You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 42 Next »

Logo, taustakuva, taustaväri ja favicon-ikoni

Siirry "Ulkoasu" -välilehdelle. Vaihda logo valitsemalla Lisää uusi logokuva... tai taustaväri valitsemalla pieni neliö-ikoni kuvan alla. Valitsemalla Lisää uusi taustakuva... voit myös lisätä taustakuvan, joka näytetään taustavärin sijaan logon alla. Favicon-ikoni näytetään selaimesta riippuen esimerkiksi osoitepalkissa tai kirjanmerkkien yhteydessä. 

Kuvien tallennuksessa kannattaa huomioida seuraavat seikat:

 • Logot ja taustakuva kannattaa muuntaa sopivan kokoisiksi ennen lähettämistä. Hallintalittymä ei muuta niiden kokoja. 
 • Tallenna taustakuva joko jpg tai png -muotoon. Mikäli kuva on valokuvamainen, jpg-muoto pakkaantuu yleensä pienemmäksi. Hallintaliittymä ei muuta taustakuvan formaattia.
  Huom! Taustakuva ei kuvan aiheen ja mittasuhteiden vaihdellessa aina rajaudu toivotulla tavalla pienemmillä näytöillä kuten mobiililaitteilla. Kuvan skaalausta tai asemointia voi tällöin muuttaa lisäämällä sille omia ulkoasumäärittelyitä.
 • Hallintaliittymä tallentaa logot png-muotoisina. 
 • Faviconiksi kannattaa valita ikoni, joka toimii 10 x 10 pikselin kokoisena. Hallintaliittymä pienentää lähetetyn faviconin tarvittaessa.


Oman logokuvan voi muokata Finnan graafisen ohjeistuksen mukaisten mallien avulla.  

Kieliasetukset

Kieliversioiden ja oletuskielen valinta

Näkymässä käytettävät kieliversiot määritellään Näkymän tiedot -välilehden kohdassa Käyttöliittymän kieli:

Oletuskieli määrittää minkä kielisenä näkymän käyttöliittymän tekstit näytetään. Käyttäjä voi halutessaan vaihtaa kieltä yläreunan navigointipalkin linkeistä. Voit muokata tekstien käännöksiä tiedostonhallinnan kautta.

Kielikäännökset

Näkymän käyttöliittymän tekstisisältö on tallennettu erillisiin kielikäännöstiedostoihin, joita muokataan "Kielikäännökset" -välilehdelllä:

Ensimmäisessa palstassa on tekstin koodi ja seuraavissa käännökset näkymän eri kielillä. Muokatut tai uudet tekstit näytetään vihreällä. Käännöksiä muokataan valitsemalla koodin vieressä oleva muokkauspainike ():

Kielikäännökset, joiden koodi päättyy '_html' voivat sisältää HTML-koodia. Koodissa tulee käyttää yksinkertaisia lainausmerkkejä (heittomerkkejä) tavallisten lainausmerkkien sijaan. Esimerkiksi linkin HTML-koodi merkitään: 

<a href='http://www.finna.fi'>Linkki</a>

Toiset käännökset sisältävät muuttujia, jotka korvataan sopivalla sisällöllä ennen tekstin näyttämistä. Esimerkiksi seuraavassa käännöksessä "%%date%%" korvataan lähimmällä eräpäivällä:

closest_due_date = "Lähin eräpäivä %%date%%"

Muuttujat on sijoitettu "%%" merkkien sisään ja nämä tulee jättää paikoilleen käännöstä muokattaessa. 

Muokatun käännöksen voi myös palauttaa alkuperäiseen tilaansa klikkaamalla "palauta alkuperäinen käännös".

Käännöksen voi jättää tyhjäksi syöttämällä kenttään "###". 

Listalle voi myös lisätä uuden käännöksen valitsemalla Lisää uusi käännös. Yksi tapa helpottaa lisättyjen käännösten nopeaa löytämistä ja hahmottamista listalta on käyttää näiden koodissa yhteistä etuliitettä esim. "custom_" tai jotain toista omiin käytäntöihin soveltuvaa yhdistävää nimitystä.

Muokatut käännökset tallennetaan näkymän muiden asetusten tapaan klikkaamalla Tallenna. Tallennuksen jälkeen uudet käännökset ovat käytettävissä myös sivupohjissa ({translate text="<koodi>"}).

Selaimen Etsi-toiminto helpottaa muokattavan koodin löytämistä käännöslistauksesta.

