Aika: keskiviikko 6.6.2018 klo 13-16

Paikka: Kansalliskirjasto, Kokoushuone Pohto (Yliopistonkatu 1, 1 krs).

Etäyhteys: https://connect.funet.fi/kk_finto/

PaikallaEtäosallistujatPoissa
 • Osma Suominen, KK, pj
 • Jarmo Saarikko, KK, siht.
 • Mirja Anttila, KK
 • Minttu Hurme, KK
 • Tarja Mäkinen, KK
 • Jaakko Tuohiniemi, HULib
 • Ville Huhtala, HULib
 • Anna Viitanen, PIKI
 • Maria Forsén, ÅA
 • Maria Kovero, HULib
 • Mikko Lappalainen, KK
 • Tuomas Palonen, KK.
 • Matias Frosterus, KK
 • Alex Kourijoki, KK
 • Nicholas Volk, KK
 • Saijamari Pakkala, PIKI

Kokouksen aihe

Kokouksen aiheena ketjut ja niiden käsittely konversion yhteydessä.

Huomioita

  • Melindassa alle 3 miljoonaa tietuetta, joihin on merkitty YSA termejä
  • Fennica luopunut ketjuista Voyageriin siirryttäessä
  • Sisällönkuvailuopas 2017 : 9. Muut aiheet
   • Kenttään 650 tallennetaan aihetta kuvaavat asiasanat sanastojen omia ohjeita ja Marc 21 -formaattia noudattaen
   • Ketjutusta käyttävien asiasanastojen osalta aihetta kuvailevia asiasanoja voi esiintyä myös kentissä 600610611630647 ja 651.
  • YSOn kehityslinjaukset
   • Termit eivät saa olla ketjumuotoisia (esim. "eläimet – käyttäytyminen"). Tämä koskee sekä suositeltavia termejä että ohjaustermejä. 
   • Ketjumuotoisen termin sijaan voidaan käyttää tapauskohtaisesti esim. yhdyssanaa, sanayhdistelmää tai sulkutarkennetta.
  • Sisällönkuvailuohje 2013 (pdf)
   • Henkilön- ja yhteisönnimiä ei saa laittaa 650-kentän ketjuihin vaan ne merkitään aina 600- tai 610-kenttään.
   • Osakenttää ‡x ei suositella toistettavaksi. Luettelointiformaatti sallii toiston,mutta sisällönkuvailun kannalta tämä ei ole suositeltavaa.
   • Osakenttä ‡z (vrt. kenttä 651)  Suositellaan kentän 651 käyttämistä

   • Osakenttä ‡y Suositellaan kentän 648 käyttämistä

   • Osakenttien ‡x, ‡z, ‡y toistamista ei suositella

   • Suomenkieliset paikannimet laitetaan kenttään 651 YSA-termeinä, vaikka niitä ei olisi vahvistettu sanastossa. Siis ei käytetä kenttää 653.
   • Vapaat asiasanat merkitään kenttään 653. 


Keskustelu

Ehdotus 2017: 

 • Puretaan ketjut YSO-konversion yhteydessä.

 • Ketju säilytetään historiallisena tietona X vuotta.

Kysymyksiä:

 • Kuka päättää Melindan ketjujen purkamisen? Kuka "omistaa" Melindan?
 • Tiedonhallinnan ohjausryhmän rooli?

Ketjujen purku järkevää, kun saadaan 0-osakenttä jokaiseen termiin.

Ketjuista on hyötyä lähinnä kaunokirjallisuuden puolella. 

Voiko paikalliskannoissa pitää YSA-rivit tai  vain YSA-ketjutetut rivit "roikkumassa"?  — konversio-ohjelmassa olisi oltava optio tähän.

YSAn "jäädyttämisen" seuraukset?

Jaakko: ongelmia: kaunokki-ketjut, oppikirja-ketjut.    BTJ käyttäisi ketjuja vain 650 ja 655 -kentissä.


esimerkkiPuretun ketjun osat ilmaistaan erillisinä 650/651-kenttinä:
Ennen650 7 |a papyrukset |x varhaiskeskiaika |z Bysantti |2 ysa
Jälkeen:

650 7 |a papyrukset |2 yso |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p21820  
650 7 |a varhaiskeskiaika |2 yso |0 http://www.yso.fi/onto/yso/p12352  
651 7 |a Bysantti |2 yso |0 http://www.yso.fi/onto/yso/xxxxx  

 

Kysymys: Miten Finnan hakuun saadaan mukaan MARC kentät 130  240  243 370 382 388   (fasetteina?)

