You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Current »

ISBN on painetun kirjan eri sidosasujen ja e-kirjan ja sen erilaisten tiedostoformaattien tunnus. ISMN annetaan painetuille tai elektronisille nuottijulkaisuille. Tunnusten hankinnasta vastaavat kustantajat, mutta niitä käyttävät julkaisualan eri toimijat omissa järjestelmissään esim. kirjastot, kirjakaupat,  kirjavälittäjät jne.

 

ISBN-tunnuksen saavat esim.:

 • painetut kirjat ja kirjaset (sekä niiden eri julkaisumuodot)
 • irtokartat ja kartastot
 • opetuspaketit, jotka sisältävät sekä painettua että av-aineistoa
 • koulutus- ja opetusfilmit, -videot ja -kalvosarjat
 • äänikirjat kasetteina, CD-levyinä tai DVD-levyinä
 • koulutukseen tai opetukseen tarkoitetut tietokoneohjelmistot
 • moniviestimet, joiden pääasiallinen sisältö on tekstimuotoista
 • pistekirjoitusjulkaisut
 • elektroniset julkaisut (esim. CD-ROM, PDF, EPUB)
 • tarvepainatteet (print-on-demand)
 • julkaisun yksittäiset osat, kun ne julkaistaan erillisinä

 

ISBN-tunnusta eivät saa esim.:

 • lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetut painatteet kuten päivyrit, almanakat, kalenterit, mainokset, hintaluettelot, käyttöohjeet, ohjelmat, esitteet
 • tekstittömät julkaisut esim. lasten katselukirjat sekä muut kuten postikortit, vihot yms., sekä itse täytettävät julkaisut
 • pelit ja lelut
 • tietokoneohjelmistot, joita ei ole tarkoitettu koulutukseen eikä opetukseen
 • videot, filmit ja kalvosarjat, joita ei ole tarkoitettu koulutukseen eikä opetukseen
 • sähköiset ilmoitustaulut
 • sähköpostit ja muu sähköinen kirjeenvaihto
 • henkilökohtaiset dokumentit (esim. sähköisessä muodossa olevat ansioluettelot ja henkilöesittelyt)
 • nuottijulkaisut
 • musiikkiäänitykset
 • jatkuvasti ilmestyvät julkaisut (esim. kausijulkaisut, jatkuvasti täydentyvät aineistot ja sarjat, joiden ilmestymisen päättymisajankohtaa eikä osien määrää ole etukäteen määrätty)

 

 

ISMN-tunnuksen saavat:

 • nuottijulkaisut
 • partituurit
 • pienoispartituurit
 • pianopartituurit
 • stemmapaketit (äänistä muodostuvat julkaisukokonaisuudet)
 • erikseen saatavat teoksen stemmat (äänet)
 • nuottivihot
 • valikoimat, antologiat
 • muut tallenteet, jotka ovat nuottijulkaisun osia (esim. ääninauha, joka on yksi sävellyksen 'stemmoista')
 • laulutekstit tai runot, jotka julkaistaan nuottijulkaisun kanssa 
 • ja ovat myös saatavissa erillisinä
 • kommentaarit, jotka julkaistaan nuottijulkaisun kanssa 
 • ja jotka ovat myös saatavissa erillisinä
 • laulukirjat, jotka sisältävät nuotteja
 • pistekirjoitusnuottijulkaisut
 • mikromuotoiset nuottijulkaisut
 • elektroniset nuottijulkaisut (esim. CD-ROM, PDF, EPUB)
 • julkaisun yksittäiset osat, kun ne julkaistaan erillisinä

 

ISMN-tunnusta eivät saa:

 • musiikkia käsittelevät kirjat
 • yksittäiset ääni- ja videotallenteet eivätkä elektronisessa muodossa olevat ääni- ja kuvatallenteet
 • musiikkia käsittelevät aikakauslehdet tai sarjat (paitsi sarjojen osina ilmestyvät nuottijulkaisut)

 

GTIN-EAN-13

GTIN-koodin (Global Trade Item Number) sisältämä EAN-viivakoodi voidaan muodostaa ISBN- ja ISMN-tunnuksen pohjalta. Koodi alkaa etuliitteellä 978 tai 979 ja sitä seuraa 9 ISBN- tai ISMN-tunnuksen merkkiä ilman väliviivoja sekä GTIN-koodijärjestelmän mukaan laskettu tarkistusmerkki.

Välittömästi viivakoodisymbolin yläpuolella pitää julkaisussa aina näkyä ISBN- tai ISMN-tunnus. Lisätietoja viivakoodeista saa GS1 Finland Oy:stä.

Suomen ISBN-keskus jakaa vain ISBN-tunnuksia, kustantajan on itse huolehdittava viivakoodin hankkimisesta.

 

 

 • No labels