You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 27 Next »

luodaan tähän YSOn tietomalli Fennica-tietomallin mukaan Fennica RDF data model

Viimeisin julkaistu versio: 

https://www.kiwi.fi/display/Asiasanastotjaontologiat/YSOn+tietomalli

Tämä versio

0.51 / Jarmo Saarikko

Päiväys:

2018-02-08

Toimittajat:

Jarmo Saarikko, Osma Suominen, Alex Kourijoki

Muut osallistujat:

Mikko Lappalainen, Tuomas Palonen, Henri Yli-Kotila

 

Tämä suomenkielinen tietomalli on virallinen versio. Siitä voi olla käännöksiä muilla kielillä.

Copyright: Kansalliskirjasto

Tiivistelmä

Yleinen suomalainen ontologia YSO on kolmikielinen, etupäässä yleiskäsitteistä koostuva ontologia (RDF vocabulary). YSO on rakennettu suomalaisen kulttuuripiirin sisällönkuvailutarpeiden ja käsitteistön pohjalta, ja se on tarkoitettu käytettäväksi kuvailuun erityisesti silloin, kun kuvailtavien aineistojen aihealueet ovat monipuolisia.

YSO on rakenteeltaan hierarkkinen kokonaisuus, joka perustuu käsitteiden välisille yläkäsite-alakäsite-suhteille. Hierarkiasuhteiden lisäksi YSOssa on assosiatiivisia ja osa-kokonaisuussuhteita.  YSOn sisältämiin käsitteisiin ja termeihin voi ehdottaa muutoksia YSE-ehdotusjärjestelmän kautta.

YSO pohjautuu yleiseen suomalaiseen asiasanastoon (YSA) sekä yleiseen ruotsinkieliseen tesaurukseen (Allärs). YSOn käsitteille on määritelty vastaavuussuhteet YSAn ja Allärsin käsitteisiin. YSO on lisäksi linkitetty Yhdysvaltain Kongressin kirjaston asiasanastoon (Library of Congress Subject Headings, LCSH).  

 

Käyttämällä YSOa sisällönkuvailussa, aineiston julkaisijat voivat lisätä sen löydettävyyttä ja mahdollistaa aineiston ulkopuolisen metadatan liittämisen aineistoon tai aineiston liittämisen osaksi suurempaa linkitetyn datan kokonaisuutta.

Johdanto

YSOn semanttinen tietomalli pohjautuu vahvasti W3C:n Simple Knowledge Organization System (SKOS) -malliin. Tietomalliin tutustuminen kannattaakin aloittaa SKOSiin tutustumisella (esim. SKOS Primer ja SKOS-XL Primer), jos malli ei ole entuudestaan tuttu.

Tähän dokumenttiin on kerätty tarkempaa tietoa siitä, miten SKOS- ja muita RDF-tietomalleja (mm. ISO 25964 eli iso-thes sekä Dublin Core Terms) on sovellettu YSOn tapauksessa.

Saatavuus

YSO on selattavissa osoitteessa http://finto.fi/yso/fi/  sekä ladattavissa Finto-palvelun avoimen rajapinnan kautta RDF/XML- ja Turtle-tiedostomuodoissa: REST API   http://api.finto.fi/rest/v1/yso/data .  Englanninkielinen kuvaus: http://data.nationallibrary.fi/yso/

YSOa voidaan käyttää kirjastojärjestelmissä muiden auktoriteettien tapaan Kansalliskirjaston ylläpitämän Asteri-tietokannan (FIN10) kautta.  YSA- ja Allärs-sanastoihin sisältyneet paikannimet ovat saatavissa erillisessä YSO-paikat ontologiassa. finto.fi/yso-paikat

Käsitteiden tunnisteet

YSO-ontologian rekisteröity tunniste kirjastojärjestelmissä on yso, jonka perään lisätään käytetyn termin kielen tunniste: yso/fin, yso/swe (tai yso/eng).

Kullekin ontologian käsitteelle on luotu pysyvä tunniste, joka noudattaa muotoa http://www.yso.fi/onto/yso/pNNNNN, jossa NNNNN (vaihteleva määrä) on tunnisteelle annettu yksilöllinen numero.

Käytöstä poistettujen (deprekoitujen) käsitteiden tunnisteet jäävät voimaan ja johtavat aina edelleen käytössä olevaan käsitteeseen.

1.1 Etuliitteet (prefiksit)

YSOn tietomallissa käytetään luokkia ja muuttujia, jotka on koottu useasta erillisestä sanastosta. Näihin XML-nimiavaruuksiin viitataan etuliitteillä, jotka on listattu alla olevassa taulukossa. Dublin Corea käytetään tässä erityisesti koko sanaston ominaisuuksien kuvailussa. SKOS-XL:n avulla voidan esittää Labelit nodeina, jolloin niihin voidaan littää lisäominaisuuksia.  