Etusivun tekstit

Etusivun tekstit löytyvät kielikäännösten listauksesta koodeilla site_header_slogan ja  site_header_slogan_small  (logon alapuolella). Jos haluat jättää tekstin pois, syötä käännökseksi "###".

Kielikäännösten päivittäminen usean näkymän välillä

Mikäli on tarpeen käyttää samoja muokattuja kielikäännöksiä useassa näkymässä saman organisaation sisällä (esimerkiksi yhteiskirjastojen useat näkymät), tämä onnistuu asettamalla näkymälle ns. ylänäkymä, jonka käännökset kopioidaan alinäkymiin seuraavasti: 

 • Ylänäkymän paikalliset käännökset kopioidaan alinäkymiin näkymän tallennuksen yhteydessä tai kun näkymän ylänäkymää vaihdetaan. 
 • Ylänäkymästä kopioitava käännös ei ylikirjoita alinäkymän paikallista käännöstä.
 • Ylänäkymästä kopioituja käännöksiä ei voi poistaa alinäkymästä, mutta niitä voi muokata paikallisesti.
 • Jos käännös poistetaan ylänäkymästä, käännös jää alinäkymään ja käyttäytyy kuten paikallinen käännös. Käännöksen voi tämän jälkeen poistaa alinäkymästä normaaliin tapaan.
 • Alinäkymään voi luoda uusia paikallisia käännöksiä, eivätkä nämä vaikuta ylänäkymään.

Oletuksena näkymällä ei ole ylänäkymää. Ylänäkymä asetetaan Näkymän tiedot -välilehdellä:

Näkymähierarkia on rajattu: näkymällä voi olla yksi ylänäkymä, tai yksi tai useampia alinäkymiä.

Hakutulossivu

Hakutulosten esittäminen

Hakutulokset voidaan esittää listan (Tiedot ja kuvat) lisäksi kuvagalleriana tai tiivistettynä listana. Kuvagalleriassa painotetaan tietueiden esikatselukuvia ja se soveltuu hyvin käytettäväksi mikäli näkymän aineistoissa on paljon esimerkiksi valokuvia tai kirjojen kansikuvia. Tiivistetyssä listassa ruudulle mahtuu kerrallaan näkyviin tavallista listaa enemmän hakutuloksia. 

Näkymän käytössä olevat hakutulosnäkymät valitaan "Ulkoasu" -välilehden kohdassa "Hakutulokset". Mikäli käyttäjä ei ole vaihtanut tulosten esitystapaa, käytetään oletusta.

 • Lista:

 • Kuvagalleria:

   
 • Tiivistetty lista:

   

Fasettilistauksen sijainti

Hakutuloksen rajaamiseen käytettävät fasetit (Sijainti, aineistotyyppi, jne) näytetään oletuksena tulosten oikealla puolelle. Fasetit voidaan myös näyttää hakutuloslistan vasemmalla puolella:

Siirry "Ulkoasu" -välilehdelle ja valitse haluamasi puoli "Fasettilistaus"-kohdassa.

Hakutulosten ja tietuenäytön kentät

Tietueen yhteydessä näytettäviä kenttiä voi kätkeä seuraavasti:

Poista "Ulkoasu" -välilehden kohdasta "Hakutulosten kentät" (hakutulos) tai "Tietuenäytön kentät" (tietue) ne kentät, jotka haluat pois näkyvistä.


Kuvakarusellin tai uutissyötteen lisääminen

Näkymään voi näyttää RSS-muotoista sisältöä. Sisältö voidaan esittää kuvakarusellissa, uutislistauksessa tai sisältösivulla. 

Kuvakaruselli

Kuvakaruselli on vaaka- tai pystymuotoinen lista, jossa näytetään joukko kuvia. Kuvan kohdalla voi näyttää otsikon ja sisältötekstiä. Kuvat otetaan syötteestä; jos syötteen elementissä on useampi kuin yksi kuva, käytetään aina elementin ensimmäistä kuvaa.

Uutislistaus

Uutislistaus on linkkilista on syötteen elementtien otsikoista. Elementin kohdalla voidaan näyttää myös kuva ja sisältötekstiä.

Konfigurointi

RSS-syötekomponentit löytyvät Muut asetukset -välilehdeltä. 

