyn, vaikka organisaatiosi olisi vasta ilmoittautunut mukaan Finnaan. Vastaaminen on tärkeää, sillä Kansalliskirjasto kehittää Finnaan liittyvää toimintaansa saatujen vastausten avulla.

Osa kysymyksistä on tuttuja aiemmista palautekyselyistä, osa kysymyksistä on puolestaan uusia - tällä kertaa mukana on kysymys Finnan käyttötilastoihin liittyvistä kokemuksista, kysymys sektoritapaamisista, koulutuksista ja työpajoista sekä kysymys eri organisaatioiden Finna.fi:n käyttäjäryhmistä.

Kyselyyn vastaaminen vie n. 10–15 min aikaa. Kyselyyn voi vastata 22.11. asti. Vastaamaan pääsee seuraavasta linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/A6C82199CFC17F65


Nu är det dags att ge återkoppling, beröm, klagomål och utvecklingsförslag till Nationalbiblioteket – vi ber dig därför vänligen besvara årets enkät för Finna-organisationerna

Du kan svara på enkäten även om din organisation hittills endast har anmält sig till Finna. Det är dock viktigt att svara på enkäten, eftersom Nationalbiblioteket utvecklar sin verksamhet kring Finna utgående från de inlämnade svaren.

Vissa av frågorna är de samma som i tidigare enkäter, medan andra är nya – den här gången finns det frågor om erfarenheter av Finnas användarstatistik, sektorträffar, utbildningar och workshoppar samt om olika organisationers Finna.fi-användargrupper. Det tar cirka 10–15 minuter att svara på enkäten. Enkäten är tillgänglig till och med 22.11. Du kan svara på enkäten via länken: https://link.webropolsurveys.com/S/A6C82199CFC17F65

Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke, jossa Kansalliskirjastolla oli merkittävä rooli, on onnistunut erinomaisesti. Erityisesti museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot yhteen tuova Finna.fi-hakupalvelu on kerännyt kiitosta.

Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK)-hankkeen ulkoisen arvioinnin tulokset ovat myönteisiä. KDK-hanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet kulttuuriperintöaineistojen luomisen, hallinnan, hyödyntämisen ja säilyttämisen kehittämisestä. Hanke on tuottanut tavoitteita tukevia palveluita ja ratkaisuja sekä vaikuttanut myönteisesti kirjasto-, arkisto- ja museosektoreiden osaamisen ja keskinäisen luottamuksen kasvuun. Parhaiten tavoitteet arvioidaan saavutetuiksi museoiden, kirjastojen ja arkistojen aineistot kaikille saataville tuovan Finna-palvelun osalta. Kansalliskirjasto on verkkopalvelun ylläpitäjä ja kehittää Finnaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kokonaisarkkitehtuurityön arvioitiin onnistuneen melko hyvin. PAS-palvelun arviointia vaikeutti se, että vasta viisi organisaatiota on ottanut palvelun tuotantokäyttöön. Kansalliskirjaston kokemukset palvelun käytöstä ovat kuitenkin hyviä. Lisäksi kaikki PAS-palvelun suunnitteluun osallistuneet organisaatiot ovat saaneet arvokasta kokemusta pitkäaikaissäilytyksestä jo etukäteen. Hankkeen tavoitteet olivat hyvin linjassa sekä sitä ohjaavien strategioiden että toimintaympäristön muutosten kanssa: hankkeessa tehtiin oikeita asioita.

Kansalliskirjasto osallistui aktiivisesti KDK-hankkeen kokonaisarkkitehtuurin laatimiseen ja PAS-palvelun eli digitaalisten aineistojen pitkäaikaissäilytysjärjestelmän suunnitteluun. Kirjasto oli myös PAS-palvelun ensimmäinen hyödyntäjä verkosta haravoimallaan aineistolla. Muiden aineistojen kuten julkaisuarkistossa olevien dokumenttien sekä digitoitujen aineistojen siirto on käynnistymässä.

