You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Aktörsbeskrivningstjänsten


Beskrivning av tjänsten

  • Aktörsbeskrivningstjänsten erbjuder råd angående beskrivning av personer, familjer/släkter och institutioner.
  • Tjänsten riktar sig främst till de bibliotek som kommer att bidra med aktörsbeskrivningar till den gemensamma bibliotekskatalogen.
  • Vi erbjuder skolning och råd angående aktörsbeskrivningar som anknyter till finländska resurser.
  • Vi koordinerar aktörbeskrivningar som sker i samarbete mellan bibliotek och övriga institutioner med syfte att skapa enhetligare metadata.
  • Vi grundar ett samarbetsnätverk för biblioteken med ändamålet att öka samverkan inom aktörsbeskrivningen.
  • Tjänsten omfattar instruktioner gällande olika identifikatorer (t.ex. ISNI) som anknyter sig till aktörer.


Anslutning till tjänsten

 

De som är intresserade av samarbete inom aktörsbeskrivningen, ta kontakt: toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.

 

Anvisningar

 

 

Nationellt samarbete

Samarbete inom aktörsbeskrivningen infördes i slutet av 2015 med Centret för öppen kunskap (CÖK) 

– Jyväskylä universitet. Vår målsättning är att utvidga samarbetsnätverket.

 

Kontaktinformation

 

Mer information om aktörsbeskrivningstjänsten:

toimijakuvailu-posti@helsinki.fi

 

  • No labels