AINEISTOTYYPPITYÖPAJA 10.4.

KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMAA AINEISTOTYYPPEIHIN - YKSINKERTAISUUTTA AINEISTOTYYPPEIHIN & PUUTTUUKO JOTAKIN?

Aika: 10.4.2018 klo 13-17 

Paikka: Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut, Helsinki, Kaikukatu 4, 5.krs
Saapumisohje: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/ohje-leipatehtaalle-saapumiseen-kirjastoverkkopalvelutTyöpajamuotoinen, ei etäosallistumismahdollisuutta

Työpajaan on hyvä ottaa mukaan oma kannettava tietokone.

 

Ihmettelevätkö asiakkaanne, mikä hyvin samalta kuulostavista kategorioista olisi se oikea valinta etsiä tietyn tyyppistä aineistoa? Vai etsiikö hän jotain, joka ei oikein istu mihinkään niistä?

Tällä työpajalla on kaksi tavoitetta: 

1) pohtia voisimmeko Finnassa yksinkertaistaa käyttäjälle näytettäviä aineistotyyppejä ja niiden kategorisointia sekä

2) sekä pohtia mitä vaikutuksia olisi muutaman uuden aineistotyypin lisäyksellä.

 

 

Aikataulu (alustava)

13.00 Tervetuloa ja virvokkeita

13.10 Ensimmäinen sessio

Alustus, sis. molemmat

 

 • Pelit
 • Esineet
 • Opetusmateriaalit
 • Esteettömät/saavutettavat aineistot (Daisy)

15.15 Toinen sessio

Alustus

 • Tekstit
 • Pienpainatteet
 • Äänitteet (sis. äänikirjat)
 • E-kategoriat

 


Alustavat työpajan teemat

Aihe 1: Aineistotyyppi "esine" jako alatyyppeihin

Aihe 2: Aineistotyyppi "pelit" lisääminen

Aihe 3: Tavallisten ja e-kategorioiden yhdistäminen käyttöliittymässä yhdeksi 

Aihe 4: Äänitteiden kategerioiden yksinkertaistaminen

Aihe 5: Teksti-aineistotyypin siirtäminen/lisääminen ylätasolle


Valmistautuminen työpajaan


Aihe 1: Aineistotyypin "esine" jako alatyyppeihin

 • Osallistujien toivotaan valmistautuvan aiheeseen  seuraavasti:
  • Miettikää, mitä toivoisitte alajaottelulta oman aineistonne kannalta
  • Käykää tutustumassa Finna.fissä, mitä muut ovat luokitelleet esineeksi

Aihe 2: Aineistotyypin "pelit" lisääminen

 • Osallistujien toivotaan valmistautuvan aiheeseen seuraavasti:
  • Missä aineistoissa peli-tyyppiset aineistot ovat nyt?
   • Saako näistä aineistoista eriteltyä metatiedon, että ne ovat pelejä? 
   • Saako näistä aineistoista eriteltyä tiedon lainausmahdollisuudesta?

Aihe 3: Tavallisten ja e-kategorioiden yhdistäminen käyttöliittymässä yhdeksi 

 • Osallistujien toivotaan valmistautuvan aiheeseen seuraavasti:
  • Miettikää missä tapauksissa Verkossa saatavilla -rajaus nostaa e-aineistot esiin tavallisista ja missä ei?
  • Missä tapauksissa verkossa saatavilla olevat artikkelit ja kirjat jäävät e-kirja/-artikkeli-rajauksen ulkopuolelle?
  • Missä käyttötilanteissa voisi tulla ongelmia?
  • Käykää tutustumassa Finna.fissä, mitä muut ovat luokitelleet vastaaviksi aineistoiksi

Aihe 4: Äänitteiden kategerioiden yksinkertaistaminen

 • Osallistujien toivotaan valmistautuvan aiheeseen seuraavasti:
  • Missä käyttötilanteissa voisi tulla ongelmia, jos kategorioita yhdistettäisiin jollain tapaa?
  • Käykää tutustumassa Finna.fissä, mitä muut ovat luokitelleet vastaaviksi aineistoiksi
  • Ovatko kaikki Äänite → CD:ksi luetteloidut musiikkia?
  • Mitä metatietoja tarvitaan äänikirjojen erittelyyn aineistoista? 
   • Päteekö kaikkiin äänikirjoihin samat metatiedot ja ovatko ne kattavia?

Aihe 5: Teksti-aineistotyypin siirtäminen/lisääminen ylätasolle

 • Osallistujien toivotaan valmistautuvan aiheeseen seuraavasti:
  • Millaiset aineistot on luetteloitu teksti-tyypillä? (löytyvät useimmiten muu-ylätyppin alta)
  • Mitkä aineistot pitäisi sijoittaa teksti-aineistotyypin alle?Työpajojen sarja

Aineistotyypit ovat Finnassa samat kaikille Finnassa mukana olevien organisaatioiden aineistoille ja niiden muutostyö tehdään yhdessä kaikkien asiakasorganisaatioiden kanssa. Finnaan on viime vuosina liittynyt paljon uusia organisaatioita ja aineistojen tuominen saataville Finnan kautta lisääntyy jatkuvasti. Kokemuksen karttumisen myötä organisaatioiden ja käyttäjien parista on noussut erilaisia tarpeita päivittää Finnan aineistotyyppejä.

Finna järjestää sarjan työpajoja, joiden kautta arkistot, kirjastot ja museot pääsevät antamaan asiantuntemustaan ja hakemaan yhteistä linjaa, miten aineistotyyppejä tulisi kehittää. Joulukuussa 2017 pidimme ensimmäisen työpajan ja sen merkittävimpiä tuloksia on, että tutkimme nyt Finnassa mahdollisuutta sallia useamman aineistotyypin tietueille.


 • No labels