PrefixNimiavaruusYSOssa käytetyt muuttujat (rivejä)
dc:
http://purl.org/dc/elements/1.1/
 • description (1)
 • title (1)
 • publisher (1)
 • creator (1)
 • source (1249)

dct:

dcterms

http://purl.org/dc/terms/#
 • created (1897)
 • isReplacedBy (1068)
 • language (1)
 • license (1)
 • modified (206)
 • relation (1)
 • spatial (39)
 • LinguisticSystem (3)
 • subject
isothes:
http://purl.org/iso25964/skos-thes#

tämä url annetaan iso-thes vs. skos Correspondence dokumentissa, ja se

ohjautuu tänne: http://pub.tenforce.com/schemas/iso25964/skos-thes#

Mutta linkki ei toimi!

tällainen skeema löytyy: http://www.niso.org/schemas/iso25964/iso25964-1_v1.4.xsd

Kuvaus: http://www.niso.org/schemas/iso25964

 • ThesaurusArray (180)
 • ConceptGroup (61)
ns3:
http://metadataregistry.org/uri/profile/regap/

kts: http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/

http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/1011 (RDF) hasSubproperty

http://metadataregistry.org/uri/NSDLSchema/1003 (RDF) Name

lexicalAlias ja Status eivät näy tässä nimiavaruudessa?

 • hasSubproperty (2)
 • lexicalAlias (2)
 • name (2)
 • status (2)
owl:
http://www.w3.org/2002/07/owl#
 • deprecated (1156)
 • Class (4)
 • DatatypeProperty (4)
 • inverseOf (2)
 • ObjectProperty (2)
rdau:
http://rdaregistry.info/Elements/u/
 • P60683 (30)
 • P60686 (34)
 • predecessor.en (1)
 • successor.en (1)
rdf:
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
 • Property (3)
 • about (0)
 • type (0)
rdfs:
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
 • Resource (3)
 • comment (14)
 • domain (4)
 • isDefinedBy (2)
 • label (11)
 • subClassOf (4)
 • SubPropertyOf (2)
 • range (0)
 • seeAlso (0)
skos:
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#
 • Concept (29659)
 • Collection (241)
 • ConceptScheme (3)
 • definition (313)
 • prefLabel (29891)
 • altLabel (14492)
 • hiddenLabel (12160)
 • broader (20560)
 • narrower (5066)
 • related (14485)
 • exactMatch (28679)
 • closeMatch (13217)
 • narrowMatch (1140)
 • broadMatch (766)
 • relatedMatch (304)
 • topConceptOf (1149)
 • hasTopConcept (3)
 • member (229)
 • inScheme (29633)
 • example (0)
 • definition (313)
 • note (2520)
 • scopeNote (1201)
 • changeNote (0)
 • editorialNote (0)
 • historyNote (0)
skosext:
http://purl.org/finnonto/schema/skosext#

 

ohjaus menee tänne: http://schema.onki.fi/skosext/

mutta näitä ei ole määritelty tässä tiedostossa!!!

entä tämä? http://www.w3.org/2004/02/skos/extensions/spec/

 •  http://www.w3.org/2004/02/skos/extensions#relatedPartOf
 • superproperty: skos:related
 • Status: unstable
 • An extension of the 'related' property. Use this property to express a partitive relationship between concepts, where it is desired that such a relationship be treated as associative (i.e. linking separate branches of a hierarchy) and NOT hierarchical.
 • partOf (295)
 • DeprecatedConcept (1146)
skosxl:http://www.w3.org/2008/05/skos-xlTULOSSA KÄYTTÖÖN
xsd:
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
 • date (2101)
 • dateTime (1)
yso
http://www.yso.fi/onto/yso/
 • aggregateconceptscheme

 • deprecatedconceptscheme

yso-meta:http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
 • Concept (26494)
 • Hierarchy (102)
 • Individual (1916)
 • singularAltLabel (4560)
 • singularPrefLabel (12087)

yso-meta1:

(kehitysversiossa ysometa: viittaa tähän)

http://www.yso.fi/onto/yso-meta/2007-03-02/
 • Concept (3)
 • Class (1)
 • deprecatedHasThematicGroup (546)
 • singularPrefLabel (3)
ysoupdate:
http://www.yso.fi/onto/yso-update/

Todennäköisesti virhe. Pyritään poistamaan tuotantoversiosta

 • removedAltLabel (1)
dc11:
http://purl.org/dc/elements/1.1/#
EI KÄYTETTY. Kts. dc:
dcam:
http://purl.org/dc/dcam/
EI KÄYTETTY
dcterms:
http://purl.org/dc/terms/
EI KÄYTETTY. kts. dct:
dsv:
http://purl.org/iso25964/DataSet/Versioning#
EI KÄYTETTY
foaf:
http://xmlns.com/foaf/0.1/
EI KÄYTETTY
ns0:
http://www.yso.fi/onto/yso-meta/
EI KÄYTETTY Kts: yso-meta:
ns1:
http://spinrdf.org/sp#
EI KÄYTETTY
ns2:
http://spinrdf.org/spin#
EI KÄYTETTY
om:
http://www.yso.fi/onto/yso-peilaus/2007-03-02/

