Blog

Finna-näkymien tilastotietojen tallentaminen muuttuu ja jatkossa kaikki viisi vuotta vanhemmat tilastotiedot tullaan poistamaan säännöllisesti. Vanhat tilastot poistetaan ensimmäisen kerran tammikuun 2024 lopussa. Muutos koskee kaikkia asiakasorganisaatioiden Finna-näkymiä ja valtakunnallista Finna.fi-näkymää. 

Huomioittehan tämän muutoksen ja otatte talteen Finna-näkymänne hallintaliittymästä tarvitsemanne tilastotiedot, esimerkiksi vuosittaiset aikasarjat, ennen 31.1.2024.

Syynä uudelle käytännölle on tarve pitää tilastoinnin vaatima levytila kohtuullisena. 

Ohjeet tilastojen hakemiseen hallintaliittymästä löytyvät asiakaswikistä.

10-vuotiaan Finnan syntymäpäivät on nyt juhlittu! Tästä onkin hyvä jatkaa kohti seuraavaa vuosikymmentä. Kuluneen vuoden aikana on ollut tärkeää tehdä yhteistyötä myös asiakasorganisaatioidemme kanssa mm. juhlavuoden somehaasteiden muodossa. Suuret kiitokset siis kaikille asiakkaillemme ja muille yhteistyökumppaneille, jotka olette ottaneet osaa tavalla tai toisella 10-vuotisjuhlintaamme. 

Esimerkiksi somekanavissa #Finna10-tunnuksella on merkitty yli 300 julkaisua tämän vuoden aikana. Toivottavasti haasteiden avulla saitte inspiraatiota omiin julkaisuihinne ja uutta yleisöä löysi aineistojenne pariin. 

Lisäksi juhlavuosi sai upean päätöksen seminaarissamme Musiikkitalolla 14.12. Samana päivänä laajalle levinneiden liikennelakkojen vuoksi aivan kaikki vieraat eivät valitettavasti päässeet paikalle asti. Livestriimin kautta seminaaria seurasikin runsas määrä katsojia. 

Varastokirjaston johtaja Johanna Vesterinen lainasi seminaaripuheessaan palautetta, jonka hän oli saanut Finna-palveluista, näin: ”Yhteiskunnallisesta näkökulmasta Finna on kiistämättä kaikista onnistunein julkinen ICT-hanke”. 

Näiden sanojen saattelemana kiitämme teitä kaikkia vuodesta 2023.

Matkaamme yhdessä eteenpäin kohtia uusia digitaalisia löytöretkiä! 

Finnassa on jälleen luvassa kiinnostavia asiakastapahtumia vuodelle 2024. Varaathan siis päivät kalenteristasi! Tammikuun tapahtumiin voit ilmoittautua jo nyt. Lähetämme tarkempia tietoja muusta kevään ohjelmasta ensi vuoden puolella.

Webinaari: Uusi aineistopakettityökalu 16.1. 

Webinaarissa esitellään kehitteillä olevaa uutta aineistopakettityökalua. Webinaari on suunnattu organisaatioille, joilla on entuudestaan aineistopaketteja Finnassa. Olette myös tervetulleita mukaan, mikäli tarkoituksenanne on tehdä tulevaisuudessa Finnaan aineistopaketteja! Ilmoittaudu mukaan >>

Tietoisku: Kestävyys ja vastuullisuus Finnassa 19.1.

Tietoiskussa kuullaan Finnan vastuullisuustyön pääteemoista ja siitä, miten Finnan käyttäjät toivovat Finnan vastuullisuustyötä edistettävän konkreettisesti. Ilmoittaudu mukaan >>

Tulossa keväällä 2024:

Finnan peruskoulutus 6.2.
Finnan hallintaliittymän peruskoulutus 12.2.
Finnan hallintaliittymän kyselytunti 13.2. 
Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen Finna-tapaaminen 24.4.
Museoiden Finna-tapaaminen 25.4.
Yleisten kirjastojen Finna-tapaaminen 2.5.
Arkistojen Finna-tapaaminen 7.5.

Ilmoittautuminen näihin tapahtumiin avautuu myöhemmin.

Nähdään siis vuonna 2024!

Finna on juhlinut tämän vuoden aikana 10-vuotista matkaansa ja juhla huipentuu seminaariin Musiikkitalossa torstaina 14.12. klo 13–16. Lämpimästi tervetuloa seuraamaan juhlaseminaarin livestriimiä, jossa kuullaan inspiroivia ja ajankohtaisia puheenvuoroja datataloudesta löytöretkeilyyn!

