Blog

Finto-palvelussa on julkaistu Suomalainen lajityyppi- ja muotosanasto (SLM). Sanaston on laatinut ja sitä ylläpitää Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän alainen Lajityyppi- ja muotosanastoryhmä, johon kuuluu jäseniä kirjastosektorin eri alueilta. Musiikin osalta sisällöstä vastaa Muusa-ryhmä. Sanastoa on tarkoitus käyttää, kun kuvaillaan aineiston lajityyppiä ja/tai muotoa. Sanasto on suomen- ja ruotsinkielinen ja sisältää tällä hetkellä 1155 käsitettä. Se kattaa niin tietokirjallisuuden, kaunokirjallisuuden kuin musiikinkin lajityypit ja muodot. Sanasto löytyy täältä: http://finto.fi/slm/fi/

Lajityyppi- ja muotosanaston termeissä on pyritty yhdenmukaisuuteen YSAn ja Allärsin kanssa. Aineiston aiheiden kuvailussa, silloin kun aiheena on jokin lajityyppi tai muoto, käytetään jatkossakin tarkoituksenmukaisia sanastoja kuten YSAa, Allärsia tai YSOa.

Tarkempaa tietoa Lajityyppi- ja muotosanastosta ja sen käytöstä saa ottamalla yhteyttä Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmään, jonka yhteystiedot löytyvät täältä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=59937473

Kansalliskirjaston ja Yhteinen tiedon hallinta -kärkihankkeen (YTI) asiantuntijat ovat laatineet kannanoton, jossa suositetaan vastuuhenkilön ja työryhmän nimeämistä kullekin YSOa laajentavalle erikoisontologialle. Kannanotto on julkaistu Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän suomidigi.fi:n blogissa:

https://suomidigi.fi/kannanotto-tiedon-loydettavyys-vaatii-yhteistyota/

 

YSAsta ja Allärsistä YSOn käyttöön siirtyminen on pitkään ollut puheena niin kirjastokentällä kuin laajemminkin. Finto-palvelu ja Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä järjestävät yhdessä siirtymästä koulutustilaisuuden ma 21.5. klo 9:30-12:00 otsikolla "YSAsta ja Allärsista YSOon - mikä kuvailussa muuttuu vai muuttuuko mikään?" Tilaisuus pidetään Kansalliskirjaston auditoriossa (Yliopistonkatu 1, 2. krs). Koulutuksessa aiheen kimppuun käydään aiempaa konkreettisemmin, kerrotaan lähitulevaisuuden suunnitelmista sekä valotetaan sitä, mikä kuvailijan arjessa muuttuu - vai muuttuuko mikään. Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä (Adobe Connect Pro).

Tilaisuuden aiheisiin lukeutuvat siirtymän aikataulu ja tekniset kysymykset, YSOn monikielisyys ja LCSH-linkitys, Melindassa tehtävä konversio sekä YSO-paikat-ontologia.

Koulutustilaisuuden sivut löytyvät Kansalliskirjaston asiakaswikistä: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=93194833

Lisäämme sivulle tarkan ohjelman, ilmoittautumislinkin sekä etäosallistumisohjeet lähempänä tapahtuman ajankohtaa. Tästä tiedotetaan erikseen.

Lisätiedot ja yhteydenotot: finto-posti@helsinki.fi

Yleisestä suomalaisesta ontologiasta (YSO) on julkaistu ajallisesti jäädytetty versio 2018.3.Boethius. Se on erityisesti erikoisontologioiden kehittäjille suunnattu versio YSOsta, johon ei päivitetä YSOn julkaisuversiossa näkyviä jatkuvia muutoksia. Tämä versio on optimoitu TopBraid Composer-editointityökalulla tapahtuvaa ontologiatyötä ajatellen ja poikkeaa tietomalliltaan joiltain osin YSOn Fintosta löytyvästä julkaisuversiosta. Edellinen jäädytetty versio 2017.1.Aristoteles julkaistiin vuoden 2017 alussa. Nyt julkaistu 2018.3.Boethius vastaa YSOn tilaa 1.3.2018 ja löytyy alla olevasta linkistä:

https://github.com/NatLibFi/Finto-data/tree/master/vocabularies/yso/releases/2018.3.Boethius 

