You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 40 Next »

Tehtäviä:

 • Uuden kokoonpanon nimittäminen: DL helmikuu
 • Kaksivuotiskauden painopisteiden määrittely: DL helmikuu
 • Verkkosivujen sisällön tarkastaminen: DL helmikuu
 • Raportointi Tiedonhallinnan orylle: laaditaan esitys: DL helmikuu
 • Kuvailun keventäminen:  
  • Kevytversio RDA:sta julkaisualalle: DL lokakuu
   • Hyödynnetään Kansalliskirjaston työstöä asiasta
   • Julkaisu syksyllä
  • Helmikuun loppuun mennessä tulleiden kuvailuryhmien kommenttien käsittely: DL maaliskuu
  • Kuvailuryhmien työpajan järjestäminen 20.3.2018: DL maaliskuu
  • Webinaari kirjastoille toukokuussa: DL toukokuu 
  • Tiedottaminen kirjastonjohtajille ja muille kesäkuussa: DL juhannus
 • Seurataan kirjastojärjestelmän hankintatilannetta
 • Kuvailumanifesti työstäminen eteenpäin:
  • Julkaisu Tietolinjassa: DL helmikuu
  • Julkaisu Signumissa: DL helmikuu 
 • Kuvailun rakenteen kehittäminen:
  • Mm. teostietueiden tekemisen suunnittelu: kannanotto teostietueiden tekemiseen, kulttuuriperinnön näkyvyyden parantuminen, kansainvälinen teostietokanta
  • Hyödynnetään Kansalliskirjaston työstöä asiasta: tiekartta
  • Osmalta esittely Bibframe-muokkauksesta ja datan avaamisesta, tarpeet/vaatimukset metatiedon sisällölle, koko datan julkaiseminen kerran kuukaudessa: DL marraskuu  
  • Hulibin teostietueiden projekti: esittely: DL huhtikuu

 • Linkitetyn datan lisääminen auktoriteettitietueissa:
  • Linkit bib-tietueista worldcatiin ja eri kansallisbibliografioihin: automaattisesti 
  • Suosituksen antaminen tunnisteiden lisäämisestä ja wikidatalinkkien lisäämiseen auktoriteettitietueisiin: odotetaan Kansalliskirjaston Toimijakuvailupalvelun toimenpiteitä 2018
 • Kuvailuun vaikuttavien ISO/NISO/SFS/tms. -standardien käsittely
  • Ulla / Tanja Vienonen: DC-asiat ja ATT-tietomalli: DL syyskuu
  • Mikko: YSOn käsitemalli: DL joulukuu
  • Arkisto/museo: käsitemallit, järjestelmätilanteet, toimijakuvailuyhteistyö (Nimitietopalvelu): DL lokakuu
  • Maarit/Katerina: tunnistestandardit (mm. ISRC, ISNI): DL marraskuu
  • Juha:
   • ajankohtaiset
    • Tietohuoltokomitean ja muiden vaikutustahojen prosessien esittely → mahdollinen suunnitelma Standardipalvelun perustamiseksi Kansalliskirjastoon: DL toukokuu
    • Ajanilmauksien yhdenmukaistaminen: DL maaliskuu
    • Kielikoodien soveltaminen: ISO 639-1  (kaksinumeroiset, jäädytetyt) / BCP 47 (mahdollistaa kielen ilmaiseminen lisäksi maantieteellisen kohdistuksen ja kirjoitusjärjestelmän kohdistuksen) käyttö kentässä 041: Osma suosittelee BCP 47 (viittaa RFC-standardeihin) käyttämistä, MARCin kiinteämittaiset kentät tai kirjastojärjestelmät eivät tue, voi antaa lausunto MACille, odotetaan kansainvälistä MARC 21 -ratkaisua, ei tehdä mitään toistaiseksi: DL helmikuu
   • tutkimusdatan standardien esittelyt, URN- ja PID-esittely: DL syyskuu 
 • RDA-kommentointiprosessi:
  • Kuvailusääntöpalveluun saapuneiden muutosehdotusten käsittely: DL toukokuu
  • Muiden maiden kommenttien käsittely: DL syyskuu
 • RDA:n uusi versio:
  • Prosessin suunnittelu ja muutosprosessin kuvaus (esim. termimuutosten osalta): DL huhtikuu 
  • Käännösten kommentointi: DL joulukuu
  • Linjausten ja esimerkkien päivitys: DL joulukuu
 • Ryhmän ja kuvailustandardien roolin selkeyttäminen:
  • Määritellään rooli kuvailun ekosysteemissä: DL joulukuu

  • Näkökulman laajentaminen KAM-yhteistyöhön, julkaisualalle, julkaisuarkistoihin ja tutkimusalalle: DL marraskuu

  • Kirjastojen rooli metatietomatkasaarnaajana jatkossa omissa kehysorganisaatioissa

  • Standardiosio kaikkiin keskeisiin metatietoa käsitteleviin seminaareihin: Kirjastoverkkopäivät, Kuvailun tiedotuspäivä jne.
  • Miten kuvattaisiin kuvailustandardien antamat reunaehdot ja hyödyt, esim. tapauskuvausten kautta: DL maaliskuu
 • Muun metatiedon ohjeistuksiin tutustuminen: 
  • Käyttöoikeusmetatiedot: vrt. RDA:n luku 4: linkki käyttöoikeusohjeeseen: https://www.kiwi.fi/x/i4VDAg: DL maaliskuu
  • Tekniset metatiedot: vrt. RDA:n luku 3: linkki teknisen metatiedon ohjeiseen: DL marraskuu
  • PAS-metatiedot: DL joulukuu 
  • Tutkimusdatan metatiedot: DL lokakuu 

 • No labels