Library of Congress Demographic Group Categories Term and Code Listin (LCDGT) suomennos

Tämä väestöryhmiä kuvaavien kokoavien yleistermien lista termeihin liittyvine koodeineen on tarkoitettu käytettäväksi RDA-sääntöihin perustuvassa luetteloinnissa sääntöjen luvussa 7.7 määritellyn tarkan kohderyhmän yleistason merkitsemiseksi Marc 21 -formaatin osakenttään 385 |m. Puolilihavalla kirjoitettujen termien jälkeen hakasuluissa ilmoitetut termejä vastaavat kolmikirjaimiset koodit ovat samat kuin Kongressin kirjaston vastaavassa listassa (Library of Congress Demographic Group Categories Term and Code List); ne merkitään osakenttään 385 |n. Varsinainen kohderyhmä tallennetaan YSO-asiasanoin osakenttään 385 |a.

 

Ikä [age]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten kronologista ikää kuvaavia termejä (esim. aikuiset, ikääntyneet, lapset (ikäryhmät), nuoret).

 

Opiskelutaso [edu]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten opiskelutasoa kuvaavia termejä (esim. abiturientit, esikoululaiset, lukiolaiset).

 

Etnisyys [eth]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten etnistä identiteettiä kuvaavia termejä (esim. amerikansuomalaiset, romanit, tuaregit, vironruotsalaiset). Mikäli ryhmän etnisyyttä kuvaava termi on myös maantieteellinen termi, valitaan kokoavaksi yleistermiksi Kansallisuus/asuinalue [nat].

 

Sukupuoli [gdr]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten sukupuolisuutta kuvaavia termejä (esim. miehet, naiset, transihmiset).

 

Kieli [lng]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten kielellisyyttä kuvaavia termejä (esim. englanninkieliset, ruotsinkieliset, suomenkieliset).

 

Terveys/toimintakyky [mpd]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten terveydellistä tilaa tai toimintakykyä kuvaavia termejä (esim. kuulovammaiset, psyykkisesti sairaat, sokeat).

 

Kansallisuus/asuinalue [nat]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten kansallisuutta tai maantieteellistä asuinaluetta kuvaavia termejä (esim. baskit, flaamit, keskisuomalaiset, suomalaiset). Mikäli ryhmän etnisyyttä kuvaava termi ei ole samalla maantieteellinen termi, valitaan kokoavaksi yleistermiksi Etnisyys [eth].

 

Ammatti/harrastus [occ]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten toiminta-alaa kuvaavia termejä (esim. matemaatikot, metsästäjät, tekstiilitaiteilijat).

 

Uskonto [rel]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten uskonnolliseen ryhmään kuulumista kuvaavia termejä (esim. buddhalaiset, katoliset, luterilaiset).

 

Seksuaalinen suuntautuneisuus [sxo]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten seksuaalista suuntautumista kuvaavia termejä (esim. heteroseksuaalit, homot, lesbot).

 

Muu [soc]
Käytetään määrittämään ryhmän jäsenten muuta sosiaalista keskinäistä samankaltaisuutta kuvaavia termejä (esim. erolapset, sosialistit, sotalesket, vaihto-opiskelijat, vangit).


  • No labels