Valmistellan esitystä konversiotyöryhmän 2.5.2018 kokousta varten.

Jarmo Saarikko lähetti sähköpostilla oheiset ehdotukset kokoukseen kutsutuille  perjantaina 27.4.2018.

 

Millaisia MARC auktoriteettitietueita YSOsta ja YSO-paikoista muodostetaan?

Ehdotuksia konversiotyöryhmälle

4XX - KATSO -viittaus 

 • Ohjaustermit skos:altLabel ja skos:hiddenLabelit
  • esim. yksikkömuotoiset termit ja vanhentuneet sulkutarkenteiset muodot
  • myös, jos ohjaustermi muuttuu epäkorrektiksi
  • Ehdotus: Voidaan viedä 450 kenttään, mutta voidaanko erottaa toisistaan - vai onko tarpeen?  

5XX - Katso myös viittaukset, sisältää saman käsitteen erikieliset prefLabelit

 • Ehdotus: samaan käsitteeseen viitattaessa $i -kenttään kirjoitetaan suhteen nimitys: "Sama käsite ruotsiksi"  | "Samma begrepp på finska"
 • Ehdotus: saman käsitteen englanninkieliset prefLabelit käsitellään vastaavasti, MUTTA
 • Mietittävä ohjeistusta: Ovatko YSO: englanninkieliset termit tarkoitettu suoraan kuvailukäyttöön - voidaan merkitä LEADERiin vastaava arvo
 • Osa-kokonaisuussuhteet
  • Näitä on sekä YSO-käsitteissä että YSO-paikoissa
  • Voidaan viedä 550-kenttiin siten, että $w-osakentässä on arvo "i"  ja $i-osakentässä viittausteksti Finton tapaan "Osa kokonaisuutta/käsitettä" 
  • Ehdotus: - kokous miettii

6XX - HUOMAUTUS kentät

 • Ehdotus: konversion 1. kerralla aloitetaan seuraavasti
  • 670 kentän ‡a osakenttään sijoitetaan  dc:source propertyn koko sisältö  
  • 677 kentän ‡a osakenttään sijoitetaan skos:definition propertyn koko sisältö
  • 680 kentän ‡i osakenttään sijoitetaan skos:note ja skos:scopeNote -propertyn koko sisältö 
  • Myöhemmin tarkennetaan osakenttäjakoa, kun on sovittu miten linkit ym. on koodattu YSO:ssa 
  • 688 Käytön historia - talletetaan ‡a osakenttään luonti- ja muokkauspäivä (kuten Helkassa)

 7XX -kentät : linkitykset muihin sanastoihin

 • Ehdotus: EI TALLETETA MARC-tietueisiin tässä vaiheessa
 • voidaan palata myöhemmin
 • PAITSI, jos tulkitaan YSO:n muunkielisten käsitteiden muodostavan oman "sanastonsa", esim. "ALLFO"
  • Tällöin saman käsitteen muunkieliset prefLabelit tänne
 • Indikaattori 2:   0 (lsch), 7 (tunnus osakentässä 2), 4 (ei virallista tunnusta)
 • $2 sanastotunnus [yso/kieli | ysa | allars ]
 • $4 relaatiotyyppi  
  • $4EQ, skos:exactMatch skos:prefLabel  
  • $4~EQ skos:closeMatch
  • $4RM skos:relatedMatch    
  • $4RM dct:spatial 
  • $4BM skos:broadMatch 
  • $4NM skos:narrowMatch
 • dct:spatial - ei viedä tässä vaiheessa MARC-tietueeseen
 • $9 [kielikoodi] Voidaan lisätä uusi osakentän paikallinen koodaus, jos katsotaan tarpeelliseksi 
  • EI TARPEELLISTA
 • Minkäkielisiin termeihin linkit halutaan?  
  • Esim. LCSH vain englanniksi tai KOKOssa runsaasti erikielisiä prefLabeleita. 
  • Osumia myös venäjään – miten kyrilliset kirjaimet/translitterointi?
 • Päätökset 2.5.2018:
  • KOKO-sanastoon ei linkitetä MARC-tietueissa
  • LCSH-sanastoon linkitetään 750-kentässä - huomioitavat tyyppiä vastaava 7XX-kenttä (aika, teokset, kokoukset/tapahtumat, yhteisöt) 
   • poimitaan datasta ko. kentät ja etsitään vastaavat MARC-kentät
  • Myöhemmin tarve linkittää FAST-sanastoon

