Aika: torstai 6.9.2018 klo 13.00–16.00

Paikka: Kansalliskirjasto, Leipätehdas, Kaikukatu 4, 5. krs, kokoushuone Kaneli (V520)

Osallistujat: (Päivitetään ilmoitusten mukaan varsinainen osallistuja, nyt tiedoksi osallistujille henkilökohtainen varajäsen)

 • puheenjohtaja: kirjastonjohtaja Jarmo Saarti, Itä-Suomen yliopiston kirjasto ( varalla kirjastonjohtaja Ulla Nygrén, Turun yliopiston kirjasto)
 • Konsortioryhmän varapuheenjohtaja: päällikkö Matti Sarmela, Valtakunnallinen kehittämisyksikkö, Helsingin kaupunginkirjasto (varalla erityissuunnittelija Aija Laine, Valtakunnallinen kehittämisyksikkö, Helsingin kaupunginkirjasto )
 • informaatikko Päivi Ylitalo-Kallio, Metropolian kirjasto - etäyhteydellä (varalla informaatikko Hanna Saario, Diakonia-ammattikorkeakoulun kirjasto)
 • tietopalvelupäällikkö Sari Palén, Tilastokeskus (varalla yksikön päällikkö Outi Örn, Valtioneuvoston tietotuki- ja julkaisuyksikkö )
 • palvelujohtaja Johanna Lilja, Kansalliskirjasto - estynyt (varalla kirjastonhoitaja Irma Reijonen, Kansalliskirjasto - estynyt)
 • johtaja Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut
 • ylitarkastaja Miia Herrala, Kansallisarkisto (varalla kehittämispäällikkö Tomi Ahoranta, Kansallisarkisto)
 • apulaisjohtaja Mikko Kuutti - estynyt, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (varalla arkistonhoitaja Tommi Partanen, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti)
 • arkistonjohtaja Outi Hupaniittu, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto- estynyt (varalla arkistonjohtaja Juha Henriksson, Musiikkiarkisto) 

 • yli-intendentti Ismo Malinen, Museovirasto  (varalla yli-intendentti Sanna Teittinen, Kansallismuseo  )

 • arkisto- ja kirjastopäällikkö Hanna-Leena Paloposki, Kansallisgalleria (varalla amanuenssi Siina Hälikkä, Kansallisgalleria)

 • tutkija Tuomas Myrén, Helsingin kaupunginmuseo (varalla kokoelmapäällikkö Leena Paaskoski, Lusto - Suomen Metsämuseo)

 • ylitarkastaja Tapani Sainio, Opetus- ja kulttuuriministeriö (varalla kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen, Opetus- ja kulttuuriministeriö)
 • arkistopäällikkö Elina Selkälä, Yle arkisto - estynyt (varalla kehityspäällikkö Lauri Saarikoski, Yle arkisto)
 • tutkija Jessica Parland-von Essen, Open Science -työryhmä / Open Knowledge Finland (varalla puheenjohtaja Susanna Ånäs, Open Knowledge Finland)
 • toiminnanjohtaja Sonja Hernesniemi, Mediakasvatusseura - estynyt (varalla suunnittelija Emmi Huhtanen, Mediakasvatusseura - estynyt)

Kutsutut asiantuntijat:

 • OTK, VT Seija Vartiainen, PricewaterhouseCoopers Oy 
 • palvelusuunnittelija Susanna Eklund, Kansalliskirjasto
 • palvelupäällikkö Heli Kautonen, Kansalliskirjasto
 • johtava käytettävyyssuunnittelija Riitta Peltonen, Kansallliskirjasto
 • kehittämispäällikkö Erkki Tolonen, Kansalliskirjasto
 • palvelusuunnittelija Maria Virtanen, Kansalliskirjasto
 • suunnittelija Anne Järvinen, Kansalliskirjasto (sihteeri)


WLAN-tunnukset:

Käyttäjätunnus: hupnet101671  

Salasana:    juhana8=perus


ASIALISTA

1.  Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja asialistan hyväksyminen

Esitys
Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat ja hyväksytään asialista. Todetaan työkokouksen muistio .

2. Kesäkuun strategiatyöpajan tulokset ja johtopäätökset

Esittely
Heli Kautonen esittelee Finna-konsortioryhmän kesäkuun strategiatyöpajan antia.
Liite 1: Finna-konsortioryhmän 19.6.2018 työpajan tulokset

Esitys 
Hyväksytään johtopäätösten mukaiset linjaukset ohjaamaan Finnan strategian toteuttamista 2019-2020.

3. Finnan tilannekatsaus

Esittely
Erkki Tolonen esittelee Finnan tilannekatsauksen, myös tietosuojauudistus Finnan kannalta.

Liite 2: Finna tilannekatsaus

Esitys
Tiedoksi.

4. Finnan palautteen hallinta

Esittely
Erkki Tolonen esittelee Finnan palautteen hallintaa tällä hetkellä.
Liite 3: Finnan palautteen hallinta

Esitys
Konsortioryhmän jäsenet keräävät tietoa seuraavaan kokoukseen mennessä oman sektorinsa tai toimialansa näkökulmasta, millaista palautetta Finnasta kerätään tällä hetkellä.

Jaloittelutauko 10 minuuttia

5. Finnan palvelusopimuksen uudistaminen

Esittely
Maria Virtanen ja Heli Kautonen esittelevät Finnan palvelusopimuksen uudistamista.
Liite 4: Esitys Finnan palvelusopimus uudistuu
Liite 5: Finnan palvelusopimusLiite 6: Finnan palvelusopimuksen LIITE 1: Finnan palvelusopimuksen liitteet
Liite 7: Finnan palvelusopimuksen LIITE 2: TietosuojaLiite 8: Finnan palvelusopimuksen LIITE 3: Palvelun kuvaus ja palvelutasoLiite 9: Finnan palvelusopimuksen LIITE 4: Vapaasti käytettävissä oleva metatietoLiite 10: Finnan palvelusopimuksen LIITE 5: LinkityspalveluLiite 11: Finnan palvelusopimuksen LIITE 6: Keskitetty indeksi
Esitys
Keskustellaan ja hyväksytään palvelusopimusluonnos liitteineen lähetettäväksi konsortion jäsenille kommenttikierrokselle.


6.  OKM:n ulkopuolisten liittymismallin tilannekatsaus

Esittely
Susanna Eklund esittelee OKM:n ulkopuolisten organisaatioiden liittymismallin tilanteen.
Liite 12: OKM:n ulkopuolisten liittymismallin tilanne 

Esitys
Keskustellaan.

7. Tiedotusasiat

  • Syksyn Finnan sektoritapaamiset
   • 13.9. Missä mennään -webinaari, jossa kaikille Finnan sektoreille yhteisiiä asioita
   • 3.10. Arkistot  
   • 4.10. Korkeakoulukirjastot 
   • 4.12. Missä mennään -webinaari, jossa kaikille Finnan sektoreille yhteisiiä asioita
  • Finna-koulutukset
   • 21.11. Aineistotyyppityöpaja
   • 21.11. Saavutettavuus-webinaari
     
   • 22.11. Finnan peruskoulutus
   • 23.11. Finnan hallintaliittymän koulutus 
   • 28.11. Finnan hallintaliittymän syventävä koulutus 

   Muut syksyn Finna-tapahtumat
   • 1.11. Finnan viestintä- ja markkinointityöpaja
   •  13.12. Finna-päivä

8. Muut asiat 

 Seuraava kokous: perjantai 16.11.2018 klo 10-13. Vuosikellossa käsiteltäviä aiheita: Vuosikello 2018
 

9. Kokouksen päättäminen

 • No labels