EI KÄYTETTY. Kts. yso-meta:

sd:
http://www.w3.org/ns/sparql-service-description#
EI KÄYTETTY
sh:
http://purl.org/skos-history/
EI KÄYTETTY
xhv:
http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab#
EI KÄYTETTY
xml:
http://www.w3.org/XML/1998/namespace
EI KÄYTETTY
ysokehitys: |
yso-kehitys:
http://www.yso.fi/onto/yso-kehitys/
EI KÄYTETTY
ysotranslate: |
yso-translate:
http://www.yso.fi/onto/yso-translate/
EI KÄYTETTY
yso-update:
http://www.yso.fi/onto/yso-update/
EI KÄYTETTY. Kts. ysoupdate:
zbwext:
http://zbw.eu/namespaces/zbw-extensions/
EI KÄYTETTY
Sanastokohtaiset ominaisuudet
PrefixSanasto 
afometahttp://www.yso.fi/onto/afo-meta/ 
allars-metahttp://www.yso.fi/onto/allars-meta/ 
gtkmetahttp://www.yso.fi/onto/gtk-meta/ 
juhometahttp://www.yso.fi/onto/juho-meta/ 
jupometahttp://www.yso.fi/onto/jupo-meta/ 
kaunometahttp://www.yso.fi/onto/kauno-meta/ 
kitometahttp://www.yso.fi/onto/kito-meta/ 
koko-metahttp://www.yso.fi/onto/koko-meta/ 
ktometahttp://www.yso.fi/onto/kto-meta/ 
kulometahttp://www.yso.fi/onto/kulo-meta/ 
liitometahttp://www.yso.fi/onto/liito-meta/ 
lukemetahttp://www.yso.fi/onto/luke-meta/ 
maometahttp://www.yso.fi/onto/mao-meta/ 
merometa<http://www.yso.fi/onto/mero-meta/ 
musometahttp://www.yso.fi/onto/muso-meta/ 
oikometahttp://www.yso.fi/onto/oiko-meta/ 
puhometahttp://www.yso.fi/onto/puho-meta/ 
taometahttp://www.yso.fi/onto/tao-meta/ 
terometahttp://www.yso.fi/onto/tero-meta/ 
tsrmetahttp://www.yso.fi/onto/tsr-meta/ 
valometahttp://www.yso.fi/onto/valo-meta/ 
ysa-metahttp://www.yso.fi/onto/ysa-meta/ 
@prefixURI (sanastot) 
allars
http://www.yso.fi/onto/allars/
 
juho
http://www.yso.fi/onto/juho/
 
kauno
http://www.yso.fi/onto/kauno/
 
koko
http://www.yso.fi/onto/koko/
 
lcsh
http://id.loc.gov/authorities/subjects
 
ysa
http://www.yso.fi/onto/ysa/ 
 

 

1.2 Käsitekaavio

 

Käsitekaavio

tähän kuva - työstetään erikseen

Jarmon kommentteja -poistetaan lopullisesta versiosta

Tarkastelu on tehty finto.fi -palvelusta ladatusta julkisesta yso-skos.ttl tiedostosta (23.1.2018 versio). Jos muissa formaateissa on eri tageja, niitä pitää tarkastella vielä lisäksi (esim. kehitysversio githubista).

Lukuohje 
Punaisella taustavärillä kuvaan epäselviä kohtia, jotka kaipaavat tarkennustaPunaisella tekstillä olen kuvannut mahdollisesti virheellisiä arvoja
keltaisella taustavärillä mahdollisia tuplia?Sulkeissa näytetyt () kenttien lukumäärät viimeisessä taulukossa ovat osumia turtle-tiedoston riveillä ja ovat vain tiedoksi. Niiden avulla voidaan päätellä mahdollisesti tarpeettomia kenttiä?

2.1 Käsitteet   (a owl:Class)

Kukin ontologian käsite kuuluu vain yhteen neljästä toisensa poissulkevasta luokasta: yleiskäsite, yksilökäsite, hierarkisoiva-/ryhmäkäsite ja poistettu käsite. 

Yksittäiset käsitteet

rdfs:Classskos:Concept
TyyppiYLEISKÄSITE
Kuvaus

Kuvailuun käytettävä yleiskäsite.

Pitääkö selittää, mihin Finto/Skosmos-taustaohjelmisto käyttää?

Ominaisuudeta owl:Class
Alaluokatyso-meta:Concept; yso-meta1:Concept; yso-meta:Individual; ysometa:Hierarchy
katso myösskos:ConceptGroup 
rdfs:Classyso-meta:Concept
TyyppiYLEISKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yleiskäsite. Miten tämä poikkeaa edellisestä?
Ominaisuudet

owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

Katso myösyso-meta1:Concept
rdfs:Classyso-meta1:Concept
TyyppiYLEISKÄSITE
KuvausYSO:n indeksoinnissa käytettävä käsiteluokka. Miten tämä poikkeaa edellisestä?
Ominaisuudet

owl:Class; rdfs:subClassOf yso-meta1:Class

Huom! yso-meta1:Class - ei ole määritelty

Katso myösyso-meta:Concept; skos:Concept
rdfs:Classyso-meta:Individual
TyyppiYKSILÖKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yksilökäsite.
Ominaisuudet

owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

Katso myösysometa:IndividualConcept
EsimerkkiTapahtuman, organisaation tai rakennuksen nimi.
rdfs:Classysometa:IndividualConcept
TyyppiYKSILÖKÄSITE
KuvausKuvailuun käytettävä yksilökäsite.
Ominaisuudet

EI KÄYTETTY julkisessa versiossa?

Katso myösysometa:IndividualConcept

Hierarkisoivat käsitteet

rdfs:Classyso-meta:Hierarchy
TyyppiHIERARKISOIVA KÄSITE
KuvausHierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.
Ominaisuudet EI KÄYTETTY
Katso myösysometa:Hierarchy
Huomautus

Kehitysversiossa (101 kpl)

rdfs:Classysometa:Hierarchy
TyyppiHIERARKISOIVA KÄSITE
KuvausHierarkisoiva käsite. Ensisijainen tarkoitus luoda hierarkkista rakennetta käsitteiden välille.
Ominaisuudet

owl:Class; rdfs:subClassOf skos:Concept

Katso myösyso-meta:Hierarchy
Huomautus

EI KÄYTETTY

Kehitysversiossa (101 kpl)

Range? 
Domain? 