Seminaari striimataan suorana lähetyksenä Paavo-salista, jossa ääneen pääsevät sekä finnalaiset että monet asiantuntijat:

Ismo Malinen, yli-intendentti, Museovirasto
Finna – 10 vuotta museoiden kokoelmia ja kulttuuriperintöä kaikkien hyödyksi

Sari Multala, tiede- ja kulttuuriministeri
Valtiovallan tervehdys
 
Antti Poikola, datatalouden asiantuntija, Sitra
Kulttuuriperintöaineistot data-avaruutena

Johanna Vesterinen, kirjastonjohtaja, Varastokirjasto
Finna ja KAMUt – kymmenen vuoden kasvutarina
 
Matkalla Finnan kanssaBjarne Beckmann, tietojärjestelmäpäällikkö; Kristiina Hormia-Poutanen, palvelujohtaja; Heidi Mustajoki, johtava viestinnän asiantuntija; Riitta Peltonen, johtava käytettävyyssuunnittelija; keskustelua vetää Maria Virtanen, johtava palvelusuunnittelija

Patrick Degerman, löytöretkeilijä ja vuorikiipeilijä
Löytöretki Etelämantereelle / -93,0°C

Varaa siis aika kalenteristasi! Ja ilmoittaudu mukaan vaikka heti >> 

Lue lisää tapahtumasta.

Finna on jo yli kymmenen vuoden tarjonnut käyttäjilleen tietoa, elämyksiä ja yllätyksiä. Finnan perusta on vahva, ja osoittanut kestävyytensä vuosien saatossa. Visiotyössä Finnan perustehtäväksi määriteltiin ”Finna tarjoaa kulttuurin, tieteen ja oppimisen sisältöjä kaikkien käyttöön”. Tällä haluttiin nostaa keskiöön paitsi Finnan miljoonat aineistot, myös sen erilaiset käyttäjät.  Finnan kantava ajatus on, että kulttuuri, tieto ja mahdollisuus oppia kuuluvat kaikille. Viimeisimpien vuosien aikana Finna on vahvistunut oppimisen palveluna. Myös tiedon avoimuus ja tutkitun tiedon esiin nostaminen ovat entistä kiinteämpi osa Finna perustehtävää.

”Olemme tehneet käynnissä olevan visiokauden aikana suuria harppauksia jatkuvan oppimisen tukemisessa, ja uudella kaudella katsommekin sen jo osaksi peruspalveluamme. Tämä on laajentanut myös Finnan käyttäjäkuntaa.” sanoo Bjarne Beckmann, Finna-tiimin vetäjä ja tietojärjestelmäpäällikkö.Tulevalla visiokaudella panostamme myös Finnan tunnettuuteen. Palvelu on hyvin tunnettu mm. kirjastojen aktiiviasiakkaiden, opiskelijoiden sekä kulttuuriperintöaineistojen käyttäjien kanssa, mutta koko kansan tuntemasta palvelusta ei vielä ole kyse. Pyrimmekin tulevina vuosina tuomaan Finnan mahdollisuudet entistä laajempaan tietoisuuteen.

”Haluamme Finnan olevan osa kaikkien elämää tarjoten palveluita kaikkiin elämänvaiheisiin taaperosta eläkeläiseen.” Beckmann päättää. 

Finnassa on työstetty tämän vuoden aikana palvelun kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä mm. Finnan käyttäjäkyselyn avulla. Jos haluat tietää lisää käyttäjäkyselyn tuloksista vastuullisuuden ja kestävyyden näkökulmasta, kannattaa tutustua aihetta käsittelevään julkaisuun:

Mitä käyttäjät toivoivat Finnan kestävyys- ja vastuullisuustyöltä?
Susanna Eklund, 24.10.2023

Raportissa esitellään Finna-palveluiden vuoden 2023 käyttäjäkyselyn vastuullisuuteen liittyvien avovastausten tuloksia. Vastaajat ottivat kantaa seuraaviin aiheisiin: esteettömyys, ilmastopäästöjen vähentäminen, monikielisyys, vähemmistöjä koskevat aineistot ja aineistojen eettinen käyttö.

Finnaan tarjotut digitaaliset aineisto- ja tietomäärät pääsevät täyteen potentiaaliinsa kehittyvän jatkokäytön myötä. Aineistoja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa nykyistä monipuolisemmin mm. datamassoja hyödyntävän tutkimuksen ja tekoälyn nopean kehityksen ansiosta.