150 -kentän osakentät

 • Ehdotus: viedään $2 ja $0 -arvot vasta Asteriin talletettaessa
 • Ehdotus: Finton jakeluversiossa jätetään pois $2 ja $0 osakentät 

884 kenttä konversion tiedot

 • Ehdotus: Ei tarvita

 • Päätös: voidaan viedä konversiotunnus ja versionumero ja linkki paikkaan, jossa on ohjelmisto ja dokumentaatio
 • linkkinä pysyvä tunniste: URN / Doria? 

Deprekoidut käsitteet

 • esim. jaetut käsitteet on johtanut deprekointiin.  Miten bib-tietueille käy, jos nämä vain jätetään viemättä eli "katoavat" sanastosta?
 • Voidaan merkitä 008/15 paikkaan "b", ettei voi käyttää kuvailussa 
 • Ehdotus: Vasta julkaisupäivän jälkeen deprekoidut käsitteet/termit viedään
 • 682 – Poistettu otsikkomuoto
  • Selitys sille, miksi vahvistettu otsikkomuodon tietue tai lisämääretietue on poistettu auktoriteettitiedostosta
  • Käytetäänkö tätä kenttää deprekoiduille muodoille?
  • $0 Korvaavan auktoriteettitietueen kontrollinumero (T)  Ei käytössä tällä hetkellä
  • Tämän kanssa tietueessa vain 150 kenttä?
  • LEADER/05, arvo d
  • KYSYMYKSIÄ:
  • Tarvitaanko sisällönkuvailussa näitä poistettuja muotoja?
   • $i  Selittävä teksti (T)
   • $a Korvaava(t) otsikkomuoto(dot)  (T)

Paikkakäsitteet

 • Ehdotus: yso-paikat voidaan viedä käsitellä samaan tapaan kuin YSO-käsitteet, mutta 151-kenttään

Kieliversiot

 • Voidaan ladata yhtenä tidostona tai kukin kieli erikseen
 • Fintossa voisivat olla erillisinä
 • Ehdotus: laaditaan kukin versio yso/fin, yso/swe ja yso/eng omaksi tiedostokseen

Luodaan testitietue manuaalisesti Asteriin

 • Viedään aluksi Voyagerilla kopioimalla YSA-käsite, josta siirtynee Asteriin
 • Pitäisi saada päivitysoikeus Asterin FIN10 -tietokantaan

Huomautuksissa olevat viittaukset muihin YSO-käsitteisiin

 • Jos voidaan tunnistaa, niin tehdään vastaavat osakentät
 • Ehdotus: käsitellään myöhemmin

 

Luodaan MARCXML-tiedoston joistakin tietueista taulukkomuotoinen MARC kenttien listaus kokouksessa katsottavaksi:

 

 

 

