PaikkaKansalliskirjasto, Fabiania, kokoushuone Pipping
Aika9:15 - 12:00
Osallistujat paikalla
 • Mikko Lappalainen, KK, pj.
 • Tuomas Palonen, KK, siht.
 • Matias Frosterus, KK
 • Alex Kourijoki, KK
 • Jarmo Saarikko, KK
 • Mirja Anttila, KK
 • Minttu Hurme, KK
 • Ulla Ikäheimo, KK
 • Tarja Mäkinen, KK
 • Jaakko Tuohiniemi, HULib, (klo 10.40-)
 • Ville Huhtala, HULib
Osallistujat etänä
 • Maria Kovero, HULib
 • Maria Forsén, ÅAB
 • Nicholas Volk, KK
 • Saijamari Pakkala, PIKI

Edellinen kokous: 2018-04-10 YSAsta YSOon konversioryhmän kokous

Asialista:

 • YSO MARC -konversiosäännöt
 • Konversion aikataulu

Ehdotuksia tähän kokoukseen: 2018-04-27 Valmistelua: MARC konversiosääntöesitys Konversiotyöryhmälle

 

 • Mikko Lappalainen valittu konversioryhmän puheenjohtajaksi
 • MARC-konversiosääntöesitys
  • 4XX KATSO-viittaus. Lisätäänkö skos:hiddenLabelit eli yksikkömuodot tai muu hiddenlabel-sisältö? Erotetaanko "aidot" altLabelit hiddenlabeleista (yksikkömuodot yms)?
   • Voyagerissa ohjaustermi automaattisesti korjautuu preflabeliksi.
   • Sama termi mutta eri merkitykset. Esim. "Kemi" voi tarkoittaa myös kemiaa ruotsiksi. Koirarotu ja ihmiskansa samalla termillä. Harakat (päähine ja lintu). Näiden erottelu haasteena.
   • PÄÄTÖS: Voidaan laittaa hiddenlabelit. Jos jotain ongelmia ilmenee, ne voidaan poistaa.
    • Ehdotettu, että tutkitaan, saako ne erotettua varsinaisista ohjaustermeistä. $i-osakenttään tarkennus, mikä termityyppi kyseessä. 
    • YSOn tietomallidokumentaatiosta Aswistä löytyy, millä tavoin nämä kannattaa ilmaista:
     • skos:altLabel - ohjaustermi
     • skos:hiddenLabel - piilotermi
     • yso-meta:singularPrefLabel - käytettävän termin yksikkömuoto
     • yso-meta:singularAltLabel - ohjaustermin yksikkömuoto
  • 5xx-kentät ja muun kieliset termit.
   • Liittyy sisällönkuvailijan työhön eli tässä kuvailijalle näytetään saman käsitteen muun kieliset labelit samassa tietueessa.
   • Erimielisyyttä siitä, kuuluuko tällainen tieto 5xx-kenttään: tässä kentässä ilmaistaan, jos samasta käsitteestä voi käyttää kahta eri termiä. Jos eri kielisiä YSOja pidetään eri sanastona, niin voitaisiin ilmaista 7xx-kentässä. 7xx-kentässä ilmaistuna ei herätä erimielisyyttä. 5xx-kentässä Ilmeisesti kaikesta 5xx-kentässä olevasta pitää olla tietue, jossa identtinen vastine 150-kentässä.
   • HULib: Helkassa ei todnäk oteta ruotsinkielistä kuvailua käyttöön, tietueisiin tallennetaan vain suomenkielinen kuvailu. YSO:sta otetaan Helkaan vain suomenkielistern termien tietueet. Finnan pitäisi hanskata asia siten, että haku onnistuu myös ruotsin kielellä.
   • $w-osakentillä ilmaistaan suhteet muihin käsitteisiin. $wg = skos:broader, $wh = skos:narrower. Käyttökelpoisia paikkakäsitteillä. $wi-kentässä osakokonaisuussuhteet. (i-osakentässä voidaan ilmaista "Osa kokonaisuutta/käsitettä".
   • Käsitteiden välisten suhteiden näyttämiseen auktoriteettitietue ei ole kovin kätevä. Fintostahan nämä voi käydä tarkistamassa.
   • PÄÄTÖS: Saman käsitteen ruotsin- ja englanninkieliset preflabel -termit ilmaistaan 750-kentässä.  Relaatio näille merkitään $4EQ
