Blog

 

Informaatiotutkimus-lehti on julkaissut YSOn käännös- ja  siltaustyötä käsittelevän katsauksen YSO: Avoin ja monikielinen perusta yhteentoimivalle sisällönkuvailulle

 

https://doi.org/10.23978/inf.68904

 

Katsauksessa avataan ontologiatyön prosesseja monikielisyyden näkökulmasta ja tarkastellaan millaisia mahdollisuuksia linkittyvät sanastot tarjoavat sisällönkuvailun automatisoinnille.

Kirjoitustyöhön ovat osallistuneet Satu Niininen ja Osma Suominen Kansalliskirjastosta sekä Susanna Nykyri Tampereen teknillisen yliopiston kirjastosta.

 

Lisätietoja YSOn käännös- ja siltauslinjauksista löytyy asiakaswikistä.

Englanninkielinen käännös: https://www.kiwi.fi/x/BAENB

LCSH-siltaus: https://www.kiwi.fi/x/04OcB

Asiasanaehdotuksia voi tehdä osoitteessa ehdotus.finto.fi . Ehdotukset ovat kaikkien nähtävissä ja kommentoitavissa ehdotusjärjestelmässä osoitteessa https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/ . Järjestelmän kautta voi halutessaan seurata ehdotusten käsittelyn etenemistä. Ehdotuksia voi selata myös Fintossa http://finto.fi/yse/fi/ .

Viimeistään perjantaina 17.11. tehdyt ehdotukset ehtivät mukaan kokouksen käsittelyyn.

Asiasanaehdotuksia voi tehdä osoitteessa ehdotus.finto.fi . Ehdotukset ovat kaikkien nähtävissä ja kommentoitavissa ehdotusjärjestelmässä osoitteessa https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/ . Järjestelmän kautta voi halutessaan seurata ehdotusten käsittelyn etenemistä. Ehdotuksia voi selata myös Fintossa http://finto.fi/yse/fi/ .

Viimeistään perjantaina 15.9. tehdyt ehdotukset ehtivät mukaan kokouksen käsittelyyn.

YSA-kokous 17.5.2017

Kokouksessa käsitellyt termiehdotukset ja muutokset löytyvät ehdotusjärjestelmästä milestonella YSA-kokous 2017-2 https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/milestone/7. Ehdotukset joita ei hyväksytty sanastoon jäävät avoimiksi termiehdotuksiksi, hyväksytyt uudet termit ja käsitellyt muutokset ovat suljettuja issueita. Huom. Issuen otsikko on alkuperäinen ehdotus, eikä se välttämättä ole sama kuin lopullinen hyväksytty termimuoto.

Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä ja sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä ovat antaneet lausuntonsa Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) käyttöönotosta kirjastojen sisällönkuvailussa. Lausunnot ovat luettavissa asiasanastojen ja ontologioiden asiakaswikistä:
Lisää tietoa YSOn käyttöönoton suunnittelusta kirjastoissa: https://www.kiwi.fi/x/GxNhB

YSO-paikat -paikkaontologia on julkaistu Fintossa.

YSO-paikat täydentää Yleisen suomalaisen ontologian YSOn yleiskäsitteistöä, mutta sitä voidaan käyttää myös itsenäisenä sanastona. YSO-paikat on kehitetty erityisesti muistiorganisaatioiden, sekä muiden ontologioita hyödyntävien tahojen kuvailutarpeita ajatellen.

YSO-paikat on kaksikielinen yleiskäyttöinen paikkakäsitteistö, joka sisältää hallinnollisiin ja muihin alueisiin, sekä luonnonmaantieteellisten paikkoihin viittaavia käsitteitä, joita on  otettu mukaan suomalaisen julkaisutuotannon sisällönkuvailutarpeiden pohjalta. Mukana on sekä nykyisiä, että historiallisia paikkoja. Käsitteet pohjautuvat rikastettuihin ja paranneltuihin Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) ja sen ruotsinkielisen vastineen Allärsin paikkakäsitteisiin.