Boethius sisältää seuraavia, Aristoteles-versiosta puuttuvia uudistuksia:

  • kaikki vuoden 2017 aikana YSOon lisätyt uudet käsitteet sekä olemassa oleviin käsitteisiin tehdyt muutokset
  • tietomallia on huomautusominaisuuksien osalta yhdenmukaistettu ja rikastettu: rdfs:comment-kenttää ei enää käytetä, sen sijaan käytössä ovat skos:note, skos:scopeNote sekä skos:definition
  • huomautus- ja määritelmäteksteihin on sisällytetty linkkejä toisiin käsitteisiin, ks. esim. http://finto.fi/yso/fi/page/p7061


YSOn tarkoituksena on yhdistää ja yhdenmukaistaa metatieto yli organisaatiorajojen. Ja kuten myöhäisantiikin filosofi Boëthius, jolta uusi YSO-versio lainaa nimensä, on todennut: "Ykseys on tarkalleen sama asia kuin hyvyys.”

Lisätietoja tästä versiosta: finto-posti@helsinki.fi

Asiasanaehdotuksia voi tehdä osoitteessa ehdotus.finto.fi . Ehdotukset ovat kaikkien nähtävissä ja kommentoitavissa ehdotusjärjestelmässä osoitteessa https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/ . Järjestelmän kautta voi halutessaan seurata ehdotusten käsittelyn etenemistä. Ehdotuksia voi selata myös Fintossa http://finto.fi/yse/fi/ .

Viimeistään perjantaina 20.4. tehdyt ehdotukset ehtivät mukaan kokouksen käsittelyyn.Jo FinnONTO-hankkeesta asti ontologioiden parissa työskennellyt Henri Ylikotila on siirtynyt Houston Inc.-konsulttiyrityksen palvelukseen. Finto-tiimi toivottaa Henrille antoisia hetkiä uusien haasteiden parissa!
Henriin saa jatkossa yhteyden esim. LinkedInin kautta. 

Finton uudeksi kehittämispäälliköksi on nimetty projektissa alusta asti mukana ollut Mikko Lappalainen. Projektipäällikön tehtävistä vastaavan Mikon tavoittaa helpoiten sähköpostilla: etunimi.sukunimi(a)helsinki.fi

Finto-palvelu on kokoustanut yhdessä YSO-pohjaisten ontologioiden ylläpitäjistä kootun asiantuntijaryhmän kanssa laatien lisäyksiä ja korjauksia jo olemassa oleviin, asiakaswikissä julkaistuihin YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjauksiin. Ehdotetut lisäykset hyväksyttiin Finto-palvelun laajennetun projektiryhmän kokouksessa 31.1.2018. Uudistettu kehityslinjausdokumentti löytyy täältä: https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSO-pohjaisten+ontologioiden+yhteiset+kehityslinjaukset

Tässä vielä tiivistettynä dokumenttiin tehdyt lisäykset:

  • Termien yksikkö/monikko-muodon valinnassa noudatetaan tästedes tesaurusstandardeja.
  •  Kun samasta termistä on sekä yksikkö- että monikkomuotoinen käsite ontologiassa, lisätään käsitteille tästedes sulkutarkenteet, mikäli ne selventävät käsitteiden eroa.
  • Dokumenttiin lisättiin termin muuttumista koskevat linjaukset.
  • Dokumenttiin lisättiin assosiatiivisia suhteita koskevat linjaukset.
  • Dokumenttiin lisättiin ekvivalenssisuhteita koskevat linjaukset.