   • PÄÄTÖS: Tuotetaan osa-kokonaisuussuhteet Jarmon & Alexin esittämän toteutustavan mukaisesti, tosin osakenttien järjestys tarkistettava MARC-esimerkin mukaisesti: $w $i $a. Nämä tiedot voidaan poistaa, jos tulee ongelmia.
   • PÄÄTÖS: 551-kentässä osa-kokonaisuussuhteet ilmaistaan $wg:llä ja $wh:lla. 551-kentässä ei käytetä $wi-kenttää osakokonaisuussuhteiden ilmaisemiseen.
   • PÄÄTÖS: $wn-osakentässä ilmaistaan RT-suhteet. (toisin kuin YSA:ssa, jossa $w osakenttä on jätetty pois)
  • 6xx-kentät
   • PÄÄTÖS: skos:definition-sisältö 677 $a-osakenttään, dc.source-sisältö 670 $v-osakenttään. 680 $i-kenttään skos:note ja skos:scopeNote. Scopenote-tietoon ei tarvitse lisätä kielikoodia.
   • PÄÄTÖS: 688 $a-osakenttään luontipäivä ja viimeisin muokkauspäivä. Laitetaan luontipäivä ja muokkauspäivä eri kenttiin. Päivämäärän tarkkuudella.
  • 7xx-kentät. Linkitykset muihin sanastoihin.
   • Linkit YSAan ja Allärsiin tarvitaan edelleen. 750-kenttään. Ilmaistaan exactmatchillä eli $4EQ
   • Alkuperäisessä Jarmon ja Alexin ehdotuksen MARC-esimerkeissä tietyt osakentät oli merkitty väärin. Nämä korjattin dokumenttiin.
   • LCSH-linkistä ajateltiin, että voisi olla hyötyä kopioluetteloinnin kannalta.
   • Spatial-suhde koettiin ongelmalliseksi. Näitä on vähän datassa. Mitä jos paikkatieto muuttuu, kunnat yhdistyvät tms?
   • FAST-sanasto mainittiin kiinnostavana linkityskohteena.
   • PÄÄTÖS: 750-kentässä kielikoodit eivät ole tarpeen. Esim. Allärsin kieli on jo tiedossa. lcsh-sanastokoodi ei tarpeen.
   • PÄÄTÖS: Saman käsitteen prefLabelin eri kieliset vastineet ilmaistaan exactmatchillä. YSA ja Allärs -linkit exactmatch.
   • PÄÄTÖS: Ei viedä dct:spatial-suhteita tässä vaiheessa MARCiin.
   • PÄÄTÖS: KOKO-linkkejä ei päätetty lisätä tässä vaiheessa.
   • PÄÄTÖS: LCSH-linkit lisätään.
  • Haasteena, että tietovarannoissa esim. rakennuksia on nyt asiasana-auktoriteetteina ja yhteisöauktoriteetteina. Pitäisi olla vain yhdellä tavalla.
  • LCSH:n eri tyyppiset käsitteet ovat eri kentissä. Topic, Title, Aika, Henkilöt ja Yhteisöt, Kokoukset, Maantieteelliset. Laivat ja rakennukset 710. "Bible – research"-ketju 730.
   • PÄÄTÖS: Tarvitaan listaus kaikista LSCH-tietuetyypeistä. Tämän jälkeen päätetään, mihin 7XX-kenttään meillä linkki tulee.
   • PÄÄTÖS: YSOn eri käsitetyyppejä ei kuitenkaan "hajauteta" eri kenttiin kuten LCSH:ta vaan mennään nykytavan mukaisesti.
  • 884-kenttä konversion tiedot.
   • Kertoo, mitä konversiota käytetään.
   • Tarpeellinen, kun tietueissa havaitaan jotain yllättävää (esim. kauppakeskukset poistuneet tms).
   • PÄÄTÖS: Lisätään jokaiseen tietueeseen konversiotunnus, versionro ja linkki paikkaan, jossa on ohjelmisto ja dokumentaatio.
  • 682 Poistettu otsikkomuoto
   • Riippuu järjestelmästä, mitä vanhentuneelle termille käy bib-tietueissa.
   • Käytetään vain YSOn MARC-julkaisuhetkestä eteenpäin?
   • PÄÄTÖS: Deprekoitu käsite jää 150-kenttään, mutta 682-kenttään tulee korvaava muoto. Uuden käsitteen URIn voi tallentaa 0-kenttään.

