You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Forskningsinstitut / specialbibliotek

Forskningspersonal sammanlagt

Arbetshälsoinstitutet

220

Centret för Militärmedicin

50

Europeiska kemikaliemyndigheten

300

Finlands Akademi

76

Finlands Bank

320

Finlands miljöcentral

205

Finlands nationalgalleri

45

Finska Litteratursällskapet

49

Folkpensionsanstalten

159

Försvarsmaktens Forskningsanstalt

130

Geologiska forskningscentralen

240

Helsingfors stads faktacentral

25

Institutet för hälsa och välfärd

550

Livsmedelssäkerhetsverket Evira

100

Löntagarnas Forskningsinstitut

20

Meteorologiska institutet

350

Naturresursinstitutet

621

Patent- och registerstyrelsen

120

Pensionsskyddscentralen

142

Riksdagen

900

Rundradion

900

Statens ekonomiska forskningscentral

37

Statistikcentralen

354

Statsrådet

3080

Strålsäkerhetscentralen

200

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

125

Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

203

Teknologiska forskningscentralen VTT

1345

UKK-institutet

30

  • No labels