Laajennetun projektiryhmän kokouksessa päätettiin myös, että jatkossa ontologiaylläpitäjien asiantuntijaryhmä (niin kutsuttu pienryhmä) on päätösvaltainen YSO-pohjaisten ontologioiden kehityslinjausten suhteen eli sen tekemiä päätöksia ei tästedes tarvitse viedä hyväksyttäväksi laajemmalle forumille.

Finton asiakaswikiin on lisätty laajennetun projektiryhmän kokouksen muistio, joka sisältää myös esityskalvot.2018-01-31 Finto-projektin Laajennetun projektiryhmän kokous

Koneluettavien ja monikielisten ontologioiden käyttöönotto kirjastojen sisällönkuvailussa etenee. Asiasanastoista (YSA, Allärs) ontologioihin siirtymästä on julkaistu yksityiskohtaisempi projektisuunnitelma ja kevään aikana muodostetaan organisaatiorajat ylittävä työryhmä suunnittelemaan siirtymään liittyviä kirjastodatan muunnoksia.

Vuoden 2018 keskeisimmät tavoitteet ovat tarkan konversiosuunnitelma laadinta, YSOn käytön mahdollistaminen MARC21-formaatissa Melinda-yhteisluettelossa ja kuvailijoiden YSO-käyttökoulutus. Bibliografisen datan Melinda-konversiot on suunniteltu toteutettaviksi kesällä 2019.

Jarmo Saarikko ja Alex Kourijoki ovat aloittaneet uusina asiantuntijoina työskentelemään siirtymän parissa. Jarmon ja Alexin tavoitat sähköpostilla: etunimi.sukunimi(a)helsinki.fi

Lisätietoja etenemisestä siirtymän kotisivustolta sekä sähköpostilla finto-posti@helsinki.fi

Asiasanaehdotuksia voi tehdä osoitteessa ehdotus.finto.fi . Ehdotukset ovat kaikkien nähtävissä ja kommentoitavissa ehdotusjärjestelmässä osoitteessa https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/ . Järjestelmän kautta voi halutessaan seurata ehdotusten käsittelyn etenemistä. Ehdotuksia voi selata myös Fintossa http://finto.fi/yse/fi/ .

Viimeistään keskiviikkona 28.2. tehdyt ehdotukset ehtivät mukaan kokouksen käsittelyyn.

 

Syksyllä 2017 kokouksissa käsitellyt termiehdotukset ja muutokset löytyvät ehdotusjärjestelmästä milestonella YSA-kokous 2017-4 https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/milestone/9 ja YSA-kokous 2017-5 https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/milestone/11. Ehdotukset joita ei hyväksytty sanastoon jäävät avoimiksi termiehdotuksiksi, hyväksytyt uudet termit ja käsitellyt muutokset ovat suljettuja issueita. Huom. Issuen otsikko on alkuperäinen ehdotus, eikä se välttämättä ole sama kuin lopullinen hyväksytty termimuoto.

 

Informaatiotutkimus-lehti on julkaissut YSOn käännös- ja  siltaustyötä käsittelevän katsauksen YSO: Avoin ja monikielinen perusta yhteentoimivalle sisällönkuvailulle

 

https://doi.org/10.23978/inf.68904

 

Katsauksessa avataan ontologiatyön prosesseja monikielisyyden näkökulmasta ja tarkastellaan millaisia mahdollisuuksia linkittyvät sanastot tarjoavat sisällönkuvailun automatisoinnille.

Kirjoitustyöhön ovat osallistuneet Satu Niininen ja Osma Suominen Kansalliskirjastosta sekä Susanna Nykyri Tampereen teknillisen yliopiston kirjastosta.

 

Lisätietoja YSOn käännös- ja siltauslinjauksista löytyy asiakaswikistä.

Englanninkielinen käännös: https://www.kiwi.fi/x/BAENB

LCSH-siltaus: https://www.kiwi.fi/x/04OcB

Asiasanaehdotuksia voi tehdä osoitteessa ehdotus.finto.fi . Ehdotukset ovat kaikkien nähtävissä ja kommentoitavissa ehdotusjärjestelmässä osoitteessa https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/ . Järjestelmän kautta voi halutessaan seurata ehdotusten käsittelyn etenemistä. Ehdotuksia voi selata myös Fintossa http://finto.fi/yse/fi/ .

