Aika: torstai 8.2.2018 klo 12.00-15.30
Paikka: Kansalliskirjasto, Fabianian huone Pohto, Yliopistonkatu 1
Läsnä: Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia), Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto), Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto), Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto), Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto), Katerina Sornova (Kansalliskirjasto), Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto),
Kutsutut asiantuntijat: Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto), Aki Kangas (Yle Arkisto), Johanna Parviainen (BTJ)
Poissa: Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)1. Kokouksen avaus ja esittäytyminen

2. Uuden musiikkiryhmän järjestäytyminen

 • Ryhmän jäsenet:
  Ilkka Haataja (Taideyliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemia)
  Ilona Heinonen (Tampereen kaupunginkirjasto)
  Ulla Ikäheimo (Kansalliskirjasto)
  Tapani Lehtonen (Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto)
  Anu Sormunen (Jyväskylän kaupunginkirjasto)
  Katerina Sornova (Kansalliskirjasto)
  Jaakko Tuohiniemi (Helsingin yliopiston kirjasto)
  Tommi Viitamies (Helsingin kaupunginkirjasto)
  kutsutut asiantuntijat: Jaska Järvilehto (Helsingin Konservatorion kirjasto), Aki Kangas (Yle Arkisto), Johanna Parviainen (BTJ)

  Puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Tuohiniemi ja sihteeriksi Katerina Sornova. Puheenjohtaja valittiin kahdeksi vuodeksi.    

  Ryhmän jäsenet edustavat omaa kirjastosektoria ja pyrkivät viestittämään musiikkiryhmän asioista mahdollisimman laajasti oman sektorin sisällä. Musiikkiryhmän tekemisestä tiedotetaan me-luetteloijat-postituslistalla (ks. liittymisohjeet).

 • Uuden työryhmän nimi on Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä, lempinimeltään Muusa.

 • luumu-posti ja musamelinda-posti lakautetaan, tilalle on perustettu uusi postituslista muusa-posti [at] helsinki.fi. Ryhmän pöytäkirjat tallennetaan kiwi-sivuille: https://www.kiwi.fi/display/muusa/.

 • kokouskäytännöt - ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa pidettävässä lähi- tai verkkokokousessa. Keväällä kokoustetaan vähän intensiivisemmin.

3. Tulevat tapahtumat

Kansalliskirjaston Missä mennään -webinaari 13.2. Ilmoittautuminen viimeistään 12.2.

Kansallisten kuvailuryhmien yhteinen työpaja 20.3.

Ennakkotietoa allakoihin: Melinda-päivä pidetään 22.5. Helsingissä.

4. MusaMelinda-työryhmän raportti 2017

MusaMelinda-työryhmän raportti esitellään Tiedonhallinnan ohjausryhmälle 13.3.

Metatietovarannon musiikkityöryhmä MusaMelinda (raportti 2017)

MusaMelinda-työryhmä toimi vuosina 2012-2017 Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmän yhteydessä. Sen tarkoituksena oli luoda yhteiset periaatteet musiikkiaineiston kuvailulle metatietovarantoon. Ryhmä sulautuu vuoden 2018 alussa Luumu-työryhmän kanssa uudeksi musiikkiaineistojen kuvailutyöryhmäksi.

MusaMelindan jäsenet 2016-17:

 • Ilkka Haataja, Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjasto (puheenjohtaja)
 • Ilona Heinonen, Tampereen kaupunginkirjasto
 • Heli Pohjola, Raision kaupunginkirjasto
 • Tiina Tolonen, Oulun ammattikorkeakoulun kirjasto
 • Tommi Viitamies, Helsingin kaupunginkirjasto
 • Ulla Ikäheimo, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut (sihteeri)
 • Tarja Mäkinen, Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut
 • Katerina Sornova, Kansalliskirjasto, Tutkimuskirjasto

Työryhmän tavoitteet:

 • Melindan musiikkiaineiston kuvailun periaatteiden määrittely ja kehittäminen sekä suositusten ylläpito
 • Datamallien, formaattien, luettelointisääntöjen ja vastaavien metatieto-osa-alueiden (RDA, Bibframe ym.) kehityksen seuraaminen ja kehittämiseen osallistuminen musiikkiaineiston kannalta
 • Musiikin luetteloinnin koulutustarpeiden kartoitus ja mahdollinen kouluttaminen

