Painetut vapaakappaleet

Painetuista vapaakappaleista lisää vapaakappaletoimiston verkkosivuilla

Digitaaliset vapaakappaleet

Digitoituja ja digitaalisena julkaistuja ja tekijänoikeuksiltaan rajattuja vapaakappaleita voi käyttää vapaakappalekirjastoissa, Eduskunnan kirjastossa ja Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa (KAVI) tarkoitukseen varatuilla työasemilla. Tekijänoikeusvapaita aineistoja on löytyy lisäksi Digistä ja Doriasta vapaasti verkossa. Aineistoista lisää tietoa aineistotyypeittäin:

Käynnissä olevat digitoinnit

 

  • No labels