Kansalliset kuvailun asiantuntijaryhmät kokoontuvat työpajaan 20.3.2018 miettimään kuvailun keventämisen seuraavia vaiheita. Kommentoinnin kohteena on Kuvailustandardiryhmän RDA:n pohjalta tekemä ehdotus kuvailua keventävistä linjauksista ja pakollisten elementtien karsimisesta. Työpajassa käsitellään myös muita kuvailua keventäviä näkökulmia, kuten MARC 21 -tallennuksen, kuvailuohjeistuksen ja kuvailuprosessien linjaamista.

Aiheesta pidetään webinaari loppukeväällä kirjastoille.