MusaMelinda piti vuoden aikana kolme lähikokousta. Lisäksi asioita käsiteltiin sähköpostitse. Yksi kokouksista pidettiin yhdessä Luumu-ryhmän kanssa, jolloin sovittiin ryhmien yhdistymisestä. Lisäksi MusaMelinda osallistui kaikkien kuvailuryhmien yhteiseen työpajaan 26.9. RDA-kuvailun keventämisestä.

RDA-kuvailuun siirtyminen työllisti ryhmää edelleen koko vuoden. Musiikkiaineiston MARC/RDA-sovellusohje julkaistiin huhtikuussa. Eri kirjastosektoreilla ja kirjastojärjestelmillä on kuitenkin omia tarpeita ja tulkintoja, joiden yhteensovittamista ryhmä edisti. Erityisesti musiikin pääesittäjyyskysymys jakaa sektoreita edelleen.

Muita käsiteltyjä aiheita olivat musiikkisanasto MUSAn yhdistäminen Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon ja YSAsta YSOon siirtymä, jotka aiheuttavat muutoksia musiikin kuvailussa.

Melindaan saatiin vuoden aikana uusia yleisiä kirjastoja ja niiden mukana runsaasti uutta musiikkiaineistoa. Melinda-kuvailun yksityiskohdat, erityisesti osakohteiden käsittely, ovat jatkossa edelleen uuden työryhmän ohjeistettavana. 

5. Uuden ryhmän toimenkuva ja toimintasuunnitelma 2018

Uusi musiikkiryhmä on osa Kansalliskirjaston kuvailuyhteistyötä ja se keskittyy musiikkiaineistojen kuvailukysymyksiin.

Toimintasuunnitelma 2018:

 • Työryhmän tunnetuksi tekeminen ja sen aseman vakiinnuttaminen musiikkikirjastojen kentällä
 • Yhteistyö muiden kuvailun asiantuntijaryhmien kanssa (Kuvailustandardiryhmä, Kuvailevan metatiedon asiantuntijaryhmä, Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmä)
 • Työnjaon selventäminen Kansalliskirjaston Kuvailusääntö- ja Toimijakuvailupalvelujen kanssa 
 • Musiikin RDA-kuvailuohjeet ja -linjaukset, RDA:n sovellusohjeiden jalkauttaminen kirjastokentälle (mm. musiikkiteosten ensisijainen hakutiedon ohjeistaminen) 
 • Musiikin sisällönkuvailuunn liittyvät kysymykset, sanastojen ylläpitäminen (SEKO, YSAn luokan 89 ja SLM musiikkitermien osalta)  
 • Musiikin metadatan ja Finnan ja muiden kirjastojärjestelmien kehittäminen
 • Melindan kuvailukäytäntöjen yhtenäistäminen ja ohjeistus musiikin osalta
 • Eri tietomallien ja kuvailusääntöjen (mm. BIBFRAME ja RDA) kehittämiseen osallistuminen
 • Uuden kirjastojärjestelmän hankintaan liittyvät kuvailuasioiden seuraaminen

6. Kuvailun keventäminen/sujuvoittaminen - käsittely siirtyy seuraavaan kokoukseen

Kuvailustandardiryhmä pyytää kaikilta kuvailutyöryhmiltä kommentteja RDA-kuvailun keventämisehdotuksiin helmikuun loppuun mennessä. Kuvailustandardiryhmän tekemiä ehdotuksia käydään läpi seuraavassa kokouksessa 23.2.

Kuvailun sujuvoittamisesta pidetään ryhmien yhteinen työpaja 20.3.

7. MUSAn ja YSAn yhdistäminen

Tilannekatsaus: musan ja ysan yhdistäminen loppusuoralla. jaettavista termeistä yse-ehdotuksia.

8. Seuraavat kokoukset

pe 23.2. klo 10-12 Kansalliskirjasto ja ACP-kokous ti 6.3. 10-11.30

 

 

 

 • No labels