Kokousaika: 9.–26.2.2018; sähköpostikokous

Läsnä: Ohjausryhmän jäsenet Jyrki Hakapää, Jyrki Ilva, Tiina Koskimäki (Elisa Tiilikaisen sij.), Jaana Latvanen (varapj.), Sami Niinimäki, Emilia Palonen (pj.), Suvipäivi Pöytälaakso-Koistinen, Sami Syrjämäki sekä hankkeen työntekijä Riitta Koikkalainen (siht.).

Poissa: Johanna Lilja.

 

1 § Kokouksen avaus
Sähköpostikokouksen puheenjohtaja Jyrki Ilva avasi kokouksen perjantaina 9.2.2018 kello 13.35

2 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että kokouskutsun kohta neljä (Kotilavan ohjausryhmän varapuheenjohtajan valinta) nostettiin kohtaan kolme.

3§ Kotilavan ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta.
Aiemman puheenjohtajan Tiina Eklundin ilmoitettua 15.1.2018, että ei ole enää käytettävissä ohjausryhmän toimintaan ohjausryhmän piti järjestäytyä uudelleen.

Esitettiin, että puheenjohtajaksi valitaan Jaana Latvanen ja varapuheenjohtajaksi Emilia Palonen.

Jaana Latvanen kiitti luottamuksesta ja totesi, että hänen täytyy käyttää asia AMKIT-konsortion keskusteltavana. Tämän takia kokousta jatkettiin perjantaihin 16.2.2018 kello 16 saakka.

AMKIT-konsortion johtoryhmä oli kokoontunut torstaina 15.2.2018 ja päättänyt seuraavaa:

”AMKIT-konsortion jory ei nähnyt mielekkääksi, että Kotilavan ohjausryhmän puheenjohtaja on amk-kirjastojen edustaja.

Joryn näkemyksen mukaan on ristiriitaista, että lähes kaikki amkit suhtautuivat myönteisesti Kotilavaan, ja ilmoittautuivat perusteilla olevaan konsortioon, mutta yliopistot yhtä poikkeusta lukuun ottamatta eivät olleet sitoutumassa. Jory näkee ohjausryhmän puheenjohtajan roolin keskeisenä uuden konsortion muotoutumisessa, ja tämän perusteella ei ole mielekästä valita puheenjohtajaa amkit-sektorilta.”

Näin ollen Jaana Latvanen ilmoitti, että ei ole käytettävissä puheenjohtajaksi mutta että voi jatkaa varapuheenjohtajana.

Koska kaikki ohjausryhmän jäsenet eivät olleet 16.2. mennessä päässeet osallistumaan sähköpostikokoukseen ja koska haluttiin odottaa terveisiä FUN:in edustajien tapaamisesta, kokousta päätettiin jatkaa maanantaihin 26.2.2018 asti.

FUN:in edustajien tapaaminen torstaina 22.2.2018 ei tuonut puheenjohtajavalintaan uusia näkökulmia.

Pekka Nygren esitti 23.2.2018, että Kotilavan ohjausryhmän puheenjohtajaksi valitaan Emilia Palonen ja varapuheenjohtajaksi Jaana Latvanen. Esitystä kannatettiin yksimielisesti.

Kotilavan ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin Emilia Palonen, ja Jaana Latvanen jatkaa varapuheenjohtajana.

 

4 § Kokouksen päättäminen
Jyrki Ilva päätti kokouksen 26.2.2018.

  • No labels