Poistetut käsitteet

rdfs:Classskosext:DeprecatedConcept
TyyppiKÄYTÖSTÄ POISTETTU KÄSITE
KuvausDeprekoitu eli käytöstä poistunut tai korvattu käsite. Esimerkiksi, kun käsitettä kuvaava termi on korvattu uudella termillä tai kun monimerkityksisiä käsitteitä on jaettu erillisiksi käsitteiksi.  Käsitteestä viitataan aina seuraajaan.
Ominaisuudetdct:isReplacedBy
Katso myösyso:deprecatedconceptscheme; yso-meta1:deprecatedConcepts; ysometa:DeprecatedGroupConcept

Yleiset luokat

rdfs:Classowl:class
TyyppiLUOKKA
Kuvaus https://www.w3.org/TR/owl-ref/#Class
Suhteet

Käytetty seuraavissa:

yso-meta1:Concept
yso-meta:Hierarchy
yso-meta:Individual
yso-meta:Concept

Alaluokat yso-meta1:Class


RDF luokkayso-meta1:Class
TyyppiLUOKKA
Kuvaus 
Ominaisuudetrdfs:subClassOf owl:class
Alaluokatyso-meta1:Concept
KommentitPOISTETAAN

 

2.2 Labelit 

Käsitteiden ensimmäinen esitysmuoto on niiden ekspressio luonnollisella kielellä: labelit. SKOS tarjoaa kolme ominaisuutta, joilla voidaan liittää label käsitteeseenskos:prefLabelskos:altLabel ja skos:hiddenLabel

rdf:Propertyskos:altLabel
Tyyppi

KORVATTU TERMI; MUUNKIELINEN TERMI

KuvausKorvattu termi on käsitteen käytettävän termin synonyymi tai muu vaihtoehtoinen termi, joka löytyy hauissa ja ohjaa käytettävään termiin.
RDF ominaisuudetrdfs:subClassOf owl:class; rdfs:subPropertyOf rdfs:label
Esimerkki

Akronyymit, lyhenteet, kirjoitusmuodot, yksiss- ja monikkomuodot voidaan liittää ohjausteminä käsitteeseen.

Väärinkirjoitetut muodot lisätään yleensä piiloterminä

Katso myösskos:hiddenLabel; skos:prefLabel
rdf:Propertyskos:prefLabel
Tyyppi

KÄYTETTÄVÄ TERMI

KuvausKäsittestä käytettävä termi sisällönkuvailussa. Käsitteellä voi olla vain yksi skos:prefLabel kullakin kielellä.
Ominaisuudetrdfs:subClassOf owl:class
Katso myösskos:hiddenLabel; skos:altLabel
rdf:Propertyskos:hiddenLabel
Tyyppi

PIILOTERMI

KuvausKäsitteen piilotettu korvattu termi, joka näkyy vain hauissa ja ohjaa käytettävään termiin.
Ominaisuudetrdfs:subClassOf owl:class
Katso myösskos:prefLabel; skos:altLabel
subPropertyyso-meta1:singularPrefLabel; yso-meta:singularAltLabel ;
EsimerkkiTermin kirjoitusvirheellinen muoto.
Kehityskommentit

The range of skos:hiddenLabel is the class of RDF plain literals. {@en}

skos:prefLabel, skos:altLabel and skos:hiddenLabel are pairwise disjoint properties. {@en}

Yksikkö- ja monikkomuodot

 

rdf:Propertyyso-meta:singularPrefLabel
Label

Käytettävän termin yksikkömuoto

Kuvaus

YSOssa monikkomuotoisen käytettävän termin yksikkömuoto voidaan lisätä käsitteen piilotermiksi.

Ominaisuudet

rdfs:subClassOf owl:class; a owl:DatatypeProperty ; rdfs:subPropertyOf skos:hiddenLabel .

rdfs:domainyso-meta:Concept
Katso myösskos:prefLabel; skos:hiddenLabel
Huomautusskos:hiddenLabel -tyyppisiet labelit huomioidaan haussa, mutta ei näytetä käsitenäkymässä.
rdf:Propertyyso-meta:singularAltLabel
TyyppiKorvatun termin yksikkömuoto
Kuvaus

YSOssa monikkomuotoisen korvatun termin yksikkömuoto voidaan lisätä käsitteen piilotermiksi.

Ominaisuudet

rdfs:subClassOf owl:class; owl:DatatypeProperty;

rdfs:subPropertyof skos:hiddenLabel

rdfs:domainyso-meta:Concept;
Katso myös

skos:altLabel; skos:hiddenLabel;

Huomautusskos:hiddenLabel -tyyppisiet labelit huomioidaan haussa, mutta ei näytetä käsitenäkymässä.

 

 

2.3 Semanttiset suhteet

 

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
skos:topConceptOf 

Koko skeeman yläkäsite. YSOssa näitä on  3 kpl.

Jos ontologiaan kuuluvalla käsitteellä ei ole määriteltynä skos:broader, se saatetaan tulkita yläkäsitteeksi .

 
skos:hasTopConcept 

Käsiteryhmän tai koko ontologian yläkäsite.