Tavoitteena on edistää Finnan kautta saatavien digitaalisten aineistojen ja niiden kuvailutietojen käyttöä datana. Keskeistä tavoitteen saavuttamisen kannalta on Finnan rajapintapalveluiden kehittäminen.

”Esimerkiksi dataintensiivisen tutkimuksen kasvun myötä huomio kiinnittyy tietomassoihin yksittäisten aineistojen sijaan. Finnalla on datan kokoajana ja välittäjänä tässä merkittäviä mahdollisuuksia,” Finnan johtava palvelusuunnittelija Maria Virtanen sanoo.Kun digitaalisia objekteja ja kuvailutietoja hyödynnetään sekä ihmisvoimin että yhä enemmän koneellisesti, on niiden korkea laatu entistäkin tärkeämpää. Finnan sadat aineistontarjoajat ovat laadun takaamisessa avainasemassa.

“Yhteistyössä on hyvä pyrkiä FAIR-periaatteiden noudattamiseen”, Virtanen toteaa.

Periaatteiden tarkoitus on tehdä datasta:

 1. Löydettävää (Findable)
 2. Saavutettavaa (Accessible)
 3. Yhteentoimivaa (Interoperable)
 4. Uudelleenkäytettävää (Reusable).

Ensi viikolla päätämme visioviikot paneutumalla perustehtäväämme "Finna tarjoaa kulttuurin, tieteen ja oppimisen sisältöjä kaikkien käyttöön".

Finnan ytimessä ovat etsityn löytäminen sekä ilahduttavat yllätykset. Koska Finnan aineistojen määrä kasvaa jatkuvasti, on aineistojen suositteleminen avainasemassa auttaessamme käyttäjiä löytämään etsimänsä. Finnan päivitetyn vision toinen kärki keskittyy älykkäiden hakutapojen kehittämiseen.Teknologian kehitystahti edellyttää ja mahdollistaa myös Finnan haun kehittämistä. Käyttäjien kasvaviin odotuksiin vastaaminen vaatii, että haku toimii entistä intuitiivisemmin.

”Nyt päättyvällä visiokaudella Finnan suosittelutoimintoja vietiin harppaus eteenpäin kuvailutietoihin pohjautuen. Tavoitteenamme on, että uuden visiokauden lopussa Finnassa olisi mahdollista tehdä käyttäjätietoon pohjautuvaa suosittelua” kertoo Erkki Tolonen, Finnan kehittämispäällikkö.  Finnassa halutaan tunnistaa käyttäjän kiinnostuksen kohteet ja tehdä hakemisesta entistä palkitsevampaa, tinkimättä palvelun turvallisuudesta. Käyttäjillä on jatkossakin valta hallita omia tietojaan ja sitä, mitä niistä luovuttaa eteenpäin.

Tolonen näkee, että avain älykkäiden hakutoimintojen kehittämiseen on yhteistyö eri alojen osaajien kanssa.

”Älykkään suosittelun kehittäminen vaatii Finnalta kyvykkyyksien kehittämistä. Yhteistyö esimerkiksi tutkijoiden ja muiden asiaa tuntevien kumppaneiden suuntaan on olennaista, jotta kehityspolku saadaan auki”.

Ensi viikolla aiheenamme on visiokärki Edistämme aineistojen hyödyntämistä datana.

Finnan hakutuloksen tietuesivulla on uudistettu Katso myös -komponentin näyttämistapaa. Nyt Katso myös -lista on mahdollista näyttää tietuesivun alaosassa kuvakarusellina. Aiemmin Katso myös -komponentti on ollut näkyvillä oikeassa sivupalkissa. Jatkossa Finna-näkymiin voi valita jommankumman näyttämistavan.

Katso myös -komponentti on hakutulokseen liittyvä ominaisuus, joka suosittelee kyseiseen tietueeseen liittyviä samankaltaisia aineistoja sen metadatan perusteella. Finnan asiakasorganisaatiot voivat halutessaan ottaa komponentin käyttöönsä omissa näkymissään.

Uudistuneeseen Katso myös -kuvakaruselliin voi jo tutustua Finna.fi:ssä. Katso esimerkkihaku.

Ohje kuvakarusellin käyttöönottoon Finna-näkymissä löytyy asiakaswikistä.