KDK-hankkeen merkittävimpiä tuotoksia ovat yhteiset palvelut (Finna.fi, PAS-palvelu), työkalut ja toimintamallit. KDK on lisännyt myös arkisto-, kirjasto- ja museosektoreiden sisäistä sekä sektoreiden välistä yhteistyötä. Keskitetyt palvelut ja yhteiset toimintamallit luovat edellytyksiä sekä toiminnallisille ja taloudellisille hyödyille että osaamisen pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Hankkeen käytännön saavutusten ohella merkittävää on ollut muistiorganisaatioiden keskinäisen sitoutumisen kasvu sekä muutos kohti yhteistä, avointa ja osallistavaa kehittämistä sekä yhteistä kansallista kulttuuriperintöä korostavaa ajattelutapaa.

KDK-hankkeen palvelut luovat edellytyksiä digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen tehokkaalle ja luotettavalle hallinnalle, käytölle ja pitkäaikaissäilyttämiselle. Palvelut edistävät kulttuuriperintöaineistojen saatavuutta ja hyödyntämistä, ja yhteiset toimintamallit ja kokonaisarkkitehtuuri luovat mahdollisuuksia yhteistyön tiivistämiselle edelleen.

Hankkeen tavoitteet arvioitiin parhaiten saavutetuiksi kirjastosektorilla, koska se oli jo valmiiksi muita sektoreita yhtenäisempi. Arviointiraportti suositteleekin hankkeen tavoitteiden edistämistä hankekauden jälkeen muun muassa aktiivisella koordinoinnilla, yhteisellä vaikuttamisella sekä palveluiden laajentamisella.

 

Lisätietoja:

- Ulkoisen arvioinnin raportti luettavissa Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kdk-hanke-arvioitu-onnistuneeksi-ja-vaikuttavaksi
- Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke: http://www.kdk.fi/fi/
- Finna.fi

Uusin Kansalliskirjaston hankkeiden ajankohtaisista asioista kertova Missä mennään -katsaus 4/2017 on nyt luettavissa osoitteessa https://www.kiwi.fi/display/mm/4-2017

Tutustu Avoin tiede ja tutkimus-, Tajua-, Finna-, Finto- ja Melinda-hankkeiden tuoreimpiin kuulumisiin!

Seuraava katsaus ilmestyy marraskuussa.

Kansalliskirjasto järjestää 10.10. SFX-koulutuksen, joka on suunnattu pääasiassa niille Finna-kirjastojen henkilökunnalle, jotka käyttävät Primo Central Indexiä ja SFX-linkityspalvelua.

 

Aamupäivällä koulutukseen tarjotaan etäyhteysmahdollisuus. Suosittelemme paikan päällä osallistumista, sillä vain sitenvoi osallistua iltapäivän työskentelyosuuteen.
Päivän ohjelman alustavat tiedot ovat verkkosivulla:https://www.kiwi.fi/display/Finna/SFX-koulutus+10.10.2017

Koulutus järjestetään Kansalliskirjaston tiloissa Leipätehtaalla (Kaikukatu 4, Helsinki), kokoushuone Kaneli, 5. krs.

Ilmoittautua voi tällä lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/82380/lomake.html perjantaihin 6.10.2017 mennessä.

Tervetuloa!

Kansalliskirjaston uutiskirje ammattilaisille on ilmestynyt. Sen voi lukea osoitteessa: http://mailchi.mp/helsinki/kansalliskirjaston-uutiskirje-ammattilaisille-syyskuu-2017. Jos et saanut uutiskirjettä suoraan sähköpostilaatikkoosi, tilaa se itsellesi täältä: http://kansalliskirjasto.us15.list-manage.com/subscribe?u=5542ad51c3d74bda5c28823f1&id=7bc7245634

 

Tervetuloa Finnan viestintätyöpajaan syyskuussa! Tämänkertaisessa työpajassa pureudumme Finna.fi:n ulkoasu-uudistukseen ja videoiden hyödyntämiseen Finnan viestinnässä. Pohdimme yhdessä, miten uudistuva Finnan etusivu voi palvella eri organisaatioiden tarpeita ja tutustumme käytettävyyssuunnittelijoidemme opastuksella uudistuvaan uljaaseen ulkoasuun. Videoista ja niiden teosta kuulemme kokemuksia kahdesta eri tuottajanäkökulmasta: kenelle, miten ja miksi videoita kannattaa tehdä?  