Listassa oletuksena olevat komponentit näytetään suomenkielisellä etusivulla:

Komponentin näkyvyyttä säädellään valintaruudulla (ennen nimeä). Komponentin asetuksia pääsee muokkaamaan klikkaamalla kynä-ikonia:

 • Nimi määriitää komponentin koodin, jota käytetään kun komponentti lisätään sivupohjaan ja kun RSS-syötteen artikkeli näytetään Finnan sisältösivulla. Sivupohjaan sijoitettava HTML-upotuskoodi löytyy asetusikkunan lopusta: ( <?= $this->feed('<nimi>'); ?> ).
 • Tyyppi-pudostusvalikosta valitaan kuvakaruselli (vaaka- tai pystymuotoinen) tai lista.
 • URL-kenttiin syötetään RSS-syötteen absoluuttinen osoite tai klikataan kentän vieressä olevaa kansio-ikonia ja valitaan näkymän paikallinen tiedosto. Kaikille kielille yhteinen URL syötetään kenttään URL(*), kielikohtaiset tämän alle. Älä käytä osoitteena finna-test.fi -osoitetta, vaan paikallisen tiedoston nimeä (esim. themes/custom/templates/rss/uusimmat.rss).
 • Näytettävät elementit ovat valittavissa.
 • Otsikko-kenttä käytetäänkö RSS-syötteestä löytyvää otsikkoa vai näkymän kielikäännöstä. Käännösavain syötetään muiden käännösten tapaan.
 • Näytä sisältö -kohta määrittää missä RSS-elementin sisältö näytetään käyttäjän tätä klikattua. Oletuksena käyttäjä ohjataan alkuperäiselle sivulle. Jos RSS-syötteessä on mukana elementin koko HTML-sisältö (content:encoded elementti), sisältö voidaan näyttää organisaationäkymän omalla sisältösivulla tai modaali-ikkunassa.
  Kun artikkeli näytetään sisältösivulla, sivun osoitteessa käytetään RSS-komponentin nimeä ja näytettävän artikkelin tunnistetta (ensisijassa item > guid), esimerkiksi: http://finna-dev-fe.csc.fi/edge2/FeedContent/news2/https%253A%252F%252Fblog.vaskikirjastot.fi%252F%253Fp%253D7947
  RSS-komponentin nimeä valitessa kannattaa siis huomioida, että se näkyy RSS-sisältösivujen osoitteissa.
  Sisältösivun osoite toimii niin kauan kun linkitetty artikkeli löytyy RSS-syötteestä, mikä taas riipppuu siitä kuinka usein syöte päivittyy ja kuinka monta artikkelia syöte voi maksimissaan sisältää.
  Alkuperäisen sivun ja organisaatiosivun valinnoissa voi lisäksi valita avataanko linkki uuteen selainikkunaan. • RSS-syötteen linkeistä voidaan näyttää kaikki tai vain haluttu lukumäärä (alkaen viimeiseksi julkaistusta).
 • Kuvakarusellin lisäasetukset:
  • Korkeus määrittää komponentin korkeuden pikeleissä.
  • Ruudulla kerrallaan näkyvien kuvien lukumäärät määritellään erikseen eri päätelaitteille. Voit testata asetuksia muuttamalla selainikkunan leveyttä.
  • Linkkiteksti määrittää käännösavaimen, jonka teksti näytetään kun käyttäjä vie hiiren kursorin kuvan päälle tai klikkaa kuvaa kerran (kosketusnäytöllä). Linkkitekstin sijainti määritetään kohdassa Tietueen otsikko.
  • Automaattinen sivunvaihto määrittää viiveen, minkä jälkeen karuselli vaihtaa sivua. Viive syötetään millisekunneissa (esimerkiksi syöttämällä viiveeksi 5000, sivu vaihtuu viiden sekunnin kuluttua).
 • Listan lisäasetukset:
  • Näytä lisää linkki -valinta määrittää näytetäänkö listan jälkeen linkki syötteen alkuperäiselle sivulle.

 

Asetusten säätämisen jälkeen RSS-komponentti tulee lisäksi lisätä johonkin sivuphjaan. Tarvittava PHP-koodi löytyy asetusten jälkeen kohdasta "Kopioi sivupohjaan" (ks. esimerkki tiedostosta themes/finna/templates/search/home/home-2.phtml).

RSS-syötekomponentin käyttäminen ilman taustajärjestelmää

Mikäli valmista RSS-syötettä ei ole saatavissa, voi syötteen tallentaa näkymään paikalliseksi tiedostoksi. Esimerkissä syötteen käyttämä kuva noudetaan näkymän custom-teeman images-hakemistosta:

<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Karusellin otsikko</title>
	<link>https://finna.fi</link>
	<language>fi-fi</language>
	<item>
		<title>E-kirjoja Ellibs-palvelussa</title>
		<link>https://www.ellibslibrary.com/vaski</link>
		<description>Ellibs-kokoelmasta suurin osa on...</description>
    <enclosure url='/themes/custom/images/Ellibs_karuselli.png' length="" type="image/jpeg"/>
  </item>
</channel>
</rss>

RSS-syötteen voi tallentaa esimerkiksi tiedostoon themes/custom/templates/rss/karuselli.rss ja käyttää paikallista tiedostoa komponentin URL-kentässä. Älä käytä osoitteena finna-test.fi -osoitetta, vaan paikallisen tiedoston nimeä (esim. themes/custom/templates/rss/uusimmat.rss).