Hyvä käyttökokemus on digitaalisten palveluiden elinehto. Teknologian nopean kehityksen vuoksi käyttäjien tarpeiden ymmärtäminen on entistäkin tärkeämpää, jotta voimme vastata kasvaviin odotuksiin. Siksi erinomainen käyttökokemus on Finnan visiokärjistä ensimmäinen.

Finnan tarjoaman palvelukokonaisuuden tulee jatkossakin olla sosiaalisesti, eettisesti ja hiilijalanjäljeltään kestävä. Priorisoimme Finnan helppokäyttöisyyttä sekä palvelun saavutettavuutta, jotta mahdollisimman moni pääsee Finnan tarjoamien aineistojen äärelle ja hyödyntämään tarjoamiamme palveluita. 

Kirjastoaineistojen muuttuminen entistä vahvemmin sähköisiksi sekä kulttuuriperintöorganisaatioissa tehtävä digitalisointi monipuolistavat ja lisäävät aineistojen määrää ja aineistotyyppejä Finnassa.

”Aineistojen saattaminen käyttöön on monimutkainen tehtävä, mutta tämän monimutkaisuuden ei tule heijastua käyttäjille. Tässä haasteessa yhteistyö eri Finna-organisaatioiden kanssa sekä yhteentoimivuus  ovat ratkaisevassa asemassa”, kertoo Finnan johtava käytettävyyssuunnittelija Riitta Peltonen.Tämän saavuttamiseksi hyödynnämme mm. käyttäjiltä kerättävää palautetta. Finnan toimintaperiaatteisiin on aina kuulunut käyttäjien ja osallistuvien organisaatioiden  kuuntelu, ja tulemme tekemään näin myös jatkossa.

”Meidän pitää uskaltaa tehdä myös teknologisia kokeiluja, jotta löydämme sopivat kehityspolut, joihin tarttua”, Peltonen toteaa.

Ensi viikolla aiheenamme on visiokärki Kehitämme älykkäitä tapoja löytää tietoa.

Kutsumme sinut Finnan juhlavuoden kunniaksi seuraamaan 10 vuotta löytöretkiä -seminaaria – tule mukaan  joko etänä tai paikan päälle! Luvassa on kiinnostavia ja ajankohtaisia puheenvuoroja datataloudesta löytöretkeilyyn. Seminaari järjestetään Musiikkitalossa Helsingissä torstaina 14.12.2023 klo 13–16.

Seminaari striimataan suorana lähetyksenä. Ilmoittaudu etätapahtumaan ja lähetämme sinulle linkin livestriimiin. Ilmoittautuminen sulkeutuu keskiviikkona 13.12. klo 12.

Lisäksi olemme avanneet nopeille ilmoittautujille lisäpaikkoja Musiikkitalossa! Tule paikan päälle Musiikkitaloon inspiroitumaan, verkostoitumaan ja nauttimaan juhlatunnelmasta. Seminaarin jälkeen nostamme yhdessä maljat, tarjolla on myös pientä purtavaa. Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu pian! Ilmoittautumisia otetaan vastaan sunnuntaihin 19.11. asti tai siihen saakka, kun avoimia paikkoja on tarjolla.

Ilmoittaudu mukaan >> 

Paikka: Musiikkitalo, Paavo-sali
Pvm: torstai 14.12.2023
Aika: seminaari klo 13–16, cocktailtilaisuus klo 16–17.30

Seminaarissa pääsevät ääneen muun muassa:

 • tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala
 • yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto
 • kirjastonjohtaja Johanna Vesterinen, Varastokirjasto
 • datatalouden asiantuntija Antti Poikola, Sitra
 • löytöretkeilijä ja vuorikiipeilijä Patrick Degerman
 • ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen, Kansalliskirjasto

Juhlaseminaarin musiikista vastaa kansanmusiikki duo Aléa. Aurora Visan ja Annika Lyytikäisen soitto saa kanteleen ja klarinetin svengaamaan tavalla, jota et ole ennen kuullut.

Lämpimästi tervetuloa juhlaseminaariin.

Tavataan joulukuussa!

Olethan jo ilmoittautunut syyskauden Finna-tapaamisiin? Tuttuun tapaan eri asiakassektoreille suunnatuissa etätapahtumissa käydään läpi Finnan ajankohtaisia asioita, vaihdetaan kuulumisia, nähdään demoja ja keskustellaan yhdessä. 

