Tutkimuslaitos / erikoiskirjasto

Tutkimushenkilökunta yhteensä

Eduskunta

900

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

100

Eläketurvakeskus

142

Euroopan kemikaalivirasto

300

Geologian tutkimuskeskus

240

Helsingin kaupunginkanslia

107

Ilmatieteen laitos

320

Innovaatiorahoituskeskus Business Finland

140

Kansallisgalleria

45

Kansaneläkelaitos

163

Luonnonvarakeskus

621

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

131

Palkansaajien tutkimuslaitos

16

Patentti- ja rekisterihallitus

120

Puolustusvoimien Tutkimuslaitos

130

Sotilaslääketieteen Keskus

50

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

49

Suomen Akatemia

80

Suomen Pankki

320

Suomen ympäristökeskus

205

Säteilyturvakeskus

200

Teknologian tutkimuskeskus VTT

1359

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

550

Tilastokeskus

354

Työterveyslaitos

220

UKK-instituutti

30

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

40

Valtioneuvosto

3335

Yleisradio Oy

900

  • No labels