YSO-paikat on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu  käsitteiden välisille osa-kokonaisuus-suhteille. Suomalaisten paikkojen osalta hierarkiasuhteet noudattavat Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisterin rakennetta. Osa-kokonaisuus-suhteiden lisäksi  käsitteiden välillä on assosiatiivisia suhteita.

Suomen alueella sijaitsevat paikat on linkitetty Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteriin sijainti- ym. tietojen hakua varten. Osa paikoista on lisäksi linkitetty Wikidataan. Suomen alueella sijaitsevat paikat on tyypitelty Paikannimirekisterin mukaan.

Nyt julkaistu versio on YSO-paikkojen ensimmäinen koeversio, joka voi sisältää virheitä. YSO-paikkoja on tarkoitus kehittää edelleen havaittujen puutteiden sekä saadun palautteen perusteella.

Lisätietoja: https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSO-paikat

 

Palaute ja kehittämisehdotukset:

Tietoasiantuntija Mikko Lappalainen

mikko.lappalainen@helsinki.fi

0503175502

Asiasanaehdotuksia voi tehdä ehdotusjärjestelmässä osoitteessa ehdotus.finto.fi. Muut YSAn ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät asiat voi lähettää sähköpostitse osoitteella finto-posti@helsinki.fi tai verkkosivun kautta http://finto.fi/ysa/fi/feedback.

Journal of Documentation on julkaissut YSOn käännös- ja  siltaustyötä käsittelevän artikkelin The future of metadata: open, linked, and multilingual – the YSO case.  Artikkelissa avataan ontologiatyön prosesseja ja käytännön haasteita monikielisyyden näkökulmasta. Kirjoitustyöhön ovat osallistuneet Satu Niininen ja Osma Suominen Kansalliskirjastosta sekä Susanna Nykyri Helsingin yliopiston kirjastosta. Post print -rinnakkaistallenne on saatavilla Kansalliskirjaston julkaisuarkistosta Doriasta: http://www.doria.fi/handle/10024/134927

Lisätietoja YSOn käännös- ja siltauslinjauksista löytyy asiakaswikistä.

YSA-kokous 7.3.2017

Kokouksessa käsitellyt termiehdotukset ja muutokset löytyvät ehdotusjärjestelmästä milestonella YSA-kokous 2017-1 https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/milestone/6. Ehdotukset joita ei hyväksytty sanastoon jäävät avoimiksi termiehdotuksiksi (8 kpl), hyväksytyt uudet termit ja käsitellyt muutokset ovat suljettuja issueita (142 kpl). Huom. Issuen otsikko on alkuperäinen ehdotus, eikä se välttämättä ole sama kuin lopullinen hyväksytty termimuoto.

Asiasanaehdotuksia voi tehdä osoitteessa ehdotus.finto.fi . Myös vesa-posti on edelleen käytössä, mutta toivomme ehdotuksia ensisijaisesti lomakkeella, jolloin ne ovat heti kaikkien nähtävissä ja kommentoitavissa ehdotusjärjestelmässä osoitteessa https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/ . Järjestelmän kautta voi halutessaan seurata ehdotusten käsittelyn etenemistä. Ehdotuksia voi selata myös Fintossa http://finto.fi/yse/fi/ .

Viimeistään tiistaina 2.5. tehdyt ehdotukset ehtivät mukaan kokouksen käsittelyyn.

IPTC on kansainvälinen uutistoimistojen yhteistyöelin. IPTC:n uutisaineistojen ja valokuvien kuvailuun tarkoitetuista NewsCodes-sanastoista kaksi (Scene ja Subject Code) on nyt julkaistu Fintossa, jotta niitä voi selailla ja käyttää Finton rajapintojen kautta. Erityisesti museosektorin rakenteilla oleva uusi tietojärjestelmä vaatii näitä sanastoja. IPTC on julkaissut sanastot SKOS-muodossa Creative Commonsin Nimeä-lisenssillä, mikä mahdollistaa niiden uudelleenjulkaisun Fintossa ja vapaan jatkokäytön, kunhan lähde on mainittu.