Yleisten kirjastojen Finna-tapaaminen
torstaina 16.11. klo 13–16
Ilmoittaudu mukaan >>

Arkistojen Finna-tapaaminen
perjantaina 17.11. klo 10–12
Ilmoittaudu mukaan >>

Korkeakoulu- ja erikoiskirjastojen Finna-tapaaminen
keskiviikkona 22.11. klo 9–12
Ilmoittaudu mukaan >>

Museoiden Finna-tapaaminen
torstaina 23.11. klo 10–16
Ilmoittaudu mukaan >>

Tavataan pian!

Finnan suunta on kirkas

Finna on jo yli kymmenen vuoden tarjonnut käyttäjilleen tietoa, elämyksiä ja mahdollisuuksia oppimiseen. Nyt palvelun visio on kirkastettu vuosille 2025–2028. Seuraavien viikkojen aikana avaamme uutta visiota postituslistallamme pala palalta. Ääneen pääsevät niin Finnan ohjausryhmän puheenjohtajat kuin finnalaisetkin.Teknologisen kehityksen  huiman tahdin ja yhteiskunnan paremman palvelemisen vuoksi Finnan tulevalle suunnalle haluttiin muodostaa yhteinen tahtotila päivittämällä aiempaa, osin jo toteutunutta visiota. Suunta muodostui yhteistyössä  Finnan satojen asiakasorganisaatioiden, Kansalliskirjaston Finna-tiimin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

”Osa vision muutoksista on pieniä, mutta niillä visio on tuotu nykyhetkeen ja sen ambitiotasoa nostettu”, kertoo Ismo Malinen, Museoviraston kuvakokoelmien yli-indentti ja Finnan  ohjausryhmän puheenjohtaja.

Tulevina vuosina Finnassa panostetaan erityisesti käyttökokemukseen, älykkääseen tiedonhakuun sekä aineistojen jatkokäyttöön. Finnassa on kyettävä vastaamaan sekä teknologisiin edistysaskeleisiin että globaaleihin ilmiöihin.  

”Finnassa erityisesti kaksi asiaa ratkaisevat sen tulevaisuuden: käytettävyys ja sisältö. Käyttökokemuksen on pysyttävä kilpailukykyisenä ja vastattava eri käyttäjäryhmien, kuten digitaidoiltaan erinomaisten opiskelijoiden tarpeisiin. Sisällöiltään Finna on runsaudensarvi, joten tässäkin suhteessa sen tulevaisuudennäkymä on valoisa”, toteaa Susanna Parikka, Lapin korkeakoulukirjaston johtaja  ja Finnan ohjausryhmän varapuheenjohtaja.

Yhteistyö on Finnan toiminnan kulmakivi ja erottamaton osa vision toteutumista. Yhteistyö tulee nousemaan entistä keskeisempään rooliin, sillä Finnan visiossa on kyse yhteistyön mahdollistamasta muutosmatkasta.  

”Entisestään vahvistuva yhteistyö ja yhteishankkeet ovat olennaisia, jos taloudelliset resurssit vähenevät. Uusien teknologioiden käyttöönotto edellyttää yhteistyötä ja yhteistä suuntaa”, Ismo Malinen toteaa.  

Finnan visio muodostuu kolmesta kärjestä ja perustehtävästä. Seuraavina viikkoina paneudumme niihin Finna-tiimiläisten voimin:  

 • Tarjoamme erinomaisen käyttökokemuksen
 • Kehitämme älykkäitä tapoja löytää tietoa
 • Edistämme aineistojen hyödyntämistä datana
 • Tehtävämme on tarjota kulttuurin, tieteen ja oppimisen sisältöjä kaikkien käyttöön.


Finnan monipuolinen käyttö onnistuu parhaiten oman käyttäjätilin kautta. Joskus käyttäjätilin monet kirjautumistavat ja eri Finna-näkymät saattavat kuitenkin aiheuttaa asiakkaille harmaita hiuksia. Tässä viestissä kertaamme eri kirjautumistavat sekä ratkaisut asiakkaiden yleisimpiin kirjautumishaasteisiin.

Monet kirjautumistavat saattavat vaikuttaa turhan moninaisilta ja sekaannuksia aiheuttavilta, mutta toisaalta ne mahdollistavat Finnan joustavan käytön hyvin erilaisille organisaatioille ja erilaisiin tarkoituksiin, mukaan lukien lisenssin vaativien sähköisten aineistojen käyttö.
Ao. ohjeistus on suunnattu suoraan asiakkaille, joten siitä on toivottavasti hyötyä asiakkaiden ohjeistamisessa. 