Viimeistään perjantaina 17.11. tehdyt ehdotukset ehtivät mukaan kokouksen käsittelyyn.

Asiasanaehdotuksia voi tehdä osoitteessa ehdotus.finto.fi . Ehdotukset ovat kaikkien nähtävissä ja kommentoitavissa ehdotusjärjestelmässä osoitteessa https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/ . Järjestelmän kautta voi halutessaan seurata ehdotusten käsittelyn etenemistä. Ehdotuksia voi selata myös Fintossa http://finto.fi/yse/fi/ .

Viimeistään perjantaina 15.9. tehdyt ehdotukset ehtivät mukaan kokouksen käsittelyyn.

Kokouksessa käsitellyt termiehdotukset ja muutokset löytyvät ehdotusjärjestelmästä milestonella YSA-kokous 2017-2 https://github.com/Finto-ehdotus/YSE/milestone/7. Ehdotukset joita ei hyväksytty sanastoon jäävät avoimiksi termiehdotuksiksi, hyväksytyt uudet termit ja käsitellyt muutokset ovat suljettuja issueita. Huom. Issuen otsikko on alkuperäinen ehdotus, eikä se välttämättä ole sama kuin lopullinen hyväksytty termimuoto.

Kuvailustandardien kansallinen kehittämisryhmä ja sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä ovat antaneet lausuntonsa Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) käyttöönotosta kirjastojen sisällönkuvailussa. Lausunnot ovat luettavissa asiasanastojen ja ontologioiden asiakaswikistä:
Lisää tietoa YSOn käyttöönoton suunnittelusta kirjastoissa: https://www.kiwi.fi/x/GxNhB

YSO-paikat -paikkaontologia on julkaistu Fintossa.

YSO-paikat täydentää Yleisen suomalaisen ontologian YSOn yleiskäsitteistöä, mutta sitä voidaan käyttää myös itsenäisenä sanastona. YSO-paikat on kehitetty erityisesti muistiorganisaatioiden, sekä muiden ontologioita hyödyntävien tahojen kuvailutarpeita ajatellen.

YSO-paikat on kaksikielinen yleiskäyttöinen paikkakäsitteistö, joka sisältää hallinnollisiin ja muihin alueisiin, sekä luonnonmaantieteellisten paikkoihin viittaavia käsitteitä, joita on  otettu mukaan suomalaisen julkaisutuotannon sisällönkuvailutarpeiden pohjalta. Mukana on sekä nykyisiä, että historiallisia paikkoja. Käsitteet pohjautuvat rikastettuihin ja paranneltuihin Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) ja sen ruotsinkielisen vastineen Allärsin paikkakäsitteisiin.

YSO-paikat on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu  käsitteiden välisille osa-kokonaisuus-suhteille. Suomalaisten paikkojen osalta hierarkiasuhteet noudattavat Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisterin rakennetta. Osa-kokonaisuus-suhteiden lisäksi  käsitteiden välillä on assosiatiivisia suhteita.

Suomen alueella sijaitsevat paikat on linkitetty Maanmittauslaitoksen Paikannimirekisteriin sijainti- ym. tietojen hakua varten. Osa paikoista on lisäksi linkitetty Wikidataan. Suomen alueella sijaitsevat paikat on tyypitelty Paikannimirekisterin mukaan.

Nyt julkaistu versio on YSO-paikkojen ensimmäinen koeversio, joka voi sisältää virheitä. YSO-paikkoja on tarkoitus kehittää edelleen havaittujen puutteiden sekä saadun palautteen perusteella.

Lisätietoja: https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSO-paikat

 

Palaute ja kehittämisehdotukset:

Tietoasiantuntija Mikko Lappalainen

mikko.lappalainen@helsinki.fi

0503175502