Jos syötteen sisältö näytetään organisaationäkymän sisältösivulla tai modaali-ikkunassa (ks. linkTo-parametri alla), tulee syötteen jokaiselle elementille määritellä "content:encoded" elementti, mihin sijoitetaan otsikkoa lukuun ottamatta elementin sisältö kokonaisuudessaan. content:encoded voi sisältää HTML-muotoiluja (otsikkoja, lihavointeja, linkkejä, kuvia jne):

<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Karusellin otsikko</title>
	<link>https://finna.fi</link>
	<language>fi-fi</language>
	<item>
		<title>E-kirjoja Ellibs-palvelussa</title>
		<link>https://www.ellibslibrary.com/vaski</link>
		<description>Ellibs-kokoelmasta suurin osa on...</description>
    <enclosure url='/themes/custom/images/Ellibs_karuselli.png' length="" type="image/jpeg"/>
		<content:encoded><![CDATA[<h3>Otsikko</h3><p>Kansalliskirjastossa on satoja 1400-1600-luvuilla painettuja kirjoja, joiden sidoksessa on käytetty keskiaikaisten käsikirjoitusten osia. Joukossa on huomattavan vanhoja fragmentteja, kuten saimme huomata lokakuussa 2015.</p>
		<img src="themes/custom/images/feed/feed.jpg" alt="Selkä_vain fragu" width="300" height="268" /> <p>Kansalliskirjastossa on satoja 1400-1600-luvuilla painettuja kirjoja, joiden sidoksessa on käytetty keskiaikaisten käsikirjoitusten osia. Joukossa on huomattavan vanhoja fragmentteja, kuten saimme huomata lokakuussa 2015.</p>]]></content:encoded>
  </item>
</channel>
</rss>

RSS-syötteen elementin HTML-sisällön suodatus

Organisaationäkymän sisältösivulla tai modaali-ikkunassa näytettävän artikkelin sisällöstä voidaan suodattaa pois ei-halutut osat käyttämällä säännöllisiä lausekkeita. Säännölliset lausekkeet lisätään taulukkoon htmlContentSearch ja korvaavat merkkijonot samassa järjestyksessä taulukkoon htmlContentReplace.

Esimerkki: poistetaan artikkelissa esiintyvä linkki, joka voidaan tunnistaa rel-attribuutin mukaan: 

htmlContentSearch[] = '<a rel="nofollow".*?<\/a>'
htmlContentReplace[] = ''

Karusellin kuvien koot ja täytepalkit

Seuraavat asiat on hyödyllistä ymmärtää, kun haluaa siisitiä karusellin ulkoasun: esimerkiksi eroon kuvaa ympäröivistä, värillisistä täytepalkeista.

Karusellissa kuvaa ympäröi laatikko, josta näkyy vasenta ja oikeaa reunaa, jos kuva on korkea ja kapea. Jos kuva on mittasuhteiltaan kapeampi kuin laatikko, karusellikomponentti (Slick) lisää laatikon oikealle ja vasemmalle puolelle täytepalkit. Jos kuva on mittasuhteiltaan leveämpi kuin laatikko, kuvaa leikataan oikealta ja vasemmalta.

Kuvaa ympäröivän laatikon leveys määrittyy karusellikomponentin koko karusellille sopivaksi katsomansa leveyden mukaan. Karusellin leveys ei siis määrity kuvien leveyden mukaan, vaan kuvien leveydet karusellilla käytössä olevan tilan leveyden mukaan.

Koska Finna käyttää salattua https-yhteyttä, tulee myös karusellissa näytettävät kuvat noutaa käyttäen https-yhteyttä. Muussa tapauksessa www-selain saattaa varoittaa käyttäjää suojaamattomasta yhteydestä.

Ylävalikko

Ylävalikon rakenne määritellään Muut asetukset -välilehden kohdassa Navigointivalikko.