Yksi vai monta käyttäjätiliä?

Finnan monipuolinen käyttö onnistuu parhaiten, kun luot itsellesi oman käyttäjätilin.  Kirjastopalveluiden, kuten varausten ja uusintojen, käyttö edellyttää käyttäjätiliä. Samoin suosikkilistasi ja tallentamasi haut säilyvät tilisi tiedoissa.

On kuitenkin tärkeää huomata, että sinulla voi olla useita erillisiä käyttäjätilejä Finnassa.  Käyttäjätilin määrittää Finna-näkymän ja kirjautumistavan yhdistelmä, ja uusi tili voi syntyä myös huomaamattasi, jos käytät samassa näkymässä eri kirjautumistapaa kuin aikaisemmin. 

Eri Finna-sivusto, eri tili

Jokaisella Finna-sivustolla, vaikkapa Kansallisen audiovisuaalisen instituutin, Turun seudun Vaski-kirjastojen tai koko maan kattavan Finna.fi:n sivustoilla on omat, toisistaan erilliset tilinsä samalle käyttäjälle.  Esimerkiksi käyttäjätunnus näkymään Kavi.finna.fi ei toimi Finna.fi-osoitteessa.

Jos haluat tallettaa esimerkiksi suosikkiaineistoja listaan jossakin näkymässä, sinulla on oltava kyseisen sivuston tili.Kolme kirjautumistapaa


Jokaiselle Finna-sivustolle on puolestaan mahdollista kirjautua kolmella eri tavalla:

 1. Finna-tunnuksella, jonka voivat luoda kaikki käyttäjät
 2. Kirjastokortilla
 3. Korkeakoulun HAKA-tunnuksella, joka on tarkoitettu opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Eri kirjautumistavoilla luodut käyttäjätilit ovat jälleen erillisiä toisistaan, vaikka liittyisivät samaan näkymään. Esimerkiksi Finna-tunnuksella luodut saman sivuston suosikkilistat eivät ole käytettävissäsi, jos kirjaudut näkymään kirjastokortilla.

Yleisimmät ongelmatilanteet

 • Aiemmin tallettamani suosikkilista on kadonnut.  Tarkista, oletko sillä sivustolla, jossa olet listan tallettanut, ja kirjautunut samalla tavalla.
 • Suosikkilistoja ja tallennettuja hakuja voi siirtää tililtä toiselle. Katso ohjeet suosikkilistojen talteenotosta.
 • Kirjautumisongelmat tietokantoihin tai korkeakoulujen e-aineistoihin johtuvat useimmiten kirjautumisesta Finna.fi.hin eikä oman organisaation Finna-sivustoon. Sähköiset aineistot saa käyttöönsä kirjautumalla oman kirjaston Finna-sivustolle esim. oman korkeakoulun tunnuksilla.
 • Käyttäjä on saanut sähköpostimuistutuksen tilin vanhenemisesta, vaikka on käynyt jo kirjautumassa. Usein kyse on siitä, että käyttäjällä on useampi sähköpostin mainitseman kirjautumistavan alla oleva käyttäjätili. Jokainen luotu Finna-tili on erillinen oma tilinsä.

 Jos asiakkaan tilanne vaatii käyttäjätilin tietojen tarkistamista, voi kysymyksen välittää Finna-postiin selvitettäväksi osoitteessa [email protected].

Finnan juhlavuoden kunniaksi on sopiva hetki pysähtyä katsomaan taaksepäin, millainen on 10-vuotiaan hakupalvelun tarina tähän asti. Finna-palvelun käyttöönotto alkoi vaiheittain vuonna 2011 ja virallisesti se julkaistiin loppuvuodesta 2013. Vuosien varrella siitä on kasvanut Suomen suurin verkkokirjasto ja merkittävin valtakunnallinen kulttuuriperinnön hakupalvelu, joka tuo kaikkien saataville monipuolisesti kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaaliset aineistot. 

Finnan juuret johtavat Kansalliskirjaston luotsaamaan Kansallisen digitaalisen kirjastoon; hakupalvelu toimi digitaalisen kirjaston asiakasliittymänä 2010-luvun alussa. KDK eli Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke oli opetus- ja kulttuuriministeriön sisältö- ja palvelukokonaisuus vuosina 2008–2017. KDK-hankkeen päätyttyä Finnasta muodostui oma yksikkönsä.

