Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokous

Aika: tiistai 5.9.2017 klo 9.00–11.30

Paikka: Kansalliskirjasto, Yliopistonkatu 1, 2. krs, Fabianian kokoushuone (C222)

Osallistujat:

 • Eeva Klinga-Hyöty, Ammattikorkeakoulujen kirjastot
 • Outi Maisalmi, Erikoiskirjastot
 • Tuula Haavisto, Yleiset kirjastot (puheenjohtaja)
 • Ari Muhonen, Yliopistokirjastot
 • Harri Ahonen, Kansalliskirjasto/tutkimuskirjasto - estynyt
 • Kristiina Hormia-Poutanen, Kansalliskirjasto/kirjastoverkkopalvelut
 • Minna Karvonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kutsutut asiantuntijat:

 • Matias Frosterus, Kansalliskirjasto
 • Minna Olkinuora-Tauru, Kansalliskirjasto
 • Jaana Routakangas, Kansalliskirjasto (sihteeri)
 • Osma Suominen, Kansalliskirjasto

ESITYSLISTA

 

1.  Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja ja esityslistan hyväksyminen 

Esitys

Avataan kokous, puheenjohtaja toteaa osallistujat, hyväksytään esityslista.

 

2. Melindan tilannekatsaus

Käydään läpi hankkeen tilanne ja yleisten kirjastojen käyttöönottojen edistyminen. Esitellään Melindan e-aineistokyselyn raportti sekä jatkotoimenpiteenä käynnistetty eMelinda-kehitysohjelma.

Esitys

Minna Olkinuora-Tauru esittelee Melindan tilannekatsauksen. Tiedoksi ja keskusteluun. Liite 1: Melindan tilannekatsaus

 

3. Siirtyminen YSA:sta YSO:oon

Kansalliskirjastossa valmistellaan siirtymistä Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta YSAsta ja sen ruotsinkielisestä vastineesta Allärsista Yleiseen suomalaiseen ontologiaan YSOon. Esitellään perusteluja siirtymälle sekä sen edellyttämiä toimenpiteitä.

Esitys

Matias Frosterus esittelee. Tiedoksi ja keskusteluun. Liite 2: Siirtyminen Ysasta Ysoon


4. Datan avaaminen linkitettynä datana

Kansalliskirjasto on avaamassa Fennican bibliografiset tiedot kaikkien saataville avoimena linkitettynä datana. Esitellään työn tavoitteita, etenemistä ja aikataulua.

Esitys

Osma Suominen esittelee. Tiedoksi ja keskusteluun. Liite 3: Datan avaaminen linkitettynä datana


5. Suomi.fi-esittely

Uudistuva Suomi.fi ja Palvelutietovaranto tuovat julkisen hallinnon palvelut kansalaiselle keskitetysti yhdestä paikasta. Palvelujen löydettävyys on erittäin tärkeää ja sitä osaltaan edistämään on valjastettu Finton ontologiat mukaanlukien YSO.

Esitys

Matias Frosterus esittelee. Tiedoksi ja keskusteluun. Liite 4: Suomi.fi-esittely


6. Muut asiat


7. Tiedotusasiat

Tiedonhallinnan ohjausryhmän kokouksessa 10.4.2017 päätettiin perustaa työryhmä, jossa on mukana Kansallisarkiston, Kansalliskirjaston, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen edustajat. Työryhmässä tehdään esitys hyviksi käytännöiksi opinnäytetöiden arkistoinnissa ja ohje Arkistolaitoksen opinnäytteiden arkistointia koskevien päätösten soveltamisesta. Työryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa ja valmistelee aiheesta työpajan lokakuun kirjastoverkkopäiville (24.10.2017 klo 10-12). Työryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 16.8.2017. Työryhmän aineisto löytyy Kiwistä, sivulta https://www.kiwi.fi/x/MYoBBQ.

Työryhmän kokoonpano:

 • tietopalvelupäällikkö Sinikka Luokkanen, HAMK
 • Theseus-asiantuntija Minna Marjamaa, Laurea
 • kirjastonjohtaja Tommi Harju, Taideyliopiston kirjasto

 • palvelupäällikkö Jukka Rantasaari, Turun yliopiston kirjasto

 • ylitarkastaja Vesa-Matti Ovaska, Kansallisarkisto
 • tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto
 • tietojärjestelmäpäällikkö Esa-Pekka Keskitalo, Kansalliskirjasto
 • tietojärjestelmäpäällikkö Lassi Lager, Kansalliskirjasto


8. Seuraava kokous

 Seuraava ohjausryhmän kokous järjestetään keskiviikkona 29.11.2017, klo 13–15.30 Kansalliskirjaston tiloissa (Fabianian kokoushuone, Yliopistonkatu 1, Helsinki).


9. Kokouksen päättäminen

 • No labels