Selaa IPTC-sanastoja Fintossa: http://finto.fi/iptc/

Sanastoihin on otettu mukaan Sanomalehtien Liitto ry:n tuottamat suomennokset, jotka kattavat koko Scene-sanaston sekä suurimman osan Subject Code -sanastosta. Fintossa julkaistu IPTC NewsCodes-sanasto sisältää nämä molemmat osasanastot. Sitä voidaan tarpeen vaatiessa myöhemmin laajentaa myös muilla NewsCodes-perheen sanastoilla.

Katri Seppälä Sanastokeskuksesta on laatinut alla olevan tiedotteen JUPO-ontologian päivityksestä:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Julkisen hallinnon palveluontologian (JUPO) 1. versio valmistui JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa -suositustyön yhteydessä v. 2013. Tämän jälkeen Sanastokeskus jatkoi JUPOn kehitystyön suunnittelua Kansalliskirjaston Finto-hankkeen kanssa. Suunnittelusta siirryttiin toteutusvaiheeseen, kun Palvelutietovaranto-hanke (PTV) tilasi joulukuussa 2015 Väestörekisterikeskuksen kautta ontologian jatkokehitystyötä PTV:n tarpeisiin.

JUPOn jatkokehitysprojektiin kuului useita erilaisia vaiheita. Suurin muutoksista oli ontologiaan yhdistetyn palveluiden luokitusnäkökulman purkaminen ontologian rakenteesta ja erillisen vaikkakin JUPOn kanssa rinnakkain hyödynnettävän luokituksen muodostaminen. Luokitus laadittiin Suomi.fi-toimituksessa ja julkaistiin Finto-palvelussa nimellä Julkisten palvelujen luokitus. Siihen sisältyvät palvelujen luokitus sisällön, kohderyhmän, tuotantotavan ja tuottajatyypin mukaan sekä elämäntilanneluokitus.

Luokitusnäkökulman purkamisen jälkeen JUPOn rakennetta muokattiin niin, että se mukailee aiempaa tarkemmin YSOn rakennetta ja soveltuu siten paremmin YSO-pohjaisista ontologioista koottavan KOKO-ontologian osaksi. Rakenteen muokkauksen lisäksi yhdenmukaistettiin JUPOssa ja YSOssa suositettavia termejä niiltä osin kuin eri termien käyttöön ei ollut perusteltua syytä.

Osana jatkokehitystä myös JUPOn käsitevalikoimaa tarkistettiin ja muokattiin PTV:n tarpeita vastaavaksi. Erikoisalojen käsitteistöä otettiin mukaan esimerkiksi Kelan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ehdotusten perusteella.

Em. toimenpiteiden lisäksi JUPOssa otettiin käyttöön uusi Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) versio. Tämä työvaihe toi JUPOon isoja rakenteellisia muutoksia, jotka johtuvat YSOn ylätason rakenteiden uudistuksesta.

Vuoden 2016 aikana JUPOsta valmistui kaksi uutta versiota, joista jälkimmäinen julkaistiin Kansalliskirjaston Finto-palvelussa tammikuussa 2017.

Asiasanaehdotuksia voi tehdä osoitteessa ehdotus.finto.fi . Myös vesa-posti on edelleen käytössä, mutta toivomme ehdotuksia ensisijaisesti lomakkeella, jolloin ne ovat heti kaikkien nähtävissä ja kommentoitavissa ehdotusjärjestelmässä osoitteessa https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/ . Järjestelmän kautta voi halutessaan seurata ehdotusten käsittelyn etenemistä. Ehdotuksia voi selata myös Fintossa http://finto.fi/yse/fi/ .

Viimeistään maanantaina 20.2. tehdyt ehdotukset ehtivät mukaan kokouksen käsittelyyn.