Aineistotyyppityöpajojen sarja

Aineistotyypit ovat Finnassa samat kaikille Finnassa mukana olevien organisaatioiden aineistoille ja niiden muutostyö tehdään yhdessä kaikkien asiakasorganisaatioiden kanssa. Finnaan on viime vuosina liittynyt paljon uusia organisaatioita ja aineistojen tuominen saataville Finnan kautta lisääntyy koko ajan. Kokemuksen karttumisen myötä organisaatioiden ja käyttäjien parista on noussut erilaisia tarpeita päivittää Finnan aineistotyyppejä.

Aiempien toiveiden ja ennakkokyselyn perusteella olemme suunnitelleet alustavan sarjan työpajoja, joiden kautta arkistot, kirjastot ja museot pääsevät antamaan asiantuntemustaan ja hakemaan yhteistä linjaa, miten aineistotyyppejä tulisi kehittää.

Aineistotyyppityöpaja 1: Selvyyttä aineistotyyppeihin: sisältö- ja mediatyypin erottaminen - uhka vai mahdollisuus? (8.12.2017 klo 10-16)
Työpajamuotoinen, ei etäyhteysmahdollisuutta

Aineistotyyppityöpaja 2: Käyttäjän näkökulma aineistotyyppeihin: miten rajaan ja puuttuuko jotain? (järjestetään maalis-toukokuussa 2018)
Työpajamuotoinen, ei etäyhteysmahdollisuutta

Aineistotyyppikoulutus 3: Päivitetty ohjeistus aineistotyyppien käyttöön (järjestetään kesän tai syksyn alussa 2018)
Luentomuotoinen, etäyhteys järjestetään

Aineistotyyppityöpaja 1: Selvyyttä aineistotyyppeihin: Sisältö- ja mediatyypin erottaminen - uhka vai mahdollisuus?

Aika: 8.12.2017 klo 10-16 
Paikka: Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelut, Kaikukatu 4, Helsinki 
Ilmoittautuminen: 1.12.2017 mennessä tällä lomakkeella
Työpajamuotoinen, ei etäosallistumismahdollisuutta

Etsisikö asiakkaanne intuitiolla jonkin aineistonne eri tavalla kuin se nykyisin on Finnassa tyypitelty - esimerkiksi etsiessään kuvia paikasta tai esineestä, rajaisiko asiakas aineiston kuviin eikä ymmärtäisi etsiä esineitä tai paikkoja? Onko mielessänne käynyt, että olisi hyvä, jos aineisto voisi löytyä useamman aineistotyypin alta?

Tällä hetkellä Finna sallii aineistolle yhden aineistotyypin. Eri organisaatioissa aineistotyyppeinä on käytetty hyvin erityyppisiä määrityksiä, niin sisältötyyppisiä (esim. esine, paikka, kirja), mediatyyppisiä (esim.  kuva, video, äänite) ja joissain tapauksessa formaattityyppisiä (esim. CD, DVD). On nostettu esiin toive sisältö- ja mediatyyppien erottamisesta ja molempien sallimisesta aineistolle.

Tämä työpaja keskittyy kartoittamaan, millaisia aineistotyyppiin liittyviä ongelmia arkistot, kirjastot ja museot tunnistavat koskien omia aineistojaan, miten asiakkaat paremmin löytäisivät tällaiset aineistot sekä olisiko sisältö- ja mediatyypin erottaminen toisistaan ratkaisu näihin ongelmiin vai kenties jokin muu?

Työpajassa keskiössä tulee olemaan ryhmissä työskentely ja keskustelu, joka ei onnistu etäyhteyden ylitse. Työpajaan ei järjestetä etäyhteysosallistumismahdollisuutta.


Tilaan mahtuu maksimissaan 40 henkeä työskentelemään työpajamuotoisesti. Mikäli kiinnostuneita on enemmän, joudumme rajoittamaan osallistujien määrää. Raportoimme työpajan tuloksista Finnaan osallistuville organisaatioille.Käyttäjätunnus: hupnet77828

Salasana: tarja=6pyh

 

Ohjelma

10:00 Pientä aamupalaa 
10:15 Tervetuliaissanat 
10:20 Alustukset  

11:35 Orientaatio: mitä ovat sisältö-, media- ja formaattityypit?
11:45 Katsaus nykyisiin haasteisiin (yhteinen aivoriihi)

12:00-13:00 Lounastauko (omakustanteinen lounas)

13:00 Haasteiden kiteytys teemoiksi
13:10 Työskentelyä ryhmissä (yksi edellisessä vaiheessa tunnistettu teema/ryhmä)

14:00-14:15 Tauko (pientä välipalaa)

14:15 Ryhmät esittelevät pohdintansa tulokset
15:00 Mitä haasteita erillisen sisältö- ja mediatyypin tai formaatin salliminen toisi (yhteinen aivoriihi)
15:30 Johtopäätökset: pitäisikö sisältötyyppi erottaa mediatyypistä ja formaatista?
15:55 Loppusanat

16:00 Työpaja ohi

Leipätehtaan kanttiini on lopettanut toimintansa, joten emme valitettavasti pysty järjestämään kokouskahvitusta. Muuta virvoketta ja pientä tarjottavaa sen sijaan on tarjolla.

 

 

  • No labels