Toimijakuvailupalvelu on Kansalliskirjaston vuonna 2017 perustama palvelu, joka tarjoaa ohjeistusta sekä suomalaisten että ulkomaisten henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen kuvailussa. Palvelua tarjotaan erityisesti kirjastojen toimijakuvailujen yhteistuotantoon mukaan tuleville kirjastoille sekä myös arkistoille ja museoille RDA:n käyttöönoton myötä.

Palvelun tavoitteena on yhtenäistää henkilöistä, suvuista ja yhteisöistä käytettäviä nimimuotoja ja siten helpottaa tiedonhakua. Yhteentoimivuutta edistetään mm. muodostamalla kirjastojen yhteistyöverkosto. Tavoitteena on saada aluksi yhteistyökumppaneita yliopisto- ja vapaakappalekirjastoista ja myöhemmin laajentaa yhteistyötä myös muille sektoreille. Toimijakuvailuyhteistyöstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen: toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.

Asiantuntijapalvelun tavoitteena on auttaa kirjastoja, arkistoja ja museoita tuottamaan toimijakuvailuja yhtenäisin periaattein. Tätä edistetään mm. yhtenäistämällä RDA-pohjaiset ohjeet henkilöiden ja yhteisöjen kuvailutietojen merkitsemisestä. Toimijakuvailupalvelu ylläpitää henkilöiden ja yhteisöjen auktoriteettikuvailuun liittyvät MARC 21 -formaatin sovellusohjetta. Toimijakuvailuohje julkaistaan Toimijakuvailupalvelun sivuilla lokakuussa 2017.

Kuvailuneuvonnan lisäksi annetaan tietoa toimijakuvailusta tiedonhakijoille ja muille toimijatietojen hyödyntäjille. Palveluun sisältyy toimijoihin liittyvien tunnisteiden (mm. ISNI) käytön ohjeistus.

Lisätietoja toimijakuvailupalvelusta löytyy verkkosivuilta: https://www.kansalliskirjasto.fi/fi/palvelut/tiedonkuvailun-asiantuntijapalvelut/toimijakuvailupalvelu.

26.9.2017