Kansalliskirjaston tekemä kysely on tarkoitettu kirjastojen eri sektoreille, arkistoille ja museoille. Siinä selvitetään käytössä olevia tapoja henkilöiden ja yhteisöjen nimenmuotojen translitteroinnissa sekä auktoriteetti- että bibliografisissa tietueissa. Sen lisäksi selvitetään mahdollisuuksia yhtenäisten translitterointikäytäntöjen muodostamiseen.

Kyselyyn pääsee tästä linkistä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/83080/lomake.html.

Vastauksia toivotaan jokaisen organisaation kuvailun vastuuhenkilöltä. Jos kysely ei kuulu työkuvaasi, ole ystävällinen ja siirrä se eteenpäin oikealle henkilölle.

Kysely koostuu kahdesta osiosta: ensimmäisessä kysytään ensisijaisten nimien translitterointiin liittyvistä tavoista auktoriteettitietueissa, toisessa puolestaan kysytään bibliografisissa tietueissa käytetyistä translitteroinnin tavoista. Vastauksia auktoriteettitietueiden osalta käsitellään Toimikuvailupalvelussa, bibliografisiin tietueisiin liittyvät vastaukset hyödynnetään esimerkiksi Melinda-tietovarannon translitterointikäytäntöjen yhtenäistämiseksi kuvailussa.

Kysymyksiin vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia riippuen siitä, vastataanko kyselyn molempiin osioihin. Vastaukset kyselyyn toivotaan 25.10.2017 mennessä.

Lisätietoja selvityksestä saa Toimijakuvailupalvelun osoitteesta toimijakuvailuposti@helsinki.fi.

Kiitos vastauksestasi