Arkistolaitos (1.1.2017 alkaen Kansallisarkisto) on antanut päätöksen ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opinnäytetöiden ja vastaavien asiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä vuonna 2014 ja yliopistojen opinnäytetöiden pysyvästä säilyttämisestä vuonna 2016.

Aihetta on käsitelty mm. ammattikorkeakoulujen Theseus-seminaarissa vuonna 2016 ja eri yhteyksissä myös 2017.

Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksessa 10.4.2017 päätettiin perustaa työryhmä, jossa on mukana Kansallisarkiston, Kansalliskirjaston, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen edustajat. Tehtäväksi asetettiin tehdä esitys hyviksi käytännöiksi opinnäytetöiden arkistoinnissa ja ohje Arkistolaitoksen opinnäytteiden arkistointia koskevien päätösten soveltamisesta. Työryhmä valmisteli myös aiheesta työpajan lokakuussa 2017 pidetyille kirjastoverkkopäiville

Työryhmän kokoonpano oli

  • Tommi Harju, Taideyliopiston kirjasto
  • Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto
  • Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto
  • Lassi Lager, Kansalliskirjasto (kokoonkutsuja)
  • Sinikka Luokkanen, HAMK (etänä)
  • Minna Marjamaa, Laurea
  • Vesa-Matti Ovaska, Kansallisarkisto
  • Jukka Rantasaari, Turun yliopiston kirjasto

 

 

 

 

  • No labels