Kansalliskirjasto järjestää joulukuusta alkaen kolmen Aineistotyyppityöpajan sarjan.
Aineistotyypit ovat Finnassa samat kaikille Finnassa mukana olevien organisaatioiden aineistoille ja niiden muutostyö tehdään yhdessä kaikkien asiakasorganisaatioiden kanssa. Finnaan on viime vuosina liittynyt paljon uusia organisaatioita ja aineistojen tuominen saataville Finnan kautta lisääntyy koko ajan. Kokemuksen karttumisen myötä organisaatioiden ja käyttäjien parista on noussut erilaisia tarpeita päivittää Finnan aineistotyyppejä.

Aiempien toiveiden ja ennakkokyselyn perusteella olemme suunnitelleet alustavan sarjan työpajoja, joiden kautta arkistot, kirjastot ja museot pääsevät antamaan asiantuntemustaan ja hakemaan yhteistä linjaa, miten aineistotyyppejä tulisi kehittää.


Aineistotyyppityöpaja 1: Selvyyttä aineistotyyppeihin: sisältö- ja mediatyypin erottaminen - uhka vai mahdollisuus? (8.12.2017 klo 10-16)
Paikka: Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut, Kaikukatu 4, Helsinki
Työpajamuotoinen, ei etäyhteysmahdollisuutta.
Tähän työpajaan voi ilmoittautua 1.12. mennessä tällä lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/84657/lomake.html
Tilaan mahtuu maksimissaan 40 henkeä työskentelemään työpajamuotoisesti. Mikäli kiinnostuneita on enemmän, joudumme rajoittamaan osallistujien määrää. Raportoimme työpajan tuloksista Finnaan osallistuville organisaatioille.
 
 
Työpajan ohjelmaa päivitetään verkkosivulle: https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=86974642
  •  Etsisikö asiakkaanne intuitiolla jonkin aineistonne eri tavalla kuin se nykyisin on Finnassa tyypitelty – esimerkiksi etsiessään kuvia paikasta tai esineestä, rajaisiko asiakas aineiston kuviin eikä ymmärtäisi etsiä esineitä tai paikkoja? Onko mielessänne käynyt, että olisi hyvä, jos aineisto voisi löytyä useamman aineistotyypin alta?
  • Tällä hetkellä Finna sallii aineistolle yhden aineistotyypin. Eri organisaatioissa aineistotyyppeinä on käytetty hyvin erityyppisiä määrityksiä, niin sisältötyyppisiä esim. esine, paikka, kirja), mediatyyppisiä (esim. kuva, video, äänite) ja joissakin tapauksissa formaattityyppisiä (esim. CD, DVD). On nostettu esiin toive sisältö- ja mediatyyppien erottamisesta ja molempien sallimisesta aineistolle.
  • Tämä työpaja keskittyy kartoittamaan, millaisia aineistotyyppiin liittyviä ongelmia arkistot, kirjastot ja museot tunnistavat koskien omia aineistojaan, miten asiakkaat paremmin löytäisivät tällaiset aineistot sekä olisiko sisältö- ja mediatyypin erottaminen toisistaan ratkaisu näihin ongelmiin vai kenties jokin muu?
 

Ensi vuoden puolella järjestetään sarjan seuraavat työpajat:

Aineistotyyppityöpaja 2: Käyttäjän näkökulma aineistotyyppeihin: miten rajaan ja puuttuuko jotain? (järjestetään maalis-toukokuussa 2018).
Työpajamuotoinen, ei etäyhteysmahdollisuutta.
Aineistotyyppikoulutus 3: Päivitetty ohjeistus aineistotyyppien käyttöön (järjestetään kesän tai syksyn alussa 2018).
Luentomuotoinen, etäyhteys järjestetään.

Tätä viestiä voi jakaa organisaatiossanne kaikille asianosaisille ja kiinnostuneille.