On aika antaa palautetta, kehuja, moitteita ja kehitysehdotuksia Kansalliskirjastolle: toivommekin mahdollisimman monen vastaavan Finna-organisaatioiden vuoden 2017 palautekyselyyn

Voit vastata kyselyyn, vaikka organisaatiosi olisi vasta ilmoittautunut mukaan Finnaan. Vastaaminen on tärkeää, sillä Kansalliskirjasto kehittää Finnaan liittyvää toimintaansa saatujen vastausten avulla.

Osa kysymyksistä on tuttuja aiemmista palautekyselyistä, osa kysymyksistä on puolestaan uusia - tällä kertaa mukana on kysymys Finnan käyttötilastoihin liittyvistä kokemuksista, kysymys sektoritapaamisista, koulutuksista ja työpajoista sekä kysymys eri organisaatioiden Finna.fi:n käyttäjäryhmistä.

Kyselyyn vastaaminen vie n. 10–15 min aikaa. Kyselyyn voi vastata 22.11. asti. Vastaamaan pääsee seuraavasta linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/A6C82199CFC17F65


Nu är det dags att ge återkoppling, beröm, klagomål och utvecklingsförslag till Nationalbiblioteket – vi ber dig därför vänligen besvara årets enkät för Finna-organisationerna

Du kan svara på enkäten även om din organisation hittills endast har anmält sig till Finna. Det är dock viktigt att svara på enkäten, eftersom Nationalbiblioteket utvecklar sin verksamhet kring Finna utgående från de inlämnade svaren.

Vissa av frågorna är de samma som i tidigare enkäter, medan andra är nya – den här gången finns det frågor om erfarenheter av Finnas användarstatistik, sektorträffar, utbildningar och workshoppar samt om olika organisationers Finna.fi-användargrupper. Det tar cirka 10–15 minuter att svara på enkäten. Enkäten är tillgänglig till och med 22.11. Du kan svara på enkäten via länken: https://link.webropolsurveys.com/S/A6C82199CFC17F65