You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

Pääkäyttäjäryhmä on KOHAn käyttöönottoa suunnittelevien kirjastojen pääkäyttäjistä koostuva ryhmä, jossa on vaihtuva vetovastuu. Vetovastuussa on tarkoitus olla sellaisen kirjaston pääkäyttäjä, joka on siirtymässä seuraavassa vaiheessa pilotti- tai tuotantokäyttöön.

Pääkäyttäjäryhmä tekee tiivistä yhteistyötä palvelin- ja järjestelmäpalvelun hankintaa hoitavan neuvotteluryhmän kanssa sekä Kansalliskirjaston keskitettyjä palveluita kehittävien henkilöiden kanssa.

Pääkäyttäjäryhmän tehtävät

Pääkäyttäjäryhmä vastaa siitä, että kirjastoilla on käytössään tarvittavat työkalut KOHAn käyttöönottoon suunnitelman mukaisessa aikataulussa.

Valmisteluvaihe (huhti-kesäkuu 2018)

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee ja toteuttaa:

 • Järjestelmän asentaminen pilotointia ja testausta varten (mahdollisesti palvelinympäristön toimittajalta?)
 • Mappaustaulukoiden laatiminen datan siirtoa varten
 • Pilottikirjastojen tietokantojen siirtäminen KOHAan testaamista varten (mahdollisesti myös muiden kirjastojen tietokantojen siirto?)
  • Jos asiakastietoja siirretään ne anonymisoidaan
 • Järjestelmän konfigurointi testausympäristössä
 • Järjestelmän arkkitehtuurisuunnittelu yhteistyössä palvelinympäristön hankintaa neuvottelevan ryhmän kanssa (installaatiot)

Testikäyttö pilottikirjastossa ja järjestelmän testaus testiympäristössä (kesä-syyskuu 2018)

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee ja toteuttaa:

 • Toiminnallisuuksien testaaminen osa-alueittain sekä puutteiden kirjaaminen
  • Kuvailu
  • Kokoelmien hallinta
  • Lainaus ja palautus
  • Varaukset
  • Hankinta
  • Finna
  • Melinda
 • Selvitys aineiston käsittelyprosesseista KOHAn kannalta
 • Pilottikirjastojen (ja mahdollisesti muiden kirjastojen) tietokantojen koekonversiot
 • Pilottikirjastojen tuotantokäyttöä varten välttämättömien korjausten määrittely

Pilottikirjastojen käyttöönotot (lokakuu-joulukuu 2018)

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee ja toteuttaa:

 • Tuotantoympäristön asentaminen
 • Järjestelmän konfigurointi tuotantokäyttöä varten
 • Datan konvertointi ja siirto tuotantoympäristöön

Laajempi käyttöönotto (2019)

 • Pääkäyttäjäryhmän tehtävät laajemmassa käyttöönotossa määritellään myöhemmin

 

Pääkäyttäjäryhmä jakautuu pienempiin ryhmiin

 • Migraatioryhmä
  • Suunnittelee datan siirron Voyagerista KOHAan
 • e-aineistojen käsittelyä suunnitteleva ryhmä
  • e-aineistojen käsittely KOHAssa
   • SFX:n kautta tarjottavat aineistot
   • KOHAan (Melindaan) kuvailtavat aineistot
 • Toiminnallisuuksia testaavat ryhmät

 

Pääkäyttäjäryhmän jäsenet

 

Etunimi

Sukunimi

Organisaatio

Pirjo

Kangas

Humak

Päivi

Toikkanen

Centria-ammattikorkeakoulu

Tomas

Rönn

Yrkeshögskolan Arcada/Biblioteket

Minna

Kivinen

HAMK

Johanna

Miettunen

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Mia

Kujala

Kaakkois-Suomen amk, Xamk

Saija

Pyhtilä

Metropolia ammattikorkeakoulu

Mattias

Nordling

Svenska handelshögskolan

Hanna

Saario

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Marketta

Lukkari

Tilastokeskus

Hannu

Jokiranta

Laurea-ammattikorkeakoulu

Christian

Nelson

Tritonia

Marjut

Nuikka

Kansallisarkisto

Ari

Ahlqvist

Kansalliskirjasto

Hannu

Markkanen

Jyväskylän yliopisto

Tehtävämatriisi

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

Etunimi

Sukunimi

Pirjo

Kangas

Päivi

Toikkanen

Tomas

Rönn

Minna

Kivinen

Johanna

Miettunen

Mia

Kujala

Saija

Pyhtilä

Mattias

Nordling

Hanna

Saario

Marketta

Lukkari

Hannu

Jokiranta

Christian

Nelson

Marjut

Nuikka

Ari

Ahlqvist

Hannu

Markkanen

Vastaajaorganisaatio 

Humak

Centria-ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Arcada/Biblioteket

HAMK

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen amk, Xamk

Metropolia ammattikorkeakoulu

Svenska handelshögskolan

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Tilastokeskus

Laurea-ammattikorkeakoulu

Tritonia

Kansallisarkisto

Kansalliskirjasto

Jyväskylän yliopisto

 

 • No labels