LDR 00000cz a2200000n 4500
003 FI-NL
008 800101|n|azz||babn || ana ||
024 7# $a http://www.yso.fi/onto/yso/p19378 $2 uri
040 ## $a FI-NL $b fin $e rda $f yso/fin
065 ## $a 22 $c Maatalous. Maanviljely. Puutarhanhoito. Kotieläintalous $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p26528 $2 yso
065 ## $a 17 $c Eläintiede $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p26529 $2 yso
150 ## $a kissa
450 ## $a kesykissa
450 ## $a kissat
450 ## $a kotikissa
550 ## $w g $a kissaeläimet $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p864
550 ## $w h $a siperiankissa $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p24186
550 ## $w h $a pyhä birma $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p24251
550 ## $w h $a eurooppalainen lyhytkarva $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p24275
550 ## $w h $a siamilainen $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p24277
550 ## $w h $a norjalainen metsäkissa $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p24278
550 ## $w h $a korat $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p24280
550 ## $w h $a devon rex $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p24281
550 ## $w h $a persialainen $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p24530
550 ## $w h $a exotic (kissa) $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p24619
550 ## $w h $a burmankissa $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p25679
550 ## $a kulkukissat $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p24992
550 ## $a lemmikkieläimet $0 http://www.yso.fi/onto/yso/p675
688 ## $a Luontipäivä: 1980-01-01
688 ## $a Muokkauspäivä: 2017-05-10
750 #7 $a katt $4 EQ $2 allars $0 http://finto.fi/allars/fi/page/Y20635 $9 swe

750 #7 $a kissa $4 EQ $2 ysa $0 http://finto.fi/ysa/fi/page/Y96241 $9 fin

 

LDR 00000cz a2200000n 4500
003 FI-NL 008 800101|n|azz||babn || ana ||
024 7# ‡a http://www.yso.fi/onto/yso/p11797 ‡2 uri
040 ## ‡a FI-NL ‡b fin ‡e rda ‡f yso/fin
065 ## ‡a 53 ‡c Uskonto. Teologia. Uskontotiede ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p26551 ‡2 yso
065 ## ‡a 91 ‡c Arkkitehtuuri ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p26552 ‡2 yso
150 ## ‡a kappelit 450 ## ‡a siunauskappelit
550 ## ‡w g ‡a ihmisen määrittämät paikat ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p347
550 ## ‡w h ‡a Pyhän Hengen kappeli (Turku) ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p26056
550 ## ‡w h ‡a krematoriot ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p11796
550 ## ‡w h ‡a kirkkorakennukset ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p25
688 ## ‡a Luontipäivä: 1980-01-01
688 ## ‡a Muokkauspäivä: 2017-05-10
750 #7 ‡a kappelit ‡4EQ ‡2 ysa ‡0 http://finto.fi/ysa/fi/page/Y95896
750 #7 ‡a kapell ‡4EQ ‡2 allars ‡0 http://finto.fi/allars/fi/page/Y20556
750 #0 ‡a Chapels ‡4~EQ ‡0 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85022579

 

 

LDR 00000cz a2200000n 4500
003 FI-NL 008 800101|n|azz||babn || ana ||
024 7# ‡a http://www.yso.fi/onto/yso/p12862 ‡2 uri
040 ## ‡a FI-NL ‡b fin ‡e rda ‡f yso/fin
065 ## ‡a 48 ‡c Lääketiede. Anatomia. Fysiologia. Patologia. Tautioppi. Psykiatria. Hammaslääketiede. Eläinlääketiede. Farmasia. Kauneudenhoito. Hoitomenetelmät ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p26550 ‡2 yso
150 ## ‡a nikamavälilevy
450 ## ‡a välilevy
550 ## ‡a tuki- ja liikuntaelimet ‡w g ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p2785
550 ## ‡a selkäranka ‡w i ‡i Osa kokonasuutta/käsitettä ‡0 http://finto.fi/yso/fi/page/p110
670 ## ‡a MOT Lääketiede 2.0a ‡9 fin
680 ## ‡i nikamansolmujen välinen joustava rustolevy, jossa on sitkeä syykehä (anulus fibrosus) ja pehmeämpi ydin (nucleus pulposus)
688 ## ‡a Luontipäivä: 1980-01-01
688 ## ‡a Muokkauspäivä: 2017-05-10
750 #7 ‡a nikamavälilevy ‡4 EQ ‡2 ysa ‡0 http://finto.fi/ysa/fi/page/Y122237
750 #7 ‡a mellankotskivan ‡4 EQ ‡2 allars ‡0 http://finto.fi/allars/fi/page/Y37246
750 #0 ‡a Intervertebral disk ‡4 ~EQ ‡0 http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85067544

 

 

 

 

 • No labels