Esityskokoonpanot pitäisi myös olla haettavissa, kun ne ovat 382:ssa.

PÄÄTÖKSET

 • MARC-tietueissa YSA/Allärs-termien perusteella luodaan YSO-termit. Riippuen aineistotyypistä ja osakentästä valitaan MARC-rivit. 
 • Ketjujen osalta kukin YSO-termi talletetaan omalle rivilleen. Konversio on hukkaamaton.
 • YSA/Allärs-termien poistamiseta tehdään esitys Melinda-kirjastoille: YSO-termeiksi konvertoidut YSA/Allärs-rivit poistetaan tietueesta Melindassa.    
  1. konversion yhteydessä nykyisistä YSA/Allärs-riveistä tuotetaan vastaavat YSO-asiasanat ja muut soveltuvat kentät (ilman ketjuja). 
  2. konversion yhteydessä voidaan poistaa konvertoidut YSA/Allärs-rivit.  
  3. Mikäli kirjasto haluaa säilyttää nämä rivit omassa tietokannassaan, tästä tulisi ilmoittaa tiettyyn aikaan mennessä, jotta paikalliskannan replikointisäännöt voidaan säätää vastaavasti.  
  4. Onko tarve jättää näiden kirjastojen tietueisiin myös Melindassa?  Voisi olla esim. 950 -kenttä.
  5. Todennäköisesti YSAn ylläpito tullaan jäädyttämään vuoden 2019 lopussa
 • Paikallistietokannan konversiossa voi olla optio, jossa YSA/Allärs-rivit voidaan jättää tietueeseen  
 • MARC riveillä olevia ketjuja käsitellään (648, 650, 651, 653, 655) tai ei käsitellä (600, 610, 611, 630, jäisivät manuaalisesti konvertoitavaksi)
 • Konversioprosessi : 
  (1) YSA/ALLÄRS-termien rinnalle YSO-termit (sekä ketjut purettuna että yksittäiset termit). 
  (2) YSA/ALLÄRS-aiheet  poistetaan (ml. ketjut)
  (3) manuaaliset tarkistukset kenttiin, jotka eivät konvertoidu

 

Musa-termien konvertointi Melindassa pitäisi käsitellä erikseen.  Pyyntö esitettävä Muusa-ryhmälle.   

 • Musa
  → ysa  
  → slm
  → seko.   
 • Tämä olisi tehtävä ennen ysa→ yso konversiota.
 • Violan kuvailu Melindassa tulisi voida aloittaa uuden järjestelyn mukaan
 • Jaakolle toimitetaan konversioon tarvittavia taulukoita

 

Ketjujen purun testaus

 • Ennakkoon voisi purkaa ketjuista omaksi termikseen sellaiset termit, joita ei ole tietueessa yksittäisinä ennestään
 • Testauksessa selviäisi myös kuinka paljon on sellaisia ketjuja, joita ei saa menemään suoraan YSO-riveiksi

Seuraava kokous

 • Konversiosääntöjen käsittelyä varten tarvitaan esimerkkejä
 • haastavaksi tunnettuja tapauksia KK:sta, Jaakolta ja Villeltä  (kootaan ennakkomateriaaliksi wikiin) - erilaisia ongelmatyyppejä, joita joudutaan 
  ratkaisemaan (korjaamattomat Alllärs-termit, jaetut käsitteet, sulkutarkenteet, ketjun eri osat, eri aineistotyypit)  
 • esim. helkassa ketjujen purussa usein havaittuja ongelmia (käsin puretut jne.)
 • Pohdittava etukäteen missä järjestyksessä konversiosääntöjä ryhdytään käsittelemään, jotta saadaan valmista ennen vuoden loppua.

Tehdään Doodle-kysely. Kokousaika elokuun loppupuolella, mieluummin iltapäivä klo 13-16.