Linnea1-palvelimella oli elokuun ensimmäisellä viikolla harvinainen ja odottamaton vikatilanne, jolla on valitettavia seurauksia palvelinta käyttäville kirjastoille:

  • Aalto-yliopiston kirjasto
  • Eduskunnan kirjasto
  • Helka-kirjastot
  • Kansalliskirjasto (Fennica, Viola)
  • Lapin korkeakoulukirjasto (yliopisto, amk)
  • Oulun yliopiston kirjasto
  • Svenska Handelshögskolans bibliotek
  • Taideyliopiston kirjasto
  • Tilastokirjasto

Palvelinympäristön vikatilanteen vuoksi Voyager-kirjastojärjestelmissä oli toimintahäiröitä ja katkoksia elokuun ensimmäisellä viikolla Linnea1-palvelinta käyttävillä kirjastoilla. Palvelimen tiedostojärjestelmä rikkoutui ja jouduttiin palauttamaan varmuuskopio. Valitettavasti myös viikon 31 varmuuskopiot olivat viallisia ja 4.8. iltapäivällä jouduttiin palauttamaan sunnuntain 30.7. varmuuskopio.

Järjestelmään tehdyt asiakastapahtumat (lainaukset, palautukset, varaukset, uusinnat, asiakastietojen muutokset ja lisäykset) sekä nide-, hankinta- ja varastotietoihin tehdyt muutokset menetettiin ajanjaksolta: sunnuntai 30.7. klo 22 - perjantai 4.8. klo 14. Tapahtumien ja tietojen menetyksistä on hyvä viestiä kirjaston asiakkaille kullekin kirjastolle soveltuvalla tavalla (esim. Finna-asiakasliittymä, kirjaston verkkosivut). Melindaan tehty tai siirretty luettelointi on saatu palautettua kirjastojärjestelmän tietokantaan.

Ensimmäinen virheilmoitus toimintahäiriöstä tuli CSC:lle ja Kansalliskirjastolle tiistaina 1.8. Tällöin vika ilmeni Oulun yliopiston kirjaston yhden Oracle-datatiedoston rikkoutumisena. Tiistaina Linnea1-palvelin jouduttiin käynnistämään uudelleen rikkoutuneen tiedoston korjausyrityksen yhteydessä, jolloin katkoksesta ilmoitettiin kirjastoille. Torstaina 3.8. palvelin kaatui, jonka jälkeen selvisi, että palvelimen tiedostojärjestelmä oli vähitellen rikkoutunut. Palvelinta ei enää saatu nostettua ylös. Järjestelmä palautettiin uudelle levyalueelle varmuuskopiosta perjantaina 4.8., jolloin järjestelmä saatiin taas käyttöön. Vika esti käytön myös asiakasliittymissä.

Kansalliskirjasto ja palvelinympäristön ylläpitäjä CSC valmistelevat selvitystä palvelinviasta. Selvitys jaellaan Linnea-konsortion kirjastoille tämän viikon aikana.

Kansalliskirjasto ja CSC pahoittelevat viasta kirjastoille aiheutunutta haittaa.

Lisätiedot palvelinviasta: systeemi-toimisto@helsinki.fi

Mahdolliset ulkopuolisten tahojen tiedustelut voi ohjata Kansalliskirjastolle: minna-liisa.kivinen@helsinki.fi