Hankekausi 2017-2020

Kansalliskirjaston Melinda-palveluun on palkattu kaudelle 2017-2020 henkilöitä koordinoimaan yleisten kirjastojen mukaantuloja, kouluttamaan RDA-kuvailua ja Melinda-käytäntöjä sekä ratkomaan teknisiä kysymyksiä.

RDA-kuvailun kouluttaja Minna Kantanen 2017-2019, v. 2020 Anneli Renfors

Tekniikkaa hioo Esa Kaalikoski

Kirjastojen mukaantulojen teknisessä tuessa Henri Mäkilää avustamaan on tullut Esa Kaalikoski. Hän on ehtinyt toimia pitkään ja monipuolisesti IT-tehtävissä. Viimeisimmät työpaikat ovat olleet Kilpailu- ja kuluttajavirastossa ja Valtorilla. Vastuualueina hänellä on ollut mm. järjestelmien suunnittelu, koodaus, ja pääkäyttäjätehtävät.

 Kirjastojen mukaantulojen tekninen tuki eri toimintoineen (tietokantojen haravoinnit, muokkaukset, järjestelmään viennit, jne.) on nyt Esan keskeinen tehtäväalue. 

 Kirjallisuuden ystävänä Esa arvostaa kirjastoja, ja siksi hän kokeekin mieluisaksi sen, että saa  olla mukana  tässä kirjastoja hyödyttävässä metatietohankkeessa.

Koordinaattorina Eeva-Riitta Peltonen

Hanketta koordinoimaan on pestattu yleisten kirjastojen kentän ja Aurora-kirjastojärjestelmän tunteva Eeva-Riitta Peltonen. ”Olen kypsään ikään ehtinyt kirjastonhoitaja, joka päätti tehdä viimeisinä työvuosinaan huiman hypyn Tampereen kaupunginkirjastosta Kansalliskirjastoon - historian maisteria kiehtoi ajatus työskennellä kirjastossa, jonka juuret ulottuvat 1600-luvulle. Yrittänyttä ei laiteta, sanoi baletinopettajanikin, ja siihen luottaen läksin pääkaupunkiin ”, kertoo Eeva-Riitta.

Eeva-Riitta on työskennellyt lähes koko kirjastouransa ajan Tampereen kaupunginkirjastossa eri tehtävissä, viimeiset viisi vuotta tietokantaosastolla aineistoa kuvaillen. Tämän lisäksi hän on ollut mukana kehittämässä Aurora-kirjastojärjestelmää ja PIKI-kimpan kuvailutyötä. Hän kuului osastonsa edustajana Melinda-pilottiprojektiin, missä hän pääsi läheltä seuraamaan ensimmäisen yleisen kirjaston Melinda-integraatiota.

Hänen tehtävänään hankkeessa on koordinoida kirjastojen mukaantuloja ja vastata käyttöönotoista. ”Toivon, että kokemuksistani pilottiprojektissa on hyötyä uusille Melindaan mukaan tuleville kirjastoille. Uusien toimintatapojen omaksuminen saattaa etukäteen tuntua pelottavalta, mutta prosessin läpikäyneenä voin vakuuttaa, että voittajia tässä ollaan! Ammatillisesti on kehitytty valtavasti ja verkostoituminen luo yhteisöllisyyttä”, summaa Eeva-Riitta. Hän muistuttaa, että metatietovarannosta saadaan kaikki hyödyt irti vasta sitten, kun yhteistyöhön saadaan mukaan lisää yleisiä kirjastoja tuottamaan vaihdettavaa metadataa niille tyypillisistä aineistoista.

Hankkeen johto kokeneissa käsissä

Hankkeen johdossa jatkaa edelleen kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru ja tekniikkaa ”päälliköi” yhä kokenut tietojärjestelmäasiantuntija Henri Mäkilä.


Kuvassa vasemmalta: Eeva-Riitta Peltonen, Esa Kaalikoski, Henri Mäkilä ja Minna Kantanen.

Yhteystiedot:

Tietoasiantuntija Anneli Renfors, anneli.renfors(at)helsinki.fi
Tietoasiantuntija Eeva-Riitta Peltonen, eeva-riitta.peltonen(at)helsinki.fi
Tietojärjestelmäasiantuntija Esa Kaalikoski, esa.kaalikoski(at)helsinki.fi
Kehittämispäällikkö Minna Olkinuora-Tauru, minna.olkinuora-tauru(at)helsinki.fi
Tietojärjestelmäasiantuntija Henri Mäkilä, henri.makila(at)helsinki.fi
  • No labels