You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

Pääkäyttäjäryhmä on KOHAn käyttöönottoa suunnittelevien kirjastojen pääkäyttäjistä koostuva ryhmä, jossa on vaihtuva vetovastuu. Vetovastuussa on tarkoitus olla sellaisen kirjaston pääkäyttäjä, joka on siirtymässä seuraavassa vaiheessa pilotti- tai tuotantokäyttöön.

Pääkäyttäjäryhmä tekee tiivistä yhteistyötä palvelin- ja järjestelmäpalvelun hankintaa hoitavan neuvotteluryhmän kanssa sekä Kansalliskirjaston keskitettyjä palveluita kehittävien henkilöiden kanssa.

Pääkäyttäjäryhmän tehtävät

Pääkäyttäjäryhmä vastaa siitä, että kirjastoilla on käytössään tarvittavat työkalut KOHAn käyttöönottoon suunnitelman mukaisessa aikataulussa.

Valmisteluvaihe (huhti-kesäkuu 2018)

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee (ja toteuttaa):

 • Järjestelmän asentaminen pilotointia ja testausta varten (mahdollisesti palvelinympäristön toimittajalta?)
 • Mappaustaulukoiden laatiminen datan siirtoa varten
 • Pilottikirjastojen tietokantojen siirtäminen KOHAan testaamista varten (mahdollisesti myös muiden kirjastojen tietokantojen siirto?)
  • Jos asiakastietoja siirretään ne anonymisoidaan
 • Järjestelmän konfigurointi testausympäristössä
 • Järjestelmän arkkitehtuurisuunnittelu yhteistyössä palvelinympäristön hankintaa neuvottelevan ryhmän kanssa (installaatiot)
  • Koha installaatioiden suunnittelu yhteistyössä järjestelmäasiantuntijoiden kanssa (yksi vai useita KOHA installaatioita mm.)
  • KOHAn tietokantarakenteen suunnittelu (esim. nidetaso/varastotietuetaso?)

Testikäyttö pilottikirjastossa ja järjestelmän testaus testiympäristössä (kesä-syyskuu 2018)

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee ja toteuttaa:

 • Toiminnallisuuksien testaaminen osa-alueittain sekä puutteiden kirjaaminen
  • Kokoelmien hallinta
  • Tiedonhaku
  • Aineiston käytön hallinta: Lainaus ja palautus, varaukset
  • Hankinta
  • Järjestelmän hallinta
  • Finna
  • Melinda, kuvailu
 • Selvitys aineiston käsittelyprosesseista KOHAn kannalta
 • Pilottikirjastojen (ja mahdollisesti muiden kirjastojen) tietokantojen koekonversiot
 • Pilottikirjastojen tuotantokäyttöä varten välttämättömien korjausten määrittely

Pilottikirjastojen käyttöönotot (lokakuu-joulukuu 2018)

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee (ja toteuttaa):

 • Tuotantoympäristön asentaminen
 • Järjestelmän konfigurointi tuotantokäyttöä varten
 • Datan konvertointi ja siirto tuotantoympäristöön

Laajempi käyttöönotto (2019)

 • Pääkäyttäjäryhmän tehtävät laajemmassa käyttöönotossa määritellään myöhemmin

 

Pääkäyttäjäryhmä jakautuu pienempiin ryhmiin

 • Projektinhallinta
  • Minna Kivinen, Ari Ahlqvist ja Hannu Markkanen

 • Migraatioryhmä (kevät-kesä)
  • Hannu Markkanen, Ari Ahlqvist, Matti Lassila, Minna Kivinen, Jarkko Kniivilä (HAMK)
  • Suunnittelee datan siirron Voyagerista KOHAan yhteistyössä kehittäjäryhmän (kehittäjien) kanssa
  • Datan mappaus (jokaisessa kirjastossa tarvitaan syvempää KOHA osaamista)
  • Työkalujen laatiminen

 • Testiympäristöä suunnitteleva ryhmä
  • Minna Kivinen, Ari Ahlqvist, Hanna Saario, Hannu Jokiranta

 • Toiminnallisuuksia testaavat ryhmät
  • Kokoelmien hallinta (millaisia kokoelmia on ja miten aineistot järjestetään kokoelmin) - varastotietue
   • Johanna Miettunen, Pirjo Kangas, Hannu Jokiranta, Saija Pyhtilä, Marjut Nuikka
  • Tiedonhaku, virkailijan (mitä on indeksoitu, haun konfiguroinnit, käytettävyys)
   • Hanna Saario, Marketta Lukkari
  • Aineiston käytön hallinta: Lainaus ja palautus, varaukset, maksut, asiakasviestit
   • Johanna Miettunen, Päivi Toikkanen, Hannu Jokiranta, Saija Pyhtilä, Mia Kujala
  • Hankinta
   • Katariina Hanhisalo, Johanna Miettunen, , Isabel Nygård-Anturaniemi (Tritonia)
  • Järjestelmän hallinta
   • Christian Nelson, Päivi Toikkanen, Minna Kivinen
  • Raportointi
   • Hanna Saario, Mia Kujala, Pirjo Kangas
  • (Finna)
  • Melinda, kuvailu

 • e-aineistojen käsittelyä suunnitteleva ryhmä (syksy)
  • e-aineistojen käsittely KOHAssa
   • SFX:n kautta tarjottavat aineistot
   • KOHAan (Melindaan) kuvailtavat aineistot
  • Pyritään siihen, että jatketaan kuten ennen

 • Integraatioryhmä
  • Automaatit, itsepalvelu
  • Omatoimikirjastot
  • RFID (selainpohjainen järjestelmä)

 

Pääkäyttäjäryhmän jäsenet

 

Etunimi

Sukunimi

Organisaatio

Pirjo

Kangas

Humak

Päivi

Toikkanen

Centria-ammattikorkeakoulu

Tomas

Rönn

Yrkeshögskolan Arcada/Biblioteket

Minna

Kivinen

HAMK

Johanna

Miettunen

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Mia

Kujala

Kaakkois-Suomen amk, Xamk

Saija

Pyhtilä

Metropolia ammattikorkeakoulu

Mattias

Nordling

Svenska handelshögskolan

Hanna

Saario

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Marketta

Lukkari

Tilastokeskus

Hannu

Jokiranta

Laurea-ammattikorkeakoulu

Christian

Nelson

Tritonia

Marjut

Nuikka

Kansallisarkisto

Ari

Ahlqvist

Kansalliskirjasto

Hannu

Markkanen

Jyväskylän yliopisto

 

 

 

 

 • No labels