 • label: has top concept
 • defintion: Relates, by convention, a concept scheme to a concept which is topmost in the broader/narrower concept hierarchies for that scheme, providing an entry point to these hierarchies. {@en}
 • domain: Concept Scheme
 • range: Concept
 • inverseOf is top concept in scheme
 • type ObjectProperty. Property
Suhde skos:ConceptSchemestä skos:Conceptiin
skos:broaderYLÄKÄSITEKäsitteen suhde hierarkkiseen yläkäsitteeseensä ilmaistaan skos:broader-suhteella (Merkitykseltään laajempi termi/käsite). 
skos:narrowerALAKÄSITEKäsitteen suhde hierarkkiseen alakäsitteeseensä ilmaistaan skos:narrower-suhteella (Merkitykseltään suppeampi termi/käsite). 
skos:related

ASSOSIATIIVISET KÄSITTEET

Käsitteiden väliset assosiatiiviset suhteet (vrt. rinnakkaistermi) ilmaistaan skos:related-suhteella. (Läheisesti termin/käsitteen aiheeseen liittyvät termit/käsitteet) 
skos:member

KUULUU RYHMÄÄN

KUULUU JAOTTELUUN

Käsitteen kuuluminen aiheryhmän (isothes:ConceptGroup) tai ryhmittelevän käsitteen (isothes:ThesaurusArray) yhteyteen ilmaistaan skos:member-suhteella.

Aiheryhmää tai ryhmäkäsitettä ei käytetä sisällönkuvailuun.

Relates a collection to one of its members

 • label:has member (@en)
 • domain: Collection
 • range: skos:Concept or skos:Collection
 • type: ObjectProperty, Property
 
skosext:partOf Osa-kokonaisuus-suhde, jossa käsite on osa toisen käsitteen edustamaa laajempaa kokonaisuutta.  
yso-meta:partOf 
 • label partOf
 • domain: yso-meta:Concept
 • range: yso-meta:Concept
 • type: ObjectProperty
KEHITYSVERSIO
skos:inSchemeyso

Käsite kuuluu nimettyyn skeemaan.

 • label: is in scheme {@en}
 • definition: Relates a resource (for example a concept) to a concept scheme in which it is included. {@en}
 • scopeNote: A concept may be a member of more than one concept scheme. {@en}
 • range: Concept Scheme
 • type: ObjectProperty, Property
1
dct:isReplacedBy Käytöstä poistuneen käsitteen suhde sitä korvaavaan käsitteeseen ilmaistaan dct:isReplacedby-suhteella.  
dct:spatial 

Käsitteen maantieteellinen kate, esimerksi rakennuksen sijaintipaikka. 

Huom. maantieteelliset paikat on kuvattu erillisessä yso-paikat ontologiassa.

 
yso-meta:hasThematicGroup 
 • label: kuuluu temaattiseen ryhmään {@fi}
 • domain: yso-meta:Concept
 • range: yso-meta:ThematicGroup
 • type ObjectProperty
KEHITYSVERSIO?
yso-meta1:deprecatedHasThematicGroup Poistettu käsite kuului tässä nimettyyn temaattiseen aiheryhmään 
rdau:P60683 
 • isdefined by rdau:
 • rdfs:label "has predecessor"@en, "edeltäjä"@fi, "företrädare"@sv;
 • definition: Relates an agent that precedes the other agent to the agent. {@en}
 • nverseOf: rdau:P60686"has successor"
 • ns3:lexicalAlias: rdau:predecessor.en
 • n3:name predecessor {@en}
 • type a rdf:Property, owl:ObjectProperty;
 • SubProperties: rdaa:P50012"has predecessor" , rdaa:P50055"has progenitor"


 
rdau:P60686 
 • isdefined by rdau:
 • a rdf:Property, owl:ObjectProperty ;
 • rdfs:label "has successor"@en, "seuraaja"@fi, "efterträdare"@sv ;
 • definition "Relates an agent that succeeds or follows another agent to an agent."
 • Lexical Alias: http://rdaregistry.info/Elements/u/successor.en
 • SubProperties:
 • rdaa:P50053"has descendant family"
 • rdaa:P50099"has descendants"
 • rdaa:P50016"has successor" - definition "Relates a corporate body to a corporate body that succeeds or follows another corporate body." Domain: rdac:C10005"corporate body" 
rdau:predecessor.en korvattu aikasempi termi - Lexical Alias 
rdau:successor.en korvaava uusi termi - Lexical Alias 
rdfs:subClassOf Alaluokka. 
allars:allars_juuri Allärs asiasanaston ylin käsite. a rdfs:Resource 
ysa:ysa_juuri Yleisen suomalaisen asiasanaston ylin käsite 

2.4 Dokumentaatiot  (skos:Note)

Käsitteen tarkempi kuvailu, määritelmät sekä hallinnalliset tiedot.

RDFskos:note
TyyppiHuomautus
Labelnote
KuvausYleinen huomautus dokumentointitarkoituksiin. Esimerkiksi käsitteen kuvailu, käsitteen edeltäja tai seuraaja.
Ominaisuudeta owl:AnnotationProperty
Rangerdfs:Resource
Subpropertiesskos:scopeNote, skos:changeNote, skos:editorialNote, skos:historyNote, skos:example, skos:definition
RDFskos:definition
rdf:typeMääritelmä
KuvausKattava selitys käsitteen määritelmästä.
Ominaisuudetrdfs:subPropertyOf skos:note
Kehityskommentit

Käytetty nyt lähinnä musa-käsitteille!