  • Paikkakäsitteet viedään tällä erää 151-kenttiin. Tähän voidaan palata myöhemmin.
  • Ääkkösten koodaustapa MARC-tietueissa katsotaan sisäisesti.
  • Tämän kokouksen päätösten mukaisesti korjatun konversio-ohjelman tuottamat YSO-tietueet viedään libtest -palvelimelle, jossa sitä testataan kuvailussa. Kun sanasto näyttää toimivan virheettä, se voidaan julkaista Asterissa.
  • Ketjuja olisi hyvä käsitellä seuraavaksi. Pohjustukseksi: Miten Hulib on käsitellyt ketjuja? (Ville Huhtalan esitys)
  • Seuraava kokous: ke 6.6. 13:00-16:00.

 

Liite: Konversiosäännöt taulukkomuodossa

MARC-kenttäi1i2MARCsubfiedYSO-propertyohje/selitysMARC Name
0247# 024 - MUUT STANDARDITUNNUKSET (T)
024 ‡a Käsitteen URI otetaan triplen subjektista
024 ‡2uri3-kirjaiminen merkkijono 'uri'
040## 040 - LUETTELOIVA ORGANISAATIO (ET) ‡b - Luettelointikieli (ET) / Mitä kieltä tietueen tekstiosissa on käytetty.
040 ‡2yso/[LUETTELOINTIKIELI]sanastotunnus
040 ‡aFI-HKkansalliskirjasto
040 ‡b[LUETTELOINTIKIELI]‡bfin | ‡bswe
040 ‡erda
040 ‡fskos:ConceptScheme‡fyso/fin | ‡fyso/swe
065## käänteinen kuuluu ryhmään, katsotaan mikä käsite viittaa tähän memberinä065 - MUU LUOKITUS (T)
065 ‡askos:notificationRyhmä (a isothes:ConceptGroup, isothes:ThesaurusArray) Ellei skos:notification kenttää ole, otetaan tunnus skos:prefLabel arvosta kaikki merkit alusta ensimmäiseen välilyöntiin
065 ‡cskos:prefLabelNimi kenttä joko alusta tai ensimmäisestä välilyönnistä loppuun
065 ‡0 Käsitteen URI
150## 150 - OTSIKKOMUOTO - AIHETTA ILMAISEVA TERMI (ET)
150 ‡askos:prefLabelAihetta ilmaiseva termi tai yksilökäsitteen termi
150 ‡2yso/[LUETTELOINTIKIELI]yso/fin | yso/swe (Lisätään Asteriin vietäessä)
150 ‡0 Käsitteen URI (Lisätään Asteriin vietäessä)
151## dct:spatial TAI skos:inScheme yso-paikat151 - OTSIKKOMUOTO - MAANTIETEELLINEN NIMI (ET)
151 ‡askos:prefLabelPaikkaa ilmaiseva termi
151 ‡2yso/[LUETTELOINTIKIELI]yso/fin | yso/swe (Lisätään Asteriin vietäessä)
151 ‡0 Käsitteen URI (Lisätään Asteriin vietäessä)
450## 450 - KATSO-VIITTAUS - AIHETTA ILMAISEVA TERMI (T)
450 ‡askos:altLabelKaikki samankieliset altLabelit ja hiddenLabelit otetaan
450 ‡i "Tieto suhteesta" label-tyyppi tähän [ohjaustermi | piilotermi | käytettävän termin yksikkömuoto | ohjaustermin yksikkömuoto ]
451## 451 - KATSO-VIITTAUS - MAANTIETEELLINEN NIMI (T)
451 ‡askos:altLabelKaikki samankieliset altLabelit ja hiddenLabelit otetaan
550## 550 - KATSO MYÖS -VIITTAUS - AIHETTA ILMAISEVA TERMI (T)
550 ‡askos:prefLabelviitatun käsitteen prefLabel
550 ‡wbdct:isReplacedBy"Korvaaja"
550 ‡wardau:P60683"Edeltäjä"
550 ‡wbrdau:P60686"Seuraaja"
550 ‡wgskos:broader"Laajempi termi"
550 ‡whskos:narrower"Suppeampi termi"
550 ‡wnskos:related"Assosiatiivinen termi" Tällöin w-osakenttä on "soveltumaton" eli n
550 ‡0 Käsitteen URI
551## YSO-PAIKAT551 - KATSO MYÖS -VIITTAUS - MAANTIETEELLINEN NIMI (T)
551 ‡askos:prefLabelviitatun käsitteen prefLabel
551 ‡wbdct:isReplacedBy"Korvaaja"
551 ‡wardau:P60683"Edeltäjä"
551 ‡wbrdau:P60686"Seuraaja"
551 ‡wgskos:broader"Laajempi termi"
551 ‡wgskosext:partOfarvo TRUE "osa kokonaisuutta ‡a"
551 ‡whskos:narrower"Suppeampi termi"
551 ‡whskosext:hasPartarvo TRUE "sisältää osat ‡a..." (tulossa käyttöön?)
