RDA-kuvailusääntötekstin rakenne ja sisältö sekä RDA Toolkitin käyttöliittymä uudistuvat asteittain vuosina 2020-2021.

 • Uudistusta kutsutaan nimellä 3R, joka tulee sanoista RDA Toolkit Restructure and Redesign.
 • Uudistus tuo kuvailuun myös uusia alueita, kuten paikan ja ajanjakson kuvailun.
 • Uuden RDA Toolkitin esittely (ilmainen ja englanninkielinen): https://www.rdatoolkit.org/index.php/node/239

RDA-uudistuksen tavoitteena on parantaa Toolkitin käytettävyyttä.

Uuden RDA Toolkitin englanninkielinen virallinen versio julkaistiin 15.12.2020

Muutosprosessista johtuen RDA Toolkit ei ota vastaan päivityksiä suomalaiseen sääntötekstiin tai linjauksiin vuosien 2018-2021 aikana. 

 • Termien ja linjausten vuosien 2018-2019 aikana tehdyt muutokset ovat Kuvailusääntöpalvelun kommentointisivuilla: linjausmuutokset ja termimuutokset
 • Vuonna 2020 tehtävät muutokset tallennetaan suoraan valmistella olevaan uuden RDA:n suomenkieliseen versioon.
 • Suomalaiset teksti- ja linjausmuutokset julkaistaan kattavasti uudessa RDA Toolkitissa vuonna 2021.

Uuden RDA:n linjauksia työstetään kansallisissa asiantuntijaryhmissä: ks. eteneminen.

Etenemisaikataulu

 • 2019:
  • käännöstyö
 • 2020:
  • käännöstyö
  • linjausten laadinta
  • suomenkielisen version osittainen julkaisu (vuoden loppu)
 • 2021:
  • käännöstyö
  • linjausten laadinta
  • suomenkielisen version osittainen julkaisu (keväällä)
  • konversiotarpeiden kartoitus linjausten pohjalta
  • suomenkielisen version kattava julkaisu (vuoden loppu)
 • 2022:
  • suomenkielisen version täydennysjulkaisut (kevät ja syksy)
  • uutta RDA Toolkitia esittelevät koulutukset (syksy)
  • nykyinen RDA Toolkit poistuu käytöstä todennäköisesti vuosien 2022-2023 aikana


Uudistuneiden RDA-kuvailusääntöjen käyttöönotto kuvailussa ja mahdollisten takautuvien konversioiden aikataulu päätetään tietokantakohtaisesti. 

 • No labels