Aiemmin määritelmille on käytetty skos:note -kenttää (2520 esiintymää), sillä MARC tietueissa oli vain yhdentyyppinen note-kenttä ja siinä oleva tieto siirrettiin 'epämääräiseen'. kenttään

RDFskos:scopeNote
TyyppiKÄYTTÖHUOMAUTUS
KuvausTietoa käsitteen käyttötarkoituksesta esimerkiksi sisällönkuvailussa.
RDF ominaisuudetrdfs:subPropertyOf skos:note
Kommentit 
RDFskos:changeNote
TyyppiMuutos
Kuvaus

Käsitteen muutoksien dokumentointi ylläpitoa varten.

 Tähän voisi merkitä muokkajien / tallettajien nimen ja muokkausten päiväyksen.

RDF ominaisuudetrdfs:subPropertyOf skos:note
Kommentit

Käytössä vain kehitysversiossa.

RDFskos:editorialNote
Tyyppi 
Kuvaus

Tietoa, joka auttaa käsitteiden hallinnassa, kuten tiedossa olevat tulevat muutokset.

Tähän kenttään voidaan merkitä termien muutostietoja, ehdotuksia, tms.toimitustyön tukemiseen.

RDF ominaisuudetrdfs:subPropertyOf skos:note
KommentitKäytössä vain kehitysversiossa.
RDFskos:historyNote
TyyppiHISTORIA
KuvausMerkittävät muutokst käsitteessä tai termissä. (Esimerkiksi versiohistoria)
RDF ominaisuudetrdfs:subPropertyOf skos:note
Kommentit 

 

 

RDF skos:example
Tyyppi ESIMERKKI
Kuvaus Käyttöesimerkkejä
RDF ominaisuudet rdfs:subPropertyOf skos:note
Kommentit Ei ole käytetty

 

 

RDFrdfs:comment
Tyyppi Kommentti
Kuvaus Vapaamuotoinen käsitteen selitysteksti. 
RDF ominaisuudet a rdf:Property
rdfs:domainrdfs:Resource
rdfs:rangerdfs:Literal
skos:examplerdfs:comment "fläktar = puhaltimet + tuulettimet"@sv ;
Kehityskommentit

Käytetty 14 kertaa. Eri tapoja, käsitettä tarkentavia kommentteja ja myös määritelmä.

yso:p25549 a skos:Concept, yso-meta:Concept ;
rdfs:comment "Traditional Finnish fish dish."@en ;

tuossa voisi varmaan käyttää skos:note -kenttää?

RDF skos:notation
Tyyppi NOTAATIO
label notation (@en)
Kuvaus

skos:definition: A notation, also known as classification code, is a string of characters such as "T58.5" or "303.4833" used to uniquely identify a concept within the scope of a given concept scheme. {@en}

skos:scopeNote: By convention, skos:notation is used with a typed literal in the object position of the triple. {@en}

RDF ominaisuudet type DatatypeProperty, Property
Kommentit

 KEHITYSVERSIOSSA

SKOSissa voidaan noteen liittää resurssi, jossa on esim. dublin corella kuvattu parametreja ja voidaan liittää resurssille URI (esim. lähdeviittauksiin). esim. http://browser.agrisemantics.org/gacs/en/page/C25028
gacs:def_b7124f46
 rdf:value "A technique to assess the environmental aspects and potential impacts associated with a product, process, or service, by: compiling an inventory of relevant energy and material inputs and environmental releases [outputs]; evaluating the potential environmental impacts associated with identified inputs and releases [outputs]; interpreting the results to help you make a more informed decision."@en ;
 a <http://id.agrisemantics.org/vocab#Definition> .

 

2.5 Skeemat (skos:conceptScheme)

rdfs:Classskos:ConceptScheme
TyyppiSKEEMA
KuvausKoko sanaston käsitteet muodostavat yhdessä skeeman
Ominaisuudet
a owl:Class ; owl:disjointWith skos:Concept .
Alaluokat

yso;

yso:aggregateconceptscheme ; YSOn ryhmittelevät käsitteet

yso:deprecatedconceptscheme ; YSOn poistetut käsitteet

ysometa:DeprecatedGroupConcept

Ohje 
Katso myös 
Kommentti3 kpl
rdfs:Classyso:aggregateconceptscheme
TyyppiKOOSTEKÄSITTEET
KuvausKäsitteiden koosteryhmä
Ominaisuudetrdfs:subcClassOf skos:ConceptScheme
  
rdfs:Classyso:deprecatedconceptscheme
TyyppiPOISTETUT KÄSITTEET
KuvausKäytöstä poistettujen käsitteiden koosteryhmä
Ominaisuudetrdfs:subcClassOf skos:ConceptScheme
  

2.6 Mäppäykset

Linkitysominaisuudet

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
skos:closeMatchLÄHES VASTAAVA KÄSITE

Tällä ilmaistaan suhde lähes vastaavaan käsitteeseen toisessa sanastossa.