551 ‡wnskos:related"Assosiatiivinen termi" Tällöin w-osakenttä on "soveltumaton" eli n
551 ‡0 Käsitteen URI
670## 670 - HUOMAUTUS TIEDONLÄHTEESTÄ, JOSTA OTSIKKOMUOTOA KOSKEVAA TIETOA LÖYTYY (T) / sisäinen huomautus
670 ‡adc:sourceLähde (ET) -- suurin osa aineistosta on $a -kenttään menevää kamaa
670 ‡bdc:sourceTieto (ET) (jos voidaan erottaa lähteestä)
670 ‡udc:sourceURI (T) (jos voidaan erottaa lähteestä)
677## 677 - HUOMAUTUS MÄÄRITELMÄSTÄ (T)
677 ‡askos:definitionMääritelmä
677 ‡vskos:definitionMääritelmän lähde (ET) (jos voidaan erottaa määritelmän tekstistä)
677 ‡uskos:definitionLähteen URI (jos voidaan erottaa määritelmän tekstistä)
680## 680 - YLEINEN HUOMAUTUS, JULKINEN (T)
680 ‡iskos:noteskos:example ei käytetä, joten esimerkit myös tässä
680 ‡iskos:scopeNotevain valitun kielen huomautukset, ilman kielikoodeja
682## owl:deprecateda skosext:DeprecatedConcept682 - HUOMAUTUS POISTETUSTA OTSIKKOMUODOSTA (ET)
682 ‡askos:prefLabelKorvaava termi (T) (LDR/05, arvo d)
682 ‡i"Poistettu käsite"Selittävä teksti (T)
682 ‡0[CONCEPTURI]Korvaavan käsitteen URI
688## skos:historyNote ei käytössä688 - HUOMAUTUS KÄYTÖN HISTORIASTA (T)
688 ‡adct:createdLuontipäivä: vvvv-kk-pp
688 ‡adct:modifiedMuokkauspäivä: vvvv-kk-pp
750#0 Sanastosta LCSH - tarkistettava tyyppi (->oikea MARC -kenttä)750 - LINKKIKENTTÄ - AIHETTA ILMAISEVA TERMI (T)
750#7 Sanastotunnus osakentässä 2 (esim. ysa ja allars)
750#4 Ei virallista sanastotunnusta
750 ‡i[VIITTAUSMUOTO]ei käytössä?
750 ‡askos:prefLabel
750 ‡4BMskos:broadMatch
750 ‡4~EQskos:closeMatch
750 ‡4EQskos:exactMatchmyös, kun a-osakentässä saman käsitteen muunkielinen skos:prefLabel
750 ‡4NMskos:narrowMatch
750 ‡4RMskos:relatedMatch
750 ‡0[CONCEPTURI]URI, josta termi haettiin
750 ‡2[SANASTOTUNNUS]Kun 2. indikaattorin arvo on 7. Sanasto, josta termi haettiin [yso/fin | yso/swe | ysa | allars ]
751#0 Käsitellään kuten 750751 - LINKKIKENTTÄ - PAIKKAA ILMAISEVA TERMI (T)
751 ‡askos:prefLabel
751 ‡i[VIITTAUSMUOTO]
884## 884 - KONVERSION TIEDOT (T)
884 ‡a"YSO SKOS to MARC Authority" [VERSIONRO]konversiomenetelmä (ET)
884 ‡u[LINKKI]URI konversion dokumentaatioon (URN/Doria)

1 Comment

 1. https://www.loc.gov/catworkshop/lcsh/PDF%20scripts/4-1%20Categories%20of%20headings.pdf

  There are eight broad categories of headings that may be assigned as subjects. Most access points established in the LC/NACO Name Authority File can be assigned as subject headings. These constitute four of the eight categories

  • most personal names 
  • corporate names, 
  • most titles 
  • name/title access points

  Three categories of headings are established in LCSH itself:

  • topical headings,
  • chronological headings
  • form headings

  There is also another category of headings

  • geographic headings

  these can be established in either the NAF or in LCSH, depending on what type of geographic heading it is. Simply speaking, places that are

  • jurisdictional, such as countries, states, and cities, are established in the NAF.
  • Geographic features, such as rivers, mountains, and plateaus, are established in LCSH

  Each of these eight categories has its own rules for assignment, which are often based on the characteristics of the entities represented by the headings.