Listalla esitetään valikkoelementit ja näihin kuuluvat linkit, jotka näytetään kun valikko avataan. Elementtien järjestystä voi muokata raahaamalla elementin haluttuun kohtaan listalla. Ylävalikkoon voi lisätä uuden valikkoelementin klikkaamalla listan lopussa olevaa "Lisää valikkoelementti" nappia.  Finnan navigointivalikon oletuselementit voi asettaa piiloon tai esille elementin kohdalla olevasta valintaruudusta. Itse lisätyt elementit voi poistaa klikkaamalla elementin kohdalla olevaa punaista ruksia.

Valikkoelementtien ja linkkien asetuksia muokataan kynä-ikonia klikkaamalla. Valikkoelementin asetuksissa määritetään käännöskoodi ja valikon otsikko näkymän käyttämille kieliversioille:

Linkin asetuksissa määritetään käännöskoodi, nimi ja valinnainen kuvaus, linkin toiminto, avataanko toiminto uudelle välilehdelle ja missä kieliversioissa linkki näytetään.

Toiminto on jokin seuraavista:

 • Sisältösivu: avaa valitun sisältösivun. Kansio-ikonia klikkaamalla näyteään lista, joka sisältää Finnan sisältösivut ja näkymän omat sisältösivut hakemistosta themes/custom/templates/content.
 • URL: avaa www-osoitteen
 • Toiminto: organisaationäkymän toiminto, esimerkiksi:
  • Näkymän etusivu: search-home
  • Tarkennettu haku: advanced-search
  • Selailunäkymä: browse-home
   jne

Linkille voi määritellä kielikohtaisen toiminnon valitsemalla pois "Käytä samaa toimintoa muilla kielillä" ja määrittämällä toiminnot kaikille kielille.

Ylävalikon asetukset eivät koske palaute-toimintoa, kielivalintoja eivätkä kirjautumislinkkiä. Palautelomakelinkki on mahdollista poistaa osiossa config.ini:n [Feedback] asetuksella tab_enabled = false. Kielivalinnat näytetään näkymään valittujen kieliversioiden mukaan.

Kontekstuaaliset ohjeet

Näkymässä on mahdollista näyttää ohjeikoneita, joita klikkaamalla avataan aiheeseen liittyä ohje puhekuplaan. Ohjeikoneiden paikat on ennalta määritelty näkymän sivupohjissa, mutta ohjeiden sisältö on vapaasti määriteltävissä.

Ohjeet laitetaan päälle päivittämällä ohjeen sisältö muiden käännösten tapaan:

Ohjeen käännösSijainti käyttöliittymässä
tooltip_facet_html
Fasetit hakutuloksissa 
tooltip_local_search_html
Paikallinen haku, hakukentän yhteydessä
tooltip_pci_search_html
PCI-haku, hakukentän yhteydessä
tooltip_eds_search_html
EDS-haku, hakukentän yhteydessä
tooltip_summon_search_html
Summon-haku, hakukentän yhteydessä
tooltip_local_advanced_html
Paikallinen tarkennettu haku, otsikkopalkki
tooltip_pci_advanced_html
Tarkennettu PCI-haku, otsikkopalkki
tooltip_myaccount_html
Oma tili, otsikkopalkki
tooltip_tabs_local_html
Paikallisen indeksin välilehti
tooltip_tabs_pci_html
PCI välilehti
tooltip_tabs_combined_html
Jaetun hakutuloksen välilehti

Mikäli ohjeen käännös on tyhjä, ohjeikonia ei näytetä.

Ohjetekstit

Näkymiin on mahdollista lisätä ohjeita, jotka näkyvät tekstinä käyttöliittymässä. Ohjeiden sijainti käyttöliittymässä on ennalta määritelty.

Ohjeen käännösSijainti käyttöliittymässä
profile_instructions
Oma tili, Omat tiedot -välilehti
contact_details_instructions
Omat tiedot -välilehti, Kirjaston ylläpitämät henkilötiedot -osio
finna_new_password_instructions_html
Salasanan vaihto -ikkuna
checked_out_instructions_html
Oma tili, Lainat -välilehti
holds_instructions_html
Oma tili, Varaukset -välilehti
storage_requests_instructions_html
Oma tili, Varastotilaukset -välilehti
ill_requests_instructions_html
Oma tili, Kaukolainat -välilehti
fines_instructions_html
Oma tili, Maksut -välilehti
library_cards_instructions_html 
Omatili, Kirjastokortit -välilehti
change_password_instructions
Kirjastokortin salasanan vaihto
login_desc_add_library_card_html
Uuden kirjastokortin lisäys
recovery_help_html
Salasana unohtunut -ikkuna
feedback_instructions_html
Palautesivun alussa
 • No labels