YSOssa tällä ilmaistaan suhde (lähes) vastaaviin käsitteisiin YSAssa, Allärsissa sekä Library of Congress Subject Headingsissä.

 
skos:exactMatchVASTAAVA KÄSITETäsmälleen vastaava käsite toisessa sanastossa. 
skos:broadMatchVASTAAVA LAAJEMPI KÄSITEKäsitettä laajempi käsite toisessa sanastossa. 
skos:narrowMatchVASTAAVA SUPPEAMPI KÄSITEKäsitettä suppeampi käsite toisessa sanastossa. 
skos:relatedMatchOHJAUSTERMTAssosiatiivinen suhde deprekoidusta käsitteestä hautaamattomaan. 

2.7 Ryhmäkäsitteet

Käsitteitä voidaan koota hierarkian ohella myös erilaisiksi ryhmiksi esimerkiksi aiheen tai käsitteen tilan perusteella.

RDF Luokkaskos:Collection
TYYPPIKOOSTEKÄSITE
Kuvausskos:Collectionilla ei ole YSOssa erillistä roolia.
OminaisuudetEI KÄYTETTY
Alaluokat isothes:ConceptGroup; isothes:ThesaurusArray; yso-meta1:deprecatedConcepts;
RDF Luokkayso-meta1:AggregateConcept
TyyppiKOOSTEKÄSITE
Kuvaus

Indeksointikäsite, jota ei voida sijoittaa ontologiaan.

Määritellään boolen lausekkeena, jolla on kattavuusarvo. 

Ominaisuudet 
RDF Luokkaisothes:ConceptGroup
TyyppiKOOSTEKÄSITE
Kuvaus

YSOn aiheryhmän (temaattinen ryhmä) tyyppi. Kuvailuun käytettävät käsitteet kuuluvat johonkin tai joihinkin temaattisiin aiheryhmiin. Ryhmät liittyvät johonkin elämän osa-alueeseen tai erikoisalaan (esimerkiksi Kasvitiede, Arkkitehtuuri, Viestintä)

Ominaisuudetrdfs:subcClassOf skos:Collection
OhjeAiheryhmät eivät ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.
Katso myös

skos:Collection; isothes:ThesaurusArray

RDF Luokkaisothes:ThesaurusArray
TyyppiRYHMITTELEVÄ KÄSITE (onko tämä sama kuin koostekäsite eli synonyymi?)
Kuvaus

YSOssa käytetään jonkin verran ryhmitteleviä käsitteitä tapauksissa, joissa hierarkiaa ei ole voinut tarkentaa rakennetta tukevalla vakiintuneella käsitteellä. Ryhmittelevien käsitteiden avulla on eritelty ja nimetty toisensa poissulkevien vieruskäsitteiden muodostamia ryhmiä (esimerkiksi kasvit kasvupaikan mukaan, kasvit kasvutavan mukaan, jne.).

Ominaisuudetrdfs:subcClassOf skos:Collection
OhjeRymitteleviä käsitteitä ei ole sellaisenaan tarkoitettu käytettäväksi kuvailukäsitteinä.
Katso myösskos:Collection; isothes:ConceptGroup; yso-meta1:deprecatedConcepts
RDF luokkaysometa:StructuringClass
TyyppiRYHMITTELEVÄ KÄSITE
KuvausYSO:ssa käytetyt apuluokat, jota eivät kuulu itse ontologiaan.
Ominaisuudet rdfs:SubClassOf owl:Class
KommentitKehitysversiossa ylläpitoa varten: muuttuneet, uudet, jne.
Katso myösskos:Collection; yso-meta1:AggregateConcept; isothes:ThesaurusArray; isothes:ConceptGroup;
RDF Luokkayso-meta1:deprecatedConcepts
TyyppiRYHMITTELEVÄ KÄSITE
KuvausKaikki käytöstä poistetut käsitteet on liitetty tähän ryhmään.
Ominaisuudet

isothes:ThesaurusArray, skos:Collection; owl:Deprecated true;

Ohje 
Katso myösskosext:DeprecatedConcept; yso:deprecatedconceptscheme;
RDF Luokkaysometa:DeprecatedGroupConcept
TyyppiPOISTETTU RYHMITTELEVÄ KÄSITE
KuvausDeprekoitu ryhmäkäsite.
Ominaisuudetrdfs:subClassOf ysometa:deprecatedConcepts; skos:member skos:ConceptScheme;
Ohje 
Katso myösskosext:DeprecatedConcept;

3 Properties

Käsitteen ominaisuudet

Käsitteen tarkempi kuvailu, määritelmät sekä hallinnalliset tiedot.

https://www.w3.org/TR/owl-ref/#Property

 • OWL distinguishes between two main categories of properties that an ontology builder may want to define:
  • Object properties link individuals to individuals.
  • Datatype properties link individuals to data values.
 • NOTE: OWL also has the notion of annotation properties (owl:AnnotationProperty) and ontology properties (owl:OntologyProperty). These are needed in OWL DL for semantic reasons. See Sec. 7 and the OWL Semantics and Abstract Syntax document [OWL S&AS].