Finnassa on sekä kiinnostavaa että haastavaa se, ettei palvelu itse asiassa ole koskaan valmis. Avainsanana Finnan kehittämisessä onkin avoimuus. Finna muuttuu, koska sen toimintaympäristö sekä asiakkaiden ja käyttäjien tarpeet elävät. Katsotaanpa mitä kaikkea on tapahtunut reilun kymmenen vuoden aikana, mukaan lukien hakupalvelun kaksi ensimmäistä kehitysvuotta. Olemme keränneet muistiin muutamia tärkeitä etappeja matkan varrelta.

2011 

Syksyllä 2011 Finna-hakupalvelun rakentajat etsivät ratkaisua ohjelmistotuotannolle. Finna oli tarkoitus toteuttaa valmisohjelmistolla, mutta kilpailutuksella valittu vaihtoehto ei täyttänyt vaatimuksia. Avoimen lähdekoodin ohjelmistot olivat kehittyneet viime vuosina, joten päätettiin siirtyä avoimeen lähdekoodiin. Parissa kuukaudessa ohjelmistokehittäjät rakensivat VuFindilla ja muilla ohjelmistoilla demoympäristön, jossa hakupalvelun perustoiminnot olivat valmiina. Avoin lähdekoodi helpotti myös Finnan integroimista muihin palveluihin, kuten kuvapankkeihin. 

2012

Vuoden alussa Finnan kehittäminen aloitettiin avoimen lähdekoodin ohjelmistoratkaisuilla. Näin ohjelmistotuotanto pysyi omissa käsissä, ja siten myös vastuu käyttöliittymistä ja käytettävyydestä oli kokonaan kehittäjäyhteisöllä. Samalla se myös mahdollisti uusien ratkaisujen luomisen. Saman vuoden aikana Finna.fi-asiakasliittymän testiversio avattiin koekäyttöön. 

 ”Kun vaihdoimme avoimen lähdekoodin ohjelmistoon ei tarvinnut miettiä enää kaupallisen ohjelmiston rajoituksia ja ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden rakentaminen alkoi innostuneessa ilmapiirissä”, kertoo Finnan tietojärjestelmäpäällikkö Bjarne Beckmann. 

Entäpä Finna-nimi? Finnan tietojärjestelmäasiantuntija Ere Maijala muistelee, miten hakupalvelu sai nimensä: ”Nimi on tärkeä osa palvelua. Esillä olivat esimerkiksi Etsin, Vipunen, Iso Jytky ja Hakuli. Nimen valinta otti aikansa, mistä seurasi monenlaisia käytännön haasteita muun muassa viestinnän ja ohjelmistokehityksen alueilla. Kehityksessä työnimenä oli hetken aikaa Morgan.” 

Prosessin tueksi saatiin monia hyviä vinkkejä, kuten “Ei ainakaan mitään latinaa”, “Sellainen, mikä sopii suuhun, joku hauska ja helppo” sekä “Joudun todennäköisesti elämään nimen kanssa liiankin pitkään”. Finna sai virallisesti nimensä 4.5.2012 ja sen jälkeen finna.fi-osoite varattiin käyttöön.  

2013 

Alussa Finnassa olivat mukana Jyväskylän yliopiston kirjasto, Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto, Suomen Metsämuseo Lusto ja muut nk. Kantapuu-museot, Museovirasto, Tuusulan taidemuseo sekä Valtion taidemuseo. Hakupalvelussa oli saatavilla heti yli 7,6 miljoonaa aineistotietoa. Lisäksi testikäyttöön avattiin Jyväskylän yliopiston oma näkymä, joka oli alku lukuisille asiakasorganisaatioiden omille Finna-näkymille. 

Uusia organisaatioita liittyi mukaan Finnaan vaiheittain ja Finnasta tuli koti kymmenien arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoille. Osalla niistä oli myös omat Finna-näkymät. 

Palvelussa ja sen kehittämisessä on huomioitu alusta asti käyttäjien tarpeet. Finnan perusajatus olikin nyt toteutunut: käyttäjän ei tarvinnut etsiä tietoa eri organisaatioiden palveluista, vaan aineistot avautuivat yhden käyttöliittymän kautta. 

2016 

Finnan avoimen rajapinnan ensimmäinen versio toteutettiin 2015 ja rajapinta avattiin loppukäyttäjille alkuvuodesta. Näin muut sovellukset ja palvelut voivat hakea Finna.fi:n sisältöjä rajapinnan kautta.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI toi aineistonsa hakupalveluun ja siitä lähtien Finnasta on löytynyt myös liikkuvaa kuvaa. Pari vuotta myöhemmin KAVI avasi myös oman Finna-näkymänsä Elonetin. 

