You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Pääkäyttäjäryhmä on KOHAn käyttöönottoa suunnittelevien kirjastojen pääkäyttäjistä koostuva ryhmä, jossa on vaihtuva vetovastuu. Vetovastuussa on tarkoitus olla sellaisen kirjaston pääkäyttäjä, joka on siirtymässä seuraavassa vaiheessa pilotti- tai tuotantokäyttöön.

Pääkäyttäjäryhmä tekee tiivistä yhteistyötä palvelin- ja järjestelmäpalvelun hankintaa hoitavan neuvotteluryhmän kanssa sekä Kansalliskirjaston keskitettyjä palveluita kehittävien henkilöiden kanssa.

Pääkäyttäjäryhmän tehtävät

Pääkäyttäjäryhmä vastaa siitä, että kirjastoilla on käytössään tarvittavat työkalut KOHAn käyttöönottoon suunnitelman mukaisessa aikataulussa.

Valmisteluvaihe (huhti-kesäkuu 2018)

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee ja toteuttaa:

 • Järjestelmän asentaminen pilotointia ja testausta varten (mahdollisesti palvelinympäristön toimittajalta?)
 • Mappaustaulukoiden laatiminen datan siirtoa varten
 • Pilottikirjastojen tietokantojen siirtäminen KOHAan testaamista varten (mahdollisesti myös muiden kirjastojen tietokantojen siirto?)
  • Jos asiakastietoja siirretään ne anonymisoidaan
 • Järjestelmän konfigurointi testausympäristössä
 • Järjestelmän arkkitehtuurisuunnittelu yhteistyössä palvelinympäristön hankintaa neuvottelevan ryhmän kanssa (installaatiot)

Testikäyttö pilottikirjastossa ja järjestelmän testaus testiympäristössä (kesä-syyskuu 2018)

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee ja toteuttaa:

 • Toiminnallisuuksien testaaminen osa-alueittain sekä puutteiden kirjaaminen
  • Kuvailu
  • Kokoelmien hallinta
  • Lainaus ja palautus
  • Varaukset
  • Hankinta
  • Finna
  • Melinda
 • Selvitys aineiston käsittelyprosesseista KOHAn kannalta
 • Pilottikirjastojen (ja mahdollisesti muiden kirjastojen) tietokantojen koekonversiot
 • Pilottikirjastojen tuotantokäyttöä varten välttämättömien korjausten määrittely

Pilottikirjastojen käyttöönotot (lokakuu-joulukuu 2018)

Pääkäyttäjäryhmä suunnittelee ja toteuttaa:

 • Tuotantoympäristön asentaminen
 • Järjestelmän konfigurointi tuotantokäyttöä varten
 • Datan konvertointi ja siirto tuotantoympäristöön

Laajempi käyttöönotto (2019)

 • Pääkäyttäjäryhmän tehtävät laajemmassa käyttöönotossa määritellään myöhemmin

 

Pääkäyttäjäryhmä jakautuu pienempiin ryhmiin

 • Migraatioryhmä
  • Suunnittelee datan siirron Voyagerista KOHAan
 • e-aineistojen käsittelyä suunnitteleva ryhmä
  • e-aineistojen käsittely KOHAssa
   • SFX:n kautta tarjottavat aineistot
   • KOHAan (Melindaan) kuvailtavat aineistot
 • Toiminnallisuuksia testaavat ryhmät

 

Pääkäyttäjäryhmän jäsenet

 

 

Etunimi

Sukunimi

Puhelin

Sähköposti

Vastaajaorganisaatio 

X

Pirjo

Kangas

020 7621 395

pirjo.kangas@humak.fi

Humak

1

Päivi

Toikkanen

044 725 0017

paivi.toikkanen@centria.fi

Centria-ammattikorkeakoulu

1

Tomas

Rönn

0207 699 695

tomas.ronn@arcada.fi

Yrkeshögskolan Arcada/Biblioteket

 

Minna

Kivinen

0505142303

minna.kivinen@hamk.fi

HAMK

1

Johanna

Miettunen

0404887477

johanna.miettunen@haaga-helia.fi

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

1

Mia

Kujala

044 702 8907

mia.kujala@xamk.fi

Kaakkois-Suomen amk, Xamk

1

Saija

Pyhtilä

09-74245086

saija.pyhtila@metropolia.fi

Metropolia ammattikorkeakoulu

1

Mattias

Nordling

+358403521524

mattias.nordling@hanken.fi

Svenska handelshögskolan

X

Hanna

Saario

0405843367

hanna.saario@diak.fi

Diakonia-ammattikorkeakoulu

1

Marketta

Lukkari

029 551 2240

marketta.lukkari@tilastokeskus.fi

Tilastokeskus

1

Hannu

Jokiranta

0400 308677

hannu.jokiranta@laurea.fi

Laurea-ammattikorkeakoulu

 

Christian

Nelson

0294498240

christian.nelson@tritonia.fi

Tritonia

X

Marjut

Nuikka

 

marjut.nuikka@arkisto.fi 

Kansallisarkisto

X

Ari

Ahlqvist

 

ari.ahlqvist@helsinki.fi

Kansalliskirjasto

X

Hannu

Markkanen

 

hannu.markkanen@jyu.fi

Jyväskylän yliopisto

Tehtävämatriisi

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

Etunimi

Sukunimi

Pirjo

Kangas

Päivi

Toikkanen

Tomas

Rönn

Minna

Kivinen

Johanna

Miettunen

Mia

Kujala

Saija

Pyhtilä

Mattias

Nordling

Hanna

Saario

Marketta

Lukkari

Hannu

Jokiranta

Christian

Nelson

Marjut

Nuikka

Ari

Ahlqvist

Hannu

Markkanen

Vastaajaorganisaatio 

Humak

Centria-ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Arcada/Biblioteket

HAMK

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen amk, Xamk

Metropolia ammattikorkeakoulu

Svenska handelshögskolan

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Tilastokeskus

Laurea-ammattikorkeakoulu

Tritonia

Kansallisarkisto

Kansalliskirjasto

Jyväskylän yliopisto

 

 • No labels