Työpaja on maksuton ja tarkoitettu kaikille Finna-organisaatioiden viestinnän tai sisällöntuotannon kanssa työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille. Tutustu ohjelmaan täällä: Finnan viestintätyöpaja 21.9.2017

Ilmoittaudu työpajaan: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/81654/lomake.html
Ilmoittautuminen päättyy 15.9. Voit osallistua työpajaan myös etäyhteyden välityksellä.

Lämpimästi tervetuloa!

Aika: To 21.9.2017 klo 9-12
Paikka: Kansalliskirjaston auditorio C221, Yliopistonkatu 1, Helsinki

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on monipuolisella ohjelmalla mukana valtioneuvoston avointen ovien päivässä 26. elokuuta Säätytalolla klo 10–14. Tapahtuma on osa Suomi 100 -juhlavuoden Yhdessä-viikonloppua, jolla juhlistetaan suomalaista avointa yhteiskuntaa, hyvää hallintoa ja sananvapautta.

OKM:n pisteellä voi runsaan ohjelman lisäksi keskustella ministeriöläisten kanssa ministeriön toiminnasta ja ajankohtaisista aiheista niin tieteen, kulttuurin kuin koulutuksen saralta. Osastolla tavattavissa myös kansliapäällikkö Anita Lehikoinen.

Herätä historia eloon Finna Streetin avulla

Miltä tässä paikassa näytti 50 tai vaikkapa 100 vuotta sitten? Kurkista menneisyyteen Finna Street -palvelun avulla! Palvelu etsii mobiililaitteesi antaman sijainnin perusteella kuvia Finnasta, jossa on yli miljoona suomalaisten museoiden, kirjastojen ja arkistojen valokuvaa. Finnaa ylläpitää Kansalliskirjasto ja se on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta.

Tutustu palveluun etukäteen verkossa finna.fi ja tule OKM:n osastolle kuulemaan lisää!

 

Tutustu koko ohjelmaan: http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/mm-mitalisti-toni-piispanen-valahdyksia-tutoropen-arjesta-ja-finna-fi-n-historialliset-kuvat-okm-n-osastolla-saatytalolla-26-8-

Finna Street löytää historiallisia kuvia sieltä missä olet.

Ympäristömme on jatkuvassa muutoksessa. Miltä tutuissa paikoissa näytti vuosia sitten? Nyt jokaisella on mahdollisuus kurkistaa vaikkapa lapsuutensa maisemiin ja päästä aikamatkalle historiallisiin tapahtumiin Finna Streetin avulla. Finna Street -haku toimii älypuhelimen tai tabletin antaman sijaintitiedon perusteella ja näyttää historiallisia kuvia sieltä missä käyttäjä parhaillaan seisoo.

Finna Street on osa Kansalliskirjaston ylläpitämää Finna.fi-verkkopalvelua, josta löytyy yli miljoona kuvaa suomalaisten arkistojen, kirjastojen ja museoiden kokoelmista.

“Finna Street houkuttelee tutkimaan yhteistä kuvallista kulttuuriperintöämme uudella tavalla. Finnan ja Finna Streetin avulla löytyvät valokuvat tuovat mielenkiintoisia näkökulmia suomalaisten paikkojen historiaan. Toivomme esimerkiksi koulujen, historian harrastajien sekä kotiseutu- ja kaupunginosa-aktiivien lähtevän mukaan aikamatkalle Finna Streetin avulla” toteaa Finnan kehittämispäällikkö Erkki Tolonen.

Finna Streetin käyttö on helppoa. Mene osoitteeseen Finna.fi, paikanna itsesi klikkaamalla Finna Streetin hakua ja tutustu palvelusta löytyviin kuviin. Parhaiten haku toimii ulkotiloissa mobiililaitteella.

Finna Street toimii parhaiten kaupungeissa. Hakutulokset ovat riippuvaisia kuvien paikkatiedoista. Jos Finna Street haku ei anna tuloksia sijaintisi perusteella, kokeile hakea paikkakunnan nimellä.

Finna Street mukana yhteisöllisessä Suomi 100 –valokuvakampanjassa

Syksyn ajan Finna Street on mukana yhteisöllisessä Aikamatkaajat-valokuvakampanjassa. Suomi 100 –ohjelmaan kuuluva kampanja kutsuu suomalaiset valokuvaamaan yhteistä ympäristöään. Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Finna sekä Suomen valokuvataiteen museo. Kampanja jatkuu itsenäisyyden juhlavuoden loppuun asti, jonka aikana kampanjaan lähetetyt kuvaparit kootaan kuntakohtaisiksi valokuvaesityksiksi, joita voidaan esittää tämän vuoden ajan julkisissa tiloissa. Tutustu ja osallistu aikamatkaan osoittessa www.aikamatkaajat.fi.