Beckmann kertoo Vaski-kirjastojen mukaantulosta vuonna 2016: “Oli mahtava tunne, kun Vaski-kirjastot otti ensimmäisenä yleisten kirjastojen yhteenliittymänä Finna-verkkokirjaston käyttöön. Yhteistyö heidän kanssaan loi pohjan sille, että muut yleiset kirjastot pystyivät tulemaan helposti mukaan.”

2017 

Finna Street -palvelu avautui – sen avulla käyttäjä voi hakea historiallisia kuvia mobiililaitteen sijaintitiedon perusteella.

Museovirasto julkaisi merkittävän määrän, yli 100 000 kuvaa, hakupalvelussa.

Finnan käyttö lisääntyi jatkuvasti, joten käytettävyyden ja saavutettavuuden merkitys loppukäyttäjän kannalta alkoi korostua entistä enemmän. Loppuvuodesta valmisteltiin uutta hallintaliittymää ja Finnan ulkoasu-uudistus alkoi – molemmat valmistuivat vuonna 2018. 

2020 

Koronapandemia näkyi myös Finnassa. Arkistojen, kirjastojen ja museoiden digitaalisten aineistojen sekä palveluiden kysyntä lisääntyi. Poikkeusaikana korostui entistä enemmän luotettavan tiedon ja aineiston tarve sekä digitaalisen kulttuuriperinnön merkitys kansansivistykselle. Finnan tunnettuus kasvoi vuoden 2020 aikana, sillä myös mediaa kiinnosti digitaaliset aineistot ja kulttuuripalvelut.

Finnan eri pääkohderyhmille suunnattuja laskeutumissivuja alettiin kehittää. Niistä ensimmäisenä valmistui opetusalan ammattilaisille suunnattu sisältöosuus Finna Luokkahuone. Lisäksi avointen oppimateriaalien kirjaston aineistot julkaistiin Finnassa. 

2021 

Finnan visio vuosille 2021–2024 antoi selkeän suunnan. Vision mukaisena tavoitteena on tuoda aineistot osallistavasti ja älykkäästi yhteiskunnan käyttöön. Kantaviksi teemoiksi palveluvisiossa on määritelty tiedonsaannin ja elinikäisen oppimisen edistäminen, paras käyttökokemus ja yhä tiivistyvä yhteistyö. 

“Finnan merkittävyys kasvoi, kun lähdimme edistämään entistä enemmän elinikäistä oppimista. Työn tuloksena pystymme tarjoamaan vielä paremmin ja kattavammin tietoa elämän eri vaiheisiin”, kuvailee Beckmann. 

Kaikkien Finna-näkymien käynnit olivat kasvu-uralla. Finna.fi-palvelussa käyntimäärät kasvoivat 32 % edelliseen vuoteen verrattuna. Uusia museoita ja yleisiä kirjastoja tuli hyvää tahtia mukaan, mikä edisti kasvua ja lisäsi käyttäjämääriä. Vuoden 2021 lopussa kaikkiaan 421 organisaatiota oli tuonut aineistojaan Finnaan. 

Tutkitun tiedon ja oppimateriaalien määrä kasvoi Finnassa. Kotimaista avointa tutkimustietoa varten kehitetty laskeutumissivu avautui, kun Oikopolku tutkittuun tietoon -sisältöosuus julkaistiin vuoden 2021 lopulla. Se kokoaa Finnan tutkimusaineistojen joukosta vinkkejä ja valmiita teemahakuja kiinnostavien tiedejulkaisujen löytämiseksi sekä suurelle yleisölle että erilaisille tiedontarvitsijoille. Finnaan tuli saataville aineistoja myös kotimaisilta julkaisuarkistoilta ja korkeakoulukirjastoilta sekä Journal.fi:stä.

2022 

Finnaan tulivat mukaan ensimmäiset tutkimuslaitokset, kun Ruokavirasto ja Suomen ympäristökeskus julkaisivat aineistojaan hakupalvelussa. Tutkimuslaitosten mukaantulojen ansiosta Finnan yhteiskunnallinen merkittävyys kasvoi. Uudet aineistot täydensivät Finnan kasvavaa tutkitun tiedon tarjontaa.

2023 

Finna viettää 10-vuotisjuhliaan – mukana hakupalvelussa on jo yli 470 asiakasorganisaation aineistot!