Hankintayhteistyön ohjausryhmä

Aika: 27.11.2017 klo 12 - 14

Paikka: Kansalliskirjaston kokoushuone, Yliopistonkatu 1, Helsinki. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Kokouksen osallistujat:

Cecilia af Forselles, SKS:n kirjasto
Tua Hindersson-Söderholm, Svenska handelshögskola
Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto
Hanna Lahtinen, Laurea-ammattikorkeakoulu
Sinikka Luokkanen, Hämeen ammattikorkeakoulu
Matti Raatikainen, Aalto-yliopisto
Irma Reijonen, Kansalliskirjasto
Kimmo Tuominen, Helsingin yliopisto tilalla Ulla Nygren, Turun yliopiston kirjasto
Kuno Öhrman, Svenska handelshögskola (Fucio)
Jussi Piipponen, Helsingin yliopiston kirjasto, SYN

Esittelijät

Minna-Liisa Kivinen, Kansalliskirjasto (projektipäällikkö)
Tommi Jauhiainen, Kansalliskirjasto
Mikko Matilainen, Aalto-yliopisto (hankinta-asiantuntija)

Asialista

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo .

2. Hankintaprojektin tilannekatsaus /Minna-Liisa Kivinen

Hankintaprojekti on keskittynyt markkinatutkimuksen raportin jälkeen keräämään tietoa asioista, jotka vaikuttavat mahdollisuuksiin jatkaa hankintayhteistyötä. Minna-Liisa Kivinen esittelee hankintaprojektin mahdollisen uuden aikataulun. Käydään läpi myös markkinatutkimuksen jälkeen toimittajilta saadut lisätiedot.

Esitys: Keskusteltavaksi

Päätös:


3. Kirjastojärjestelmähankinnan tilanteen käsittely kirjastosektoreilla

Keskustellaan kirjastojen ja kirjastosektoreiden näkemyksistä järjestelmähankintaan. Tommi Jauhiainen kertoo Kansalliskirjaston järjestelmätestauksesta

Esitys: Keskusteltavaksi

Päätös:

4. Kirjastoille laaditun kysely tulosten analysointi /Minna-Liisa Kivinen

Ohjausryhmän kokouksessa 5.10. sovittiin, että kirjastoille tehdään vielä kysely, jossa kartoitetaan tarkasti hankintaan liittyvien kriteerien tärkeysjärjestys kunkin kirjaston kannalta. Minna-Liisa Kivinen esittelee kyselyn tuloksia. Keskustellaan kyselyn tulosten valossa hankinnan etenemisestä.

Esitys: Keskusteltavaksi

Päätös:

5. Hankinnan eteneminen

Käydään läpi edellytykset hankintayhteistyön jatkamiselle

Esitys: Jatketaan hankinnan valmistelua yhteistyösopimuksessa sovitulla tavalla

Päätös:

6. Tiedotusasiat

7. Muut asiat

8. Seuraavat kokoukset

9.Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo

  • No labels