 

 

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
rdfs:label Muuttujalle annettu tunniste (yso) tai luokan nimi (owl:class) 
dc:sourceLähdeLähde. Esimerkiksi kontrolloitu erikoissanasto, käsikirja tai sanakirja. 
dct:created Päivä, jolloin käsite on lisätty sanastoon 
dct:modified Päivä, jolloin käsitettä on viimeksi muokattuxsd:date
xsd:date Päivyksen tyyppi 
rdfs:domainAIHEALUE käytetty rdau: muuttujien yheydessä
rdfs:isDefinedBy  käytetty rdau: muuttujien yheydessä
rdfs:domainAIHEALUE käytetty rdau: muuttujien yheydessä
rdfs:isDefinedBy  käytetty rdau: muuttujien yheydessä
KEHITYSVERSIOSSA   
om:definedConcept 
 • type  ObjectProperty
 • label: definedConcept
 • range: Concept
 
    

 

Muuttujien ominaisuudet

 

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
rdfs:subPropertyOf 

Monikkomuotoisen termin yksikkömuoto löytyy haussa, muttei näytetä käsitenäkymässä

Suhde, joka liittyy käsitteen ominaisuuksiin eikä itse käsitteen suhteisiin.

yso-meta:singularPrefLabel, yso-meta:singularAltLabel

rdfs:subPropertyOf skos:hiddenLabel .
ns3:HasSubProperty Muuttujan osaominaisuus. Käytetty vain rdau: ominaisuuksillerdau:P60683 ; rdau:P60686 
ns3:lexicalAlias Muuttuja toinen kirjoitusmuoto. Käytetty vain rdau: ominaisuuksillerdau:P60683 ; rdau:P60686 
ns3:name Muuttuja nimi. Käytetty vain rdau: ominaisuuksillerdau:P60683 ; rdau:P60686 
ns3:status(Published)

Julkaisutila. Käytetty vain rdau: ominaisuuksille
esim. http://metadataregistry.org/uri/RegStatus/1001 

rdau:P60683 ; rdau:P60686 
owl:ObjectProperty Käytetty vain rdau: kentille

rdau:P60683 ; rdau:P60686 

owl:DatatypeProperty Käytetyn kentän tai muuttujan tyyppi

yso-meta1:singularPrefLabel

yso-meta:singularAltLabel

yso-meta:singularPrefLabel

ysoupdate:removedAltlabel

owl:inverseOf Vastakohta. Käytetty rdau: muuttujien kanssa 
    


Ontologian ominaisuudet   

KenttäOtsikko/tekstiKuvausOminaisuudet
rdf:about  ei käytetty
rdf:type Tällä kuvataan sanaston ominaisuuksia.ei käytetty
rdfs:label Sanaston tunniste tai kentän nimi (owl:class)1
rdfs:range  ei käytetty
rdfs:seeAlso Katso myösei käytetty
dct:LinguisticSystemKIELIKäytetty kieli 
dc:descriptionKUVAUS Ontologian kuvaus 
dc:titleNIMI Ontologian nimi 
dc:publisherJULKAISIJA Ontologian julkaisija 
dc:creatorTEKIJÄOntologian luoja 
dct:languageKIELIOntologian kielet 
dct:licenseLISENSSIOntologian lisenssit 
dct:relationSUHDEOntologian suhde muihin sanastoihin 
dct:subjectAIHEALUEOntologian aihealueyso:p19469

--- Kommentteja yms. kehittämistä 

Alla ONKI-palvelun muuttujia - ovatko kaikki täällä?

yso-meta1:AggregateConcept - YSO Aggregate Concept
yso-meta1:Class - Class
yso-meta1:Concept - YSO Concept
yso-meta1:DeprecatedAggregateConcept - DeprecatedAggregateConcept
yso-meta1:DeprecatedClass - DeprecatedClass
yso-meta1:DeprecatedConcept - DeprecatedConcept
yso-meta1:DeprecatedGroupConcept - DeprecatedGroupConcept
yso-meta1:GroupConcept - YSO Group Concept  RYHMITTELEVÄ KÄSITE
yso-meta1:StructuringClass - StructuringClasshttps://www.w3.org/TR/2009/NOTE-skos-primer-20090818/

4.7 On Specializing the SKOS Model

SKOS is intended to serve as a common denominator between different modeling approaches. As such, the current vocabulary specification will allow many existing KOSs to be ported to the Semantic Web. However, the great variety of KOS models makes it impossible to capture every detail of these models while still retaining the first "S" ("simple") in "SKOS".

Applications that require finer granularity will greatly benefit from SKOS's being a Semantic Web vocabulary. SKOS can indeed be seamlessly extended to suit the specific needs of a particular KOS community while retaining compatibility with applications that are based on the core SKOS features.

This can mostly be done by specializing existing SKOS constructs into more-specific ones. Users can create their own properties and classes and attach them to the standard SKOS vocabulary elements by using the rdfs:subPropertyOf and rdfs:subClassOf properties from the RDF Schema vocabulary [RDF-PRIMER].

The example in Section 4.3 illustrates how skosxl:labelRelation can be specialized into a semantically richer property devoted to acronym link representation. Other uses are possible, such as creating different "flavors" of the properties skos:broader and skos:narrower. Thesaurus standards indeed identify a small number of kinds of hierarchical relation, such as generic, part-whole, or instance-class [ISO2788]. The SKOS approach allows an application designer to create new properties to capture this distinction, and to declare them as sub-properties of skos:broader:

ex:broaderGeneric rdfs:subPropertyOf skos:broader.
ex:broaderPartitive rdfs:subPropertyOf skos:broader.
ex:broaderInstantive rdfs:subPropertyOf skos:broader.

Every ex:broaderPartitive statement between two concepts, for instance, can be formally interpreted by a proper Semantic Web reasoning engine. This interpretation will yield the inference of askos:broader statement between these concepts—a piece of information which may then be exploited by basic SKOS tools.


 • No labels