Kansalliskirjaston ylläpitämä ja kehittämä Finna.fi on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen verkkopalvelu, joka tarjoaa yhdellä kertaa pääsyn yli 13 miljoonaan valokuvaan, esineeseen, kirjaan, taideteokseen ja muuhun aineistoon. Kaikkiaan mukana on jo yli kaksi sataa arkistoa, kirjastoa ja museota. Finna perustuu avoimeen lähdekoodiin ja sen aineistot ovat hyödynnettävissä myös avoimen rajapinnan kautta. Palvelu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto –hanketta

Uusin Kansalliskirjaston hankkeiden ajankohtaisista asioista kertova Missä mennään –katsaus 3/2017 on nyt luettavissa osoitteessa https://www.kiwi.fi/x/cBnHB

Tutustu Avoin tiede ja tutkimus-, Tajua-, Finna-, Finto- ja Melinda-hankkeiden tuoreimpiin kuulumisiin!

Seuraava katsaus ilmestyy syyskuussa.

Finna on kuluvalla viikolla mukana kirjastopäivillä, joka on Suomen suurin kirjastoalan tapahtuma. Kirjastopäivät pidetään tänä vuonna Jyväskylän Paviljongissa 7.-9.6.2017. 

Kehittämispäällikkö Erkki Tolonen pitää Finnasta tietoiskun torstaina 8.6. klo 12-12.30 (Anton-sali). Tapahtuman posterinäyttelyssä Paviljongin aulassa esitellään Finnaa verkkokirjastona. Posterista on esitys myös hankekimarassa, joka on perjantaina 9.6. klo 10.30-12 Anton-salissa.

Kirjastopäivien järjestämisestä vastaa Suomen kirjastoseura. Ohjelma ja lisätietoa tapatuman sivuilla:  https://kirjastopaivat2017.com/

Yhteisöllinen Aikamatkaajat-kampanja kutsuu suomalaiset valokuvaamaan yhteistä ympäristöämme. Kansalliskirjaston ylläpitämä Finna.fi-palvelu on mukana kampanjassa.

Tänään alkava Aikamatkaajat-kampanja haastaa kaikki tutkimaan omaa lähiympäristöään ja osallistumaan yhteisöllisen valokuvanäyttelyn rakentamiseen kuvaamalla “ennen ja nyt” -kuvapareja Suomen kartalle. Mikä kaikki ympäristössämme on muuttunut? Millaiset valinnat ovat muuttaneet Suomea?

“Haluamme tarjota ihmisille mahdollisuuden osallistua satavuotisen Suomen muutoksen tutkimiseen valokuvaamalla. On ollut jännittävää tutkia esimerkiksi kuvia vanhoista elokuvateattereista tai huomata, että Turussakin on aikoinaan ollut raitiovaunuja”, kertoo Tommi Tossavainen Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista.

Kirjastoissa, museoissa, arkistoissa ja muissa kulttuurilaitoksissa on digitoitu vuosien ajan suomalaista kulttuurihistoriaa. Kansalliskirjaston ylläpitämä Finna.fi-palvelu kokoaa museoiden, kirjastojen ja arkistojen avoimet aarteet yhteen paikkaan. Nyt jokaisella on mahdollisuus kurkistaa lapsuutensa maisemiin ja päästä aikamatkalle historiallisiin tapahtumiin. Uudella Finna Street -hakuominaisuudella voi löytää kuvia myös oman sijaintitiedon perusteella.

“Aikamatkaajat-kampanja houkuttelee käyttämään yhteistä kuvallista kulttuuriperintöämme uudella tavalla. Finnan ja Finna Streetin avulla löytyvät valokuvat tuovat varmasti mielenkiintoisia näkökulmia suomalaisten paikkojen historiaan ja uskon, että historialliset kuvat saavat lisää käyttäjiä kampanjan aikana. Toivomme että esimerkiksi koulut, historian harrastajat sekä kotiseutu- ja kaupunginosa-aktiivit lähtevät mukaan aikamatkalle”, kertoo Finnan kehittämispäällikkö Erkki Tolonen.

Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Finna sekä Suomen valokuvataiteen museo. Kampanja jatkuu itsenäisyyden juhlavuoden loppuun asti, jonka aikana kampanjaan lähetetyt kuvaparit kootaan kuntakohtaisiksi valokuvaesityksiksi, joita voidaan esittää tämän vuoden ajan julkisissa tiloissa.

”Valokuva on havainnollistava väline, joka innostaa tutkimaan tuttujen paikkojen muutosta. Nuoremmille vanha kuva antaa uutta tietoa historiasta, kun taas varttuneemmissa vanha kuva voi herättää kaikkein elävimmät muistot. Suomen satavuotispäiväksi Aikamatkaajien kuvista kootaan myös näyttely Suomen valokuvataiteen museon Prosessi-tilaan”, Lauri Alaviitala Suomen valokuvataiteen museosta kertoo.

Aikamatkaajat-kampanja verkossa

aikamatkaajat.fi
facebook.com/aikamatkaajat
instagram.com/aikamatkaajat
#aikamatkaajat

Lisätietoa ja yhteydenotot

Tommi Tossavainen, suunnittelija
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
tommi.tossavainen@kavi.fi
045 310 1412
kavi.fi

Suvi Kukkonen, tiedottaja
Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut, Finna
suvi.kukkonen@helsinki.fi
050 311 6191
finna.fi

Lauri Alaviitala, viestintäasiantuntija
Suomen valokuvataiteen museo
lauri.alaviitala@fmp.fi
050 526 8336
www.valokuvataiteenmuseo.fi

Finnan seuraavat sektoritapaamiset järjestetään toukokuussa 17.5.–19.5.2017.

 

Sektorikohtaiset ajat ovat:

Museot ke 17.5.2017 klo 10-12, ohjelma: https://www.kiwi.fi/x/xASsB  

Korkeakoulukirjastot to 18.5.2017 klo 10-12, ohjelma: https://www.kiwi.fi/x/xgSsB  

Arkistot pe 19.5.2017 klo 10-12, ohjelma: https://www.kiwi.fi/x/ywSsB  

 

Paikka: Kansalliskirjaston tilat Leipätehtaalla (Kaikukatu 4, 5. krs, kokoushuone Kaneli). Etäyhteysohjeet lähetetään ilmoittautumisten päätyttyä.

 

Kaikkien tapaamisiin osallistuvien tulee ilmoittautua e-lomakkeella, jotta tiedämme paljonko osallistujia on tulossa niin paikan päälle kuin etäyhteydelläkin: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/79662/lomake.html
Viimeinen ilmoittautumispäivä on aina kaksi päivää ennen kyseistä tapaamista.

 

Tuttuun tapaan toivoisimme teiltä etukäteen kommentteja ja/tai lisäysehdotuksia tapaamisten sisältöihin.

Kunkin tapaamisen verkkosivuilla (linkit yllä) on alustava ehdotus tapaamisen sisällöstä, johon voitte esittää oman kommenttinne ja/tai lisäysehdotuksenne kirjoittamalla sivun alareunassa näkyvään kommenttikenttään. Kommentointi on avoin kaikille, eikä vaadi kirjautumista.

 

Huom! Yleisten kirjastojen sektoritapaamisen korvaa perjantaina 5.5.2017 järjestettävä Finna-asiantuntijapäivä Turussa. Lisätietoja: https://www.kiwi.fi/x/cIGQB  Tilaisuuteen ilmoittautuminen on päättynyt.

Helmet-kirjastojen aineisto julkaistiin arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteisessä Finna.fi-palvelussa

Yleisten kirjastojen liittyminen Finna-hakupalveluun on edennyt ripeästi. Finnan kautta löytyvät tällä hetkellä yhteensä yli sadan yleisen kirjaston aineistot, mikä kattaa yli kolmanneksen kaikista Suomen yleisistä kirjastoista. Lisää yleisiä kirjastoja on liittymässä Finnaan kuluvan vuoden aikana.

Nyt mukaan ovat liittyneet myös Helmet-kirjastot eli Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginkirjastot, jotka toivat Finnaan mm. yli 9000 e-kirjaa. Helmetin aineistot ovat nyt löydettävissä Finna.fi:stä ja Helmet-asiakkaat voivat myös varata niitä Finnan kautta.

Finnan vastaanotto yleisissä kirjastoissa on ollut positiivinen. Vuoden 2016 käyttäjäkyselyyn vastanneista yleisten kirjastojen asiakkaista valtaosa, eli 92 % piti Finnaa hyödyllisenä ja 81 % helppokäyttöisenä.

Finna.fi on arkistojen, kirjastojen ja museoiden yhteinen verkkopalvelu, joka tarjoaa yhdellä kertaa pääsyn yli 13 miljoonaan valokuvaan, esineeseen, kirjaan, taideteokseen ja muuhun aineistoon.

Finnassa pääset myös selaamaan, katsomaan ja kuuntelemaan verkossa saatavilla olevia aineistoja kuten artikkeleita, kuvia ja äänitallenteita. Finnasta löydät yhdellä haulla kaikille avoimet aineistot, jotka mukana olevat yli 200 organisaatiota tarjoavat. Organisaatiot voivat tehdä myös omia Finna-näkymiä. Finna-palveluun pohjautuvia verkkokirjastoja onkin käytössä kaikissa yliopisto- ja ammattikorkeakoulukirjastoissa. Uusimman oman Finna-verkkokirjaston on julkaissut Sotkamon kirjasto: https://sotkamo.finna.fi/.

Finnaa kehittää ja sitä ylläpitää Kansalliskirjasto. Palvelu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta.

Lue lisää: goo.gl/JIw5sA

Kansalliskirjasto järjestää kevään aikana kolme Finna-koulutusta:

-        Finnan peruskoulutuksen 19.4.,

-        Finnan hallintaliittymän koulutuksen 25.4. ja

-        Finnan syventävän hallintaliittymän koulutuksen 9.5.

Kaikki koulutukset järjestetään Kansalliskirjaston tiloissa Leipätehtaalla (Kaikukatu 4, Helsinki), kokoushuone Kaneli, 5. krs.
Hallintaliittymäkoulutuksiin on suositeltavaa osallistua paikan päällä (oma kone mukaan). Kaikkiin koulutuksiin on kuitenkin myös etäosallistumismahdollisuus.

Koulutuskohtaiset lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet alla.


Finnan peruskoulutus
ke 19.4.2017 klo 9.30-15.30


Peruskoulutus on tarkoitettu kaikille, joille Finna melko uusi asia: uusille Finnaan mukaan tulijoille ja liittymistä vasta harkitseville, erityisesti uuden Finna-organisaation mukaantulon vastuuhenkilöille, myös Finnaan jo liittyneen organisaation uudelle henkilökunnalle.

Ilmoittautumiset to 13.4. mennessä:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/78982/lomake.html


Tarkempi ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/x/Z4icB 


Hallintaliittymän koulutus
ti 25.4.2017 klo 9.30 – n. klo 15


Hallintaliittymän koulutus on tarkoitettu kaikille oman Finna-näkymän tekemistä suunnitteleville ja erityisesti niille, joiden vastuulla näkymän tekeminen käytännössä on. Koulutus soveltuu myös Finnaan jo liittyneen organisaation uudelle henkilökunnalle tai henkilökunnalle, joiden vastuulle hallintaliittymään liittyvät asiat ovat siirtymässä.

Ilmoittautumiset pe 21.4. mennessä:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/78983/lomake.html


Tarkempi ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/x/VoicB 


Hallintaliittymän syventävä koulutus
ti 9.5.2017 klo 9.30–n. klo 15


Koulutus on tarkoitettu kaikille omaa Finna-näkymäänsä kooditasolla räätälöiville. Osallistuminen edellyttää html/css-koodauksen perustaitoja.
Huom!
Suosittelemme paikan päälle osallistumista. Hallintaliittymän syventävän koulutuksen harjoitusosuuksissa etäosallistujille ei ole mahdollista tarjota tukea.

Ilmoittautumiset pe 5.5. mennessä:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/78985/lomake.html


Tarkempi ohjelma Finnan asiakaswikissä: https://www.kiwi.fi/x/WIicB  

Huom!
Mikäli tarvitset tietokonetta lainaksi koulutukseen, ota yhteyttä: mia.mansare [AT